Cavadbeyli: İran’da Türk kimliği yok ediliyor

İran Türklerinin Millî Hareketi akıllı bir süreç yürütüyor. Amaçlanan asıl hedef, İran’da Türkleşmek üzerinden kültürel devrime nail olmaktır. Çünkü ülkenin asli kurucu unsuru olarak ülkenin varlığından sorumludur.


İran Türklerinin ileri gelen siyasi ve fikri şahsiyetlerinden Rahim Cavadbeyli, haber365.com sitesinden Erdal Şimşek ve Hasan Mesut Önder’e bir röportaj verdi. İran’ın ulusal kimliğinin şekillenmesinde din, mezhep ve etnik kimliklerin etkisini tarih perspektifinden değerlendiren Cavadbeyli, İran tarihi konusunda bilgi ve belge kirliliğinin çok olduğunu, bu durumun İran’daki devlet yapılanmasının derin köklere sahip olmasından  ve İran’ın dinsel ve kültürel etkisinin yüksek olmasından kaynaklandığını düşündüğünü belirtiyor.

İran’daki Pers ve Perslik anlayışının sorumlusu olarak, oryantalist tarihçilerin siyasi bakış açısıyla yaptıkları maksatlı çalışmaları ve Firdevsi’nin Şahnamesi’ni gösteriyor. 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarındaki Türk düşünürlerin, oryantalistlerin fikirlerini esas alarak, İran’ın Türk dünyası dışına çıkarılmasına sebep olduklarını söyleyen Cavadbeyli soruyor: “Nasıl olur da 1925 yılına kadar Türk bayraktarlığını yapan nüfusuyla, etnik yapısıyla bir Türk devleti ve yurdu olan İran, bir anda Pers oluveriyor?!”

Cavadbeyli, Katolik Kilisesi’nin 14. yüzyılda kurduğu Doğuyu Öğrenme Merkezi’nin araştırma-inceleme faaliyetleri ile başlayan etno-jeopolitik çöküş sürecinin, 1925 yılında aslen Yahudi olan Türk-İslam karşıtı Muhammed Ali Frugi’nin başa geçmesiyle tamamlandığını, yapay Pers kimliği oluşturularak, İran’ın Türklük dairesinden çıkarıldığını ifade ediyor.

Röportajın ikinci bölümünde İran’ın devlet yönetim şeklini anlatan Cavadbeyli, reformist olarak adlandırılan bir kesimin Türk karşıtlığı ve yapay Pers kimliği üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğünü, muhalefeti kışkırtmak, sokak isyanlarını tetiklemek ve ABD yaptırımlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak eğiliminde olduğunu söylüyor.

Klasik İslam devletçiliğini reddeden Modern Ulus-Devlet Türkiye’si ile klasik Türk devletçiliğinin inkârına ve yapay Pers kimliğine dayanan Modern Ulus-Devlet İran’ın aynı kısır döngülere mahkûm edilmiş oldukları tespitini yapan Cavadbeyli, İran Türklerinin görevini şu sözlerle açıklıyor: Biz vatanımız İran’a dayatılmış olan yapay Pers kimliğini çürütmek ve tarihi millî asaletimizi ve risâlet’imizi diriltmekle mükellefiz!

Röportajın birinci bölümü için tıklayınız.

Röportajın ikinci bölümü için tıklayınız.

Yazar

Alperen Okur

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar