ÖNEMLİ OLAN TÜRKLÜKTÜR

Aslolan Türklük ve vatanın bölünmezliğidir. Yukarıda ne yaparsanız yapın; birbirinize nasıl hakaret ederseniz edin; birbirinizin kuyusunu nasıl kazarsanız kazın; bunlar bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bu vatanın Türk kimliği ve bölünmezliğidir. Türk’ü tanımayan, bu devletin Türk devleti, bu vatanın Türk vatanı olduğunu unutan insanlar yolsuzluk da yaparlar, hırsızlık da yaparlar. Ortam dinleyip şantaj […]


Aslolan Türklük ve vatanın bölünmezliğidir.

Yukarıda ne yaparsanız yapın; birbirinize nasıl hakaret ederseniz edin; birbirinizin kuyusunu nasıl kazarsanız kazın; bunlar bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bu vatanın Türk kimliği ve bölünmezliğidir.

Türk’ü tanımayan, bu devletin Türk devleti, bu vatanın Türk vatanı olduğunu unutan insanlar yolsuzluk da yaparlar, hırsızlık da yaparlar. Ortam dinleyip şantaj da yaparlar. Onlar için ne Müslümanlığın ahlak ilkeleri önemlidir, ne de insanlık önemlidir. İslam dünyası en az bin yıldır Türk sayesinde yükselmiş ve varlığını korumuştur. Müslüman olduğunu ileri süren, her şeyi din adına yapan insanlar ve gruplar hiç olmazsa bunu hatırlamalı ve Türk’ün önünde baş eğmelidir.

Şu anda tehlikede olan Türklük ve vatanın bütünlüğüdür. Ülkeyi yönetenler bilinçli olarak veya gafletle, Türk kavramını ve vatanın bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Sadece yönetenler değil, kendi din anlayışlarını topluma yerleştirmek isteyen bazı gruplar da bu suça iştirak etmektedirler. Muhalefetteki birtakım insanlar da aynı yolun yolcusudur. Seçimlerden sonra özerkliğimizi ilan edeceğiz, diyenlerin cür’etlerinin sebebi bunlardır.

Kim olurlarsa olsunlar… Türklüğe ve vatana karşı cürüm işleyenler bağışlanamazlar.

Türklüğü bu topraklardan silmek isteyenler bağışlanamazlar.

Özerklik, federasyon, konfederasyon… Hangi isim altında olursa olsun bu ülkeyi bölmek isteyenler; onlara yol verenler ve yardımcı olanlar bağışlanamazlar.

Onlarla müzakereye oturanlar bağışlanamazlar.

Bürokrat da olsalar, siyasetçi de olsalar bağışlanamazlar. Öğretim üyesi, gazeteci… Ne olurlarsa olsunlar, bağışlanamazlar.

Türk’ün af kontenjanı bitmiştir; bundan sonra kimse bağışlanma beklemesin!

Türkler unutmadı, unutmayacak.

Savaş hâlindeki Türkiye’yi arkadan vuran Ermeni’yi unutmadı, unutmayacak.

Leş kargaları gibi İzmir’e çıkan efzun askerini unutmadı, unutmayacak.

Fırsattan istifade diyerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da başka bir devlet kurmak için isyan edenleri unutmadı, unutmayacak.

Ülkeyi bölmek için 30 yıldır Türk kanı döken, çoluğu çocuğu, genci ihtiyarı katleden canileri unutmadı, unutmayacak.

O canilerin en tepesindeki baş mücrime statü verenleri de unutmadı, unutmayacak.

Anadolu’da Türk, canını dişine takarak ölüm kalım savaşı verirken düşmanla iş birliği yapanları da unutmadı, unutmayacak.

Türk’ün sabrı çoktur. Öfkelendiği zaman innallahe maassâbirîn (Şüphesiz ki Allah sabırlı olanlarla beraberdir.) diyerek öfkesini yatıştırır. Ancak hiç kimse bu sabrın sonsuza kadar süreceğini sanmasın. Sabır biter, düşman cezasını görür.

Dini de insanlık kavramını da menfur emellerinize alet etmeyin. Bir devletin kimliğini değiştirmeyi, bir ülkeyi bölmeyi ne dine ne de insanlık kavramına sığdırabilirsiniz.

Yaptığınız millete, vatana, bu toprakların 900 küsur yıllık tarihine ihanettir ve elbette bu ihanet bağışlanamaz. Dün bağışlanmadı, bugün de bağışlanmayacaktır.

Türk olan atalarını da unutmaz. En eski atalarını destanlarında yaşatır. Oğuz’u, Bilge ve Köl Tigin’i, Alpaslan’ı, Temür’ü, Yıldırım ve Fatih’i kalbinin derinliklerinde hisseder.

Mustafa Kemal’i atası bilir ve ona Atatürk der. Onun, silah arkadaşlarının ve kutsal Mehmetçiğin kanı ve teri sayesinde şu mübarek topraklarda hür ve bağımsız yaşadığını bilir ve bu sebeple onlara şükran duyar. Cennete benzeyen şu vatanda yaşamamızı sağlayan bu insanlara şu veya bu şekilde laf söyleyenlere, hakaret edenlere nefretle bakar.

Türklük mukaddes bir kavramdır. Hangi açıdan bakarsanız bakın Türklük kutsaldır. Nice milletin tarihini Türk olmadan, Türk’ten bahsetmeden yazamazsınız; İslam tarihini Türk olmadan yazamazsınız.

Yüzyıllardan beri Türk sayesinde bu güzel vatanda, aynı kültürü paylaşan, aynı dili konuşan insanlarla huzur içinde yaşadık ve bundan sonra da yaşamak istiyoruz.

Böylece biline! 

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar