“Ermenilerden Özür Dilenmesi” Kampanyası Konusunda Emekli Büyükelçiler Grubunun Bildirisi

10.03.2011   Birkaç akademisyen ve gazetecinin ön ayak olmasıyla, 1915 olayları için “Ermenilerden özür dilenmesi” yolunda bir kampanya başlatılacağını basın haberlerinden endişeyle izlemekteyiz. Böyle bir kampanyanın haksız, yanlış ve ulusal çıkarlarımız açısından sakıncalı olacağına inanarak görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Böylesine yanlış ve tek taraflı bir girişim,  tarihimize saygısızlık ve terör örgütlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaptıkları […]


Paylaşın:

10.03.2011 
 
Birkaç akademisyen ve gazetecinin ön ayak olmasıyla, 1915 olayları için “Ermenilerden özür dilenmesi” yolunda bir kampanya başlatılacağını basın haberlerinden endişeyle izlemekteyiz. Böyle bir kampanyanın haksız, yanlış ve ulusal çıkarlarımız açısından sakıncalı olacağına inanarak görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Böylesine yanlış ve tek taraflı bir girişim,  tarihimize saygısızlık ve terör örgütlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaptıkları ve Cumhuriyet tarihimizde de giriştikleri şiddet eylemlerinde hayatlarını kaybeden insanlarımıza ihanet etmek anlamına gelecektir. Savaş koşullarında yapılan 1915 Ermeni tehciri acı sonuçlar vermiş ise de, Türk insanının Ermeni isyanları ve terör eylemlerinde uğradığı kayıplar ve acılar Ermenilerinkinden daha az değildir.  Ermeni tedhişçilerin, dış güçlerin planlı ve sürekli kışkırtmaları sonucunda, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve daha sonra I. Dünya Savaşı sırasında ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk dönemlerinde istilacı düşman kuvvetlerine katılarak Anadolu insanımıza karşı kitlesel vahşet eylemlerinde bulundukları yerli ve yabancı kaynaklı belgelerden de açıkça görülmektedir.  Cumhuriyet tarihimizde ise, 1973’de tekrar hortlayan ve ASALA ve “Adalet Komandoları” adlı terör örgütlerinin 1986 yılına kadar sürdürdükleri terör eylemleri 70 kişinin ölümüne, 574 kişinin yaralanmasına sebep olmuş, bunların arasında 5 büyükelçimiz ve 4 başkonsolosumuzun da dahil oldukları 34 kamu görevlimiz ve aile yakınları can vermişlerdir. Öte yandan,  geçen yüzyıl sonlarından itibaren Azerbaycan topraklarının dörtte birine yakın bölümünün Ermenistan tarafından işgal edilmiş ve buradaki bir milyon kadar nüfusunun kendi topraklarında sürgün hayatı yaşamaya mahkum olması sorunu bugün hala çözüm beklemektedir.  Özür dileme kampanyası gibi sakat bir girişime kalkışanlar acaba tarih boyunca Ermeni terörüne kurban giden ve zulüm gören insanlar için de özür dilenmesini düşünmekte midirler?

Ermeni iddialarını tümüyle haklı görürcesine özür dilemek girişimini bir tarafa bırakıp, öncelikle,  yakın geçmişte masum Türk diplomatlarını, görevlilerini ve aile bireylerini acımasızca katletmiş olan Ermenilerin Türk ulusundan özür dilemesini sağlamak gerekir. Bu katiller hala hayattadırlar ve Ermenistan ile bazı ülkeler tarafından himaye gördükleri için cezasız kalmışlardır.

Bizler, yurt dışında görevli bulunduğumuz yıllarda Ermeni terörünün acısını bütün vahşetiyle yaşadık. Her Ermeni terör eyleminden sonra, terör olaylarının yarattığı gündem içinde çarpık Ermeni iddialarının tek yanlı bir biçimde yansıtılarak dünya kamuoyunu daha da etkilediğini gördük. Bugün terör artık işlevini bitirmiştir. Planın ikinci aşamasında özür dilenmesi ve bundan sonra da işin toprak ve tazminat taleplerine vardırılmasının tasarlandığını biliyoruz. Dileğimiz, uğradığımız bunca kayıp, acı ve haksızlıktan sonra kendi insanımızın böyle bir sinsi ve kasıtlı plana alet olmamasıdır.

Bugün Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde bir yumuşama sürecine girilmesi ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi isteniyor ise, bunun yolunun, tek taraflı özür dilenmesi gibi tavizlerden değil, öncelikle taraflar arasındaki sınırların ve toprak bütünlüklerinin tanınmasından, ve mutlaka gerekiyor ise, her iki tarafın tarih boyunca çektikleri acıların karşılıklı olarak paylaşılmasından geçtiğinin hatırda tutulmasında yarar görüyoruz. Aksi takdirde, “özür dilenmesi” gibi tek yönlü bir davranış yersiz ve yanlış olacak, tarih gerçeklerine aykırı düşecek ve ulusal çıkarlarımız açısından vahim sonuçlar doğurabilecektir.

Bu çok hassas konuda uyanık olunması dileğiyle kamuoyumuzun dikkatine saygıyla sunulur.

Aralık 2008
 
BİLDİRİYİ DESTEKLEYEN EMEKLİ BÜYÜKELÇİLER:

1. İrfan Acar
2. Orhan Aka
3. Erdil Akay
4. Ömer Akbel
5. Oktay Aksoy
6. Nusret Aktan
7. Mümin Alanat
8. Fahir Alaçam
9. Önder Alaybeyi
10. Ali Hikmet Alp
11. Akın Alptuna
12. Burhan Ant
13. Reşat Arım
14. Sencer Asena
15. Mustafa Aşulla
16. Vahap Aşiroğlu
17. Reha Aytaman
18. Erdoğan Aytun
19. Candan Azer
20. Ahmet Banguoğlu
21. Yaman Başkut
22. Osman Başman
23. Hamit Batu
24. Taner Baytok
25. Nazım Belger
26. Aykut Berk
27. Murat Bilhan
28. Tansuğ Bleda
29. Deniz Bölükbaşı
30. Sadi Çalışlar
31. Gündoğdu Can
32. Erol Celasun
33. Hüseyin Çelem
34. Füsun Çetintaş
35. Ertuğrul Çırağan
36. Volkan Çotur
37. Halil Dağ
38. Sevinç Dalyanoğlu
39. Gönül Dalyanoğlu (emekli Başkonsolos)
40. Daver Darende (emekli Başkonsolos)
41. Filiz Dinçmen
42. Üstün Dinçmen
43. Cenk Duatepe
44. Berhan Ekinci
45. Şükrü Elekdağ
46. Orhan Erdivanlı
47. Erdinç Erdün
48. Uğur Ergun
49. Nejat Ertüzün
50. Mehmet Ezen
51. Erkan Gezer
52. Okan Gezer
53. Ekrem Gökşin
54. Zeki Gönen
55. Emin Gündüz
56. Gün Gür
57. Burak Gürsel
58. Gencay Gürün (emekli Konsolos)
59. Altan Güven
60. Onur Gökçe
61. Korkmaz Haktanır
62. Vahit Halefoğlu (eski Dışişleri Bakanı)
63. Aydın İdil
64. Mehmet Ali İrtemçelik (Devlet eski Bakanı)
65. Asaf İnhan
66. Kâmran İnan (Devlet eski Bakanı)
67. Selçuk İncesu
68. Oktay İşcen
69. Ayhan Kamel
70. Nüzhet Kandemir
71. Salih Zeki Karaca
72. Aydan Karahan
73. Nurettin Karaköylü
74. Alp Karaosmanoğlu 75. Yıldırım Keskin
76. Fazlı Keşmir
77. Celâdet Kıyası (Emekli Büyükelçilerin Duayeni)
78. Selçuk Korkud
79. Ertuğrul Kumcuoğlu
80. Yalçın Kurtbay
81. Metin Kuştaloğlu
82. Ömer Engin Lütem
83. Ünal Maraşlı
84. Metin Mekik
85. Faik Melek
86. Suphi Meriç
87. Turan Moralı
88. Süha Noyan
89. Ali Engin Oba
90. Tansu Okandan
91. Tevfik Okyayüz
92. Ayşe Öğüt
93. Erhan Öğüt
94. Vural Öktem
95. Candemir Önhon
96. Metin Örnekol
97. Onur Öymen
98. Önder Özar
99. Müfit Özdeş
100. Varol Özkoçak
101. Güner Öztek
102. Ümit Pamir
103. Ergun Pelit
104. Hatay Savaşçı
105. İrfan Saruhan
106. Haluk Sayınsoy
107. Cengiz Sebükcebe
108. Turgut Serdaroğlu
109. Yüksel Söylemez,
110. Ülkü Süelkan (emekli idari memur ve şehit Bora Süelkan’ın eşi)
111. Teoman Sürenkök
112. Ömer Şahinkaya
113. Erdoğan Sanalan
114. Faruk Şahinbaş
115. Tahir Şentürk
116. Verşan Şentürker
117. Bilal Şimşir
118. Pulat Tacar
119. Cavit Tarakcı
120. Selçuk Tarlan
121. Sanlı Topçuoğlu
122. Kaya Toperi
123. Aydın Tosun
124. Şükrü Tufan
125. Yalçın Tuğ
126. Bedrettin Tunabaş
127. Muammer Tuncer
128. Turgut Tülümen
129. Senbir Tümay
130. Erdal Tümer
131. Doğan Türkmen
132. Tugay Uluçevik
133. Erdinç Ulumlu
134. Bilgin Unan
135. Gözen Unan (emekli Başkonsolos)
136. Necati Utkan
137. Deniz Uzmen
138. Solmaz Ünaydın
139. Tevfik Ünaydın
140. Tanju Ülgen
141. Aydın Yeğen
142. Nuri Yıldırım
143. Betin Yiğit (emekli Başkonsolos)
144. Erhan Yiğitbaşıoğlu
145. İlhan Yiğitbaşıoğlu
146. Ömer Zeytinoğlu

*****************
AVİM, TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI-AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ

 
 

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar