NİCE BAYRAMLARA

Sözleri Alvarlı Muhammet Lütfi Efendiye ait Raci ALKIR’dan alınan bir Erzurum Türkümüzde bayram özlemi şu şekilde dile getiriliyor. “Can bula cananını Bayram o bayram ola Kul bula sultanını Bayram o bayram ola   Hüzn ü keder def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah affola Bayram o bayram ola   Lütfi ya lütfü kerim Erişe […]


Sözleri Alvarlı Muhammet Lütfi Efendiye ait Raci ALKIR’dan alınan bir Erzurum Türkümüzde bayram özlemi şu şekilde dile getiriliyor.

“Can bula cananını

Bayram o bayram ola

Kul bula sultanını

Bayram o bayram ola

 

Hüzn ü keder def ola

Dilde hicap ref ola

Cümle günah affola

Bayram o bayram ola

 

Lütfi ya lütfü kerim

Erişe Rahm ü Rahim

Bermurad ede fehim

Bayram o bayram ola”

Bu vesileyle diyoruz ki;

İlmin cehle,

Barışın, savaşa,

Hakkın sayısal üstünlüğe, kemiyetin keyfiyete,

Makamların, mevkilerin liyakate değil kayırmacılığa, peşkeşe,

Özgürlüğün bağımsızlığın gönüllü uşaklığa, efendilere sadakate,

Aslın, taklide

Dostluğun çıkara, menfaate,

Birliğin, ikiliğe,

Egemenliğin bölüşüme

Aydınlığın, çağdaşlığın karanlığa,

Üretim erdeminin tüketime, savurganlığa

Vatandaşlığın tebaalığa, marabalığa

Sözün, sohbetin TV bağımlılığına

Boş zamanın, faydasız uğraşıya,

Onurun, iffetin, paraya, şöhrete

Çevrenin ormanın rantçılara,  işgalcilere

İnsani hasletlerin dünyevi heveslere

Yardımların kameralara

İbadetin,  gösterişe,

Sabrın,  kuvvete,

Ülke bütünlüğünün demokratlık makyajına,

Milli dokunun AB Kopenhag  kriterlerine, 

Aşkın sevdanın modaya, hayvani arzulara

Vatana hizmetin vicdani retçiliğe

Tutumun, tasarrufun israfa, savurganlığa,

Türk birliğinin Büyük Ortadoğu Planlarına

Gerçek ilkbaharın bölgede estirilen suni baharlara,

Aklın, iradenin kanaat önderlerine, otoriteye,

Aile büyüklerini hatırlamanın ziyaretlerin sahillere akına, bayram tatillerine

Sosyal barışın kaosa, karmaşaya

Akl-ı selimin, hırsa, öfkeye

Milletin istiklalinin kişi ve zümre ikbaline

Medeni tartışmanın maskaralığa soytarılığa

Hayvancılığımızın ithal angutluğa,

Aslanın, çakala,

Milli eğitimin gayr-ı milli reformlara,  gelenin fantezilerine,

Dinin, diyanetin hurafeye, bidate, geleneklere,

MEDYA’nın sadece güce, kuvvete,

Dış politikanın stratejik derinliğe,

Milli güvenliğin dünya jandarmalarına Haçlı koalisyonu insafına,

Üniter yapımızın yeni anayasa tuzağına, büyükşehir belediye yasalarına,

Gençliğin siyasi hesaplara, politik oyunlara

Aydın olmanın gaflete, hıyanete,

Müslüman’ın kendine Müslümanlığa

Milletin devlete, devletin millete

Varlığın, zenginliğin zevke, şatafata

Tarihin onu yazanın insafına,

Geçmişimizin gelenin keyfine

Sağlığımızın genetiği değiştirilmiş gıdalara

KİT’lerin özelleştirmeye ülke yönetenlerin kamburlarını doğrultmaya,

Kaşıkla topladıklarımızın kepçelerle dağıtılmasına,

Konuşan Türkiye’nin zevzekliğe, boşboğazlığa,

Hür düşüncenin mukaddeslerimize saldırı aracı yapılmasına,

Ordumuzun, askerimizin, güvenlik güçlerimizin yargısız infazlara,

Okulun, caminin, kışlanın, yargının, siyasete,

Doksan yılda çizilen yol haritasının küresel oyunlara, maceraya,

Kınalı kuzuların dağ eşkıyalarının, hainlerin, uşakların, Haçlı maşalarının kurşunlarına,

Vatan, millet, bayrak, dil, din, şehitlik v.b. hiçbir değerin istismara,

Son olarak da;

Hasretlerin, kavuşmaların, kucaklaşmaların trafik kazalarına,

Kurban edilmediği

Birlik,  dirlik,  irilik. İçinde…

Nice  bayramlara…!

Yazar

Osman Erenalp

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar