TÜRKBİR BASIN AÇIKLAMASI

Papa Francesco’nun, 1914-1921 döneminin tarihi gerçeklerini tersyüz ederek, Türk Milletini sözde “soykırım” gibi ağır bir dille suçlaması derin bir üzüntüyle karşılanmıştır.


24 Nisan 2015

Papa Francesco’nun, 1914-1921 döneminin tarihi gerçeklerini tersyüz ederek, Türk Milletini sözde “soykırım” gibi ağır bir dille suçlaması derin bir üzüntüyle karşılanmıştır. Yine, Avrupa Parlamentosu ve Avusturya’nın da aynı dili kullanmasıyla, ırkçı ve çıkar merkezli bir husumet cephesinin kurulduğu anlaşılmaktadır.

Türk Milleti olarak,  hak, hukuk tanımayan iftiraları ve bu cepheleşmeyi, şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırı ile; evrensel hukuk, temel insan hakları, adalet ve Batı değerleri katledilmiştir. Uluslararası hukukun “geçerli bir yargı kararı olmadan insanlar suçlanamaz” temel hükmü, yok sayılmıştır. Böylece, dünya barışı, güvenliği ve istikrarı ağır bir darbe almıştır.  Türk Milleti ve Müslümanlara karşı asırlarca sürdürülen ve tarihin derinliklerinde kaldığını düşündüğümüz, yeni bir haçlı zihniyeti hortlatılmıştır.

Aslında mesele, emperyalistlerin I. Dünya Savaşında Ermenileri “devlet kurdurma” yalanıyla aldatarak ateşe atmalarından kaynaklanmaktadır.  

Şöyle ki;

 1. Olayları, emperyalistlerin eğittiği, silahlı Ermeni komitacılar başlatmıştır. 1860’dan 1914’e kadar, 54 yılda 50’den fazla isyan çıkarmışlardır. Yani bir tarafta yasadışı silahlı saldırganlar, öbür tarafta, can ve malını savunan meşru güçler var.    
 2. Daha sonra ordularımız 7 cephede savaşırken, Ermeni isyancılar cephe gerisinde, “devlet kuracakları bölgede, etnik temizlik yaparak” nüfus çoğunluğunu temin için, masum Türk ve Müslüman sivilleri yaygın şekilde katletmeye başlamışlardır. Askeri depoları yakıyor, ikmal kollarını kesiyor; 2. ve 6. Ordu savaşamayacak duruma getirmişlerdir.
 3. Osmanlı ordusuna karşı, 200 bin mevcutlu Ermeni birliği düşman saflarında savaşmıştır.
 4. Osmanlı Devleti tedbir olarak, 500 bin civarında Ermeni isyancıyı, savaş bölgesinden, Suriye ve Lübnan vilayetine taşımıştır.
 5. 1918’de savaş sona erince, zorunlu iskâna tabi tutulanlar yurtlarına döndüler. Dönenler, tekrar sivil Müslüman Türk katliamını başlatarak 518 bin 301 insanımızı katletmişlerdir. Halbuki bu dönemde ölen isyancı sayısının; bulaşıcı hastalık, eşkıya ve intikam saldırıları sonucunda 48-50 bin civarında olduğu bilinmektedir.
 6. Ermeni isyancıların oluşturduğu bir silahlı birlik, Kazım Karabekir Paşanın komutasındaki kolordu  ile 1920’de savaşıyor ve yenilmiştir.
 7. Bunun üzerine 1920 Gümrü ve Moskova, 1921 Kars ve 1923 Lozan Anlaşmaları ile sınırlar belirlenmiştir.
 8. Bu arada, galip devletler Sevr Antlaşması ile Osmanlı’yı paylaşıyor, ama Ermenilere vaat ettikleri devletten eser yok. Ermeniler, emperyalistlere “bizi niçin aldatarak kullandınız” diyerek hesap sorması gerekirken; Türkiye Cumhuriyetine dönüp “Devlet kurmamıza engel oldunuz” suçlaması; nefret ve kin duygusuyla saldırdılar. Yani, vatanımızı Ermeni isyancılara peşkeş çekerek devlet kurmalarını temin edecekmişiz? Arkalarında yine emperyalistler var. Şu akıl tutulmasına bakınız.
 9. Mesele burada da bitmemiştir; bizden “özür”, “tazminat” ve “toprak, (6 vilayetimizi)” istiyorlar. HANGİ HAKLA?  Biz bin yıl önce, egemen olan Doğu Roma’yı yenerek, bu toprakların sahibi olduk. Bu olayla sizin ne ilginiz var?

Şimdi de hukuk tanımayanlara sormak isteriz:

 1. Barışın sağlanmasından 50 yıl sonra ASALA terör örgütü,  1973-1985 yılları arasında 40’dan fazla diplomatımızı, batının başkent ve büyük şehirlerinde niçin katletti?  Türk ve Türk Devletinin görevlisi olmanın dışında bir gerekçe, olabilir mi?
 2. Ermenistan, 1992’de Hocalı’da masum sivilleri, kadın, çocuk, yaşlı demeden bir gecede, 613 Azerbaycan Türk’ünü niçin hunharca katletti? AGİT raporlarında bu katliam için, “etnik temizlik” nitelemesi yapılmıyor mu? Katliam birliklerinin başındaki kişi, şu andaki Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan değil miydi?

Evet soruyoruz, bu korkunç etnik temizlik amacıyla yapılan katliamlar için neden susuyorsunuz? Söyleyiniz, işinize gelmiyor mu? Yoksa dinlerinden dolayı mı?

Buna göre sizler insan hakları, barış, adalet, hukuk, gibi değerlerin savunucu nasıl olabilirsiniz?

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRKİYE SİVİL TOPLUM BİRLİĞİ

E posta:turkbirplatformu@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar