Türklerin İslamı Kabulü

Türkler gönüllü olarak mı yoksa kılıç zoruyla mı müslüman oldular? Osman Karatay'ın çalışması bu tartışmadaki bir çok önyargıyı giderecek tarzda hazırlanmış çok kıymetli bir eser.


Paylaşın:
Türklerin İslamı Kabulü

Türklerin İslamı Kabulü

Türklerin İslamlaşma serüveni konusunda yaygın iki görüş vardır.
Bunlardan ilk akla geleni Türkler kılıç zoruyla müslüman oldular tezidir. Bu iddia son zamanlarda tengricilik gibi akımlarla ya da İslamcılığa bir tepki olarak daha yüksek sesle söylenir oldu.
Diğer tez ise Türklerin eski inançlarına benzerliği ve İslam dininin bir takım konularda orijinal özellikleri sayesinde bu dini kabul etmeleridir.
Bu kitap başta bu iki teze karşı bir eleştiri mahiyetinde.
Yazar ilk olarak Türklerle müslümanların karşılaştığı, çatıştığı bölgelerin döneme ait etnik yapısını incelemiş. Bununla ilgili temel sorusu şu; İslam devletlerinin kıyım yaptığı bölgelerde Türkler var mıydı, varsa ne miktarlarda bulunuyorlardı?
Bunun ardından dönemin Türk ile İslam devletlerinin çatışma ve barış devirlerinin İslamlaşmaya etkisi titizlikle incelenmiş.
Türklerin İslamlaşmasında büyük rol oynadığı iddia edilen Talas savaşı gibi hadiseler ve etkileri ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirilmiş. Bunların İslamlaşmaya etkisi değerlendirilmiş.
Geniş bir kaynak taraması var. Ancak kaynakları daha değerli kılan bu kaynaklardaki bilgiler bize aktarılırken yazarın yorumu. Zira yazar kaynaklardaki kayıtları, bilgileri basitçe aktarmak yerine ciddi bir tarihi değerlendirme de yapıp bu bilgilerin doğruluğunu ve gerçekliğini de sorgulamış. Bu çalışma yukarıda izah ettiğimiz yönleriyle Türklerin İslamlaşma serüveni konusunda bir çok önyargıyı giderecek tarzda. Türkler gönüllü mü yoksa zorlama mı müslüman oldu sorusuna yazarın uzun bir cevabı var ancak bu cevabı bulma yükünü okuyucuya bırakıyoruz.

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar