Bir Mecliste On İki Kişinin Sohbeti

Yok, tabi böyle bir şey. Farz edelim ki var ve oldu.Uyuşmaz örtüşmez miydi sizce de günümüzle?


Mirza El Ekber Sabir (Şeyh SABİR) toplamış on iki kişiden oluşan meslek erbabını. “Söyleyin bakalım hanginiz ne günah işledi de Allah bu “corona” illetini başımıza musallat kıldı. Yalan konuşmayacaksınız ama, doğruyu diyeceksiniz sadece. Onu yapar, bulunursanız o itirafta ola ki Allah alır bu belayı üzerimizden. Onun üzerine bu sohbet..

Yok, tabi böyle bir şey. Farz edelim ki var ve oldu.Uyuşmaz örtüşmez miydi sizce de günümüzle? Aşağıdaki metin merhumun “Hophopname” adlı eserinin giriş kısmından alınmıştır.Allah rahmet eylesin Mirza El Ekber Sabir’e.Bir de sabrı çok versin bu zor günde fukaraya, fakire..(Her mesleğin düzgün temsilcilerini tenzih ederek elbette…)
****
BİR MECLİSTE ONİKİ KİŞİNİN SOHBETİ

1 Vekil=Haksıza haklı deyip çok günaha batmışam
***
2. Hekim=Derdi teşhis etmeyip hısım akraba ağlatmışam,

***
3. Tacir=Men helal ile haramı birbirine katmışam
**
4. Revzehan (Ağıtcı)=Ümmetin pulun alıp gözlerin ıslatmışam

***
5. Derviş=Nerde görsem söz açıp min bir yalan söz satmışam

***
6. Sufi= Gece gündüz hak deyip men herkesi oynatmışam

***
7. Molla=Günde bir fitva verip mahlûku çoh ağlatmışam

***
8. Alim (bilgin)= Gati ümid etmişem, bütün bu gavmi atmışam

***
9. Cahil= Ortada keyf eyleyip men her merama çatmışam

***
10. Şair= Bülbüle eşke(güle) dair yalanlar fırlatmışam
***
11. Avam=Anlamam bir şey cehalet uykusuna yatmışam

***
12. Gazeteci=Men ceridem dolmakçün metlebi(yazıyı) uzatmışam

***
(*)Mirza El Ekber Sabir (1862-1911).Azerbaycan satrik(eleştirici iğneli sözlerle alaylı ifadeyle anlatım) şiir akımının kurucusu. “Sabir” sabr eden, sabırlı anlamı taşır. Tüccar olan babası onu din adamı olsun diye 7 yaşında mollahaneye verir. İlk şiirini 8 yaşında yazar.. Aşkabat, Buhara, Semerkand, Merv, Horasan şehirlerinde yaşar. 1906-1911 yıllarında yayınlanan ve geriliği, cehaleti kamçılayan bu şiirleri Azerbaycan şiiri tarihinde yeni bir devrin başlangıcı olur. 49 yaşında hayata veda eder. “Şahi Hendan” mezarlığına defnedilir. Sağlığında hiçbir kitabı basılmaz. Ölümünden sonra 1912 yılında birçok Azerbaycan aydınlarının çabalarıyla “Hophopname” adlı kitabı kısa süre içinde Azerbaycan’da çok rağbet görür. Bakü’de ve Şamahı’da heykelleri dikilmiştir.
***
İlber ORTAYLI onun için; “…İslam dünyasında halkın topladığı bağış ile heykeli dikilen ilk büyük adam.” demiştir.Allah rahmet eylesin Mirza El Ekber Sabir’e.Bir de sabrı çok versin bu zor günde fukaraya, fakire..

(Her mesleğin düzgün temsilcilerini tenzih ederek elbette…)

Yazar

Osman Erenalp

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.