Rockefeller ve Eisenhower

Ne kadar geçmişte yazılmış da olsa bu tanım Emperyalist azgınlıkların nazarından gerek bizim gerek ise Ortadoğu ülkeleri için hâlâ geçerli… “Oltadaki Balık Türkiye” kitabı her Türk vatandaşının okuması gereken bir kitap...


… ABD ile işbirliğine hazır yerli işadamlarına yardımı artırmalı ve böylece bu işadamlarının, ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik etkilerini artırması sağlanmalıdır.

Günboyu gazetesinde çıkan “Cemaat, Tarikat ve Menzil” başlıklı bir yazım vardı. O yazıda da bazı kitaplar önermiştim. Bu yazıda önerdiğim o kitaplardan birisi olan M. Emin Değer’in yazdığı “Oltadaki Balık Türkiye” kitabının bir bölümünü anlatacağım.

Nelson A. Rockefeller, Amerika’nın en zengin ailesinin bir ferdi olarak 8 Temmuz 1908 yılında dünyaya geldi. En büyük ideali Amerikan başkanı olmaktı.

Her şey iyiye giderken elli dört yaşında olmasına rağmen, genç bir kadınla evlenmesi üzerine muhafazakâr kesimin desteğini kaybetti. Bir şekilde hükumet arasına kendi adamlarını soktu. 1974 yılında ise Başkan yardımcılığına getirildi ama görevi pek uzun sürmedi. Donald Rumsfeld tarafından çeşitli oyunlarla ayağı kaydırıldı. Yetmiş bir yaşında öldü.

Eisenhower ise 4 Ekim 1890’da doğdu. İkinci Cihan Harbi’nde Batı Avrupadaki Müttefik Kuvvetlerin başkomutanlığını yaptı. 1953 yılından itibaren 8 sene ABD Başkanlığı yaptı. 1957 başlarında Eisenhower doktrini ile Ortadoğu ülkelerine Komünizm yayılmasın diye çeşitli yardımlarda bulundu. 28 Mart 1969’da öldü.

İliştiri: Eisenhower Doktrini, Uluslararası Komünizm tarafından desteklenen herhangi bir devletten gelecek açık bir saldırıya karşı yardım isteyen devletin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak için, Amerikan askerî kuvvetlerinin kullanılması da dahil olmak üzere gerekli yardım ve iş birliğinin sağlanması için yetkiyi ve bu amaçla kullanacağı 200 milyon dolarlık ödeneği aldığını açıklayan doktrindir.

*

Yukarıda kısaca bahsettiğim Nelson A. Rockefeler’ın, Eisenhower’a yazdığı bir mektup var. Bu mektupta maatteessüf Türkiye’miz geçiyor:

“… Biz askeri paktlarımızı kurmayı ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlerle devam etmeliyiz. Büyük ölçüde politik ve askeri nüfuz garantileyecek genişlikte ekonomik yayılma planını Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız

Birinci gruba bizi dost olan ve bize uzun süreli askeri paktlarla bağlanmış ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada dışişleri bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye’ye bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini arttırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere (Türkiye gibi.) doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir ancak bu, bize uygun ve bağlı hükumetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır…

ABD ile işbirliğine hazır yerli işadamlarına yardımı artırmalı ve böylece bu işadamlarının, ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik etkilerini artırması sağlanmalıdır.

Saygılarımla…

Neılson A. Rockefeller, 1956”

Kısaca Nelson A. Rockefeller’in yazdığı bu mektupta, ülkemizi ‘Oltadaki Balık’ olarak niteliyor. Ne kadar geçmişte yazılmış da olsa bu tanım Emperyalist azgınlıkların nazarından gerek bizim gerek ise Ortadoğu ülkeleri için hâlâ geçerli…

M. Emin Değer’in yazdığı “Oltadaki Balık Türkiye” kitabı her Türk vatandaşının okuması gereken bir kitap. Burada sadece Eisenhower ve Rockefeller’a değindim ama tokat gibi birçok belgeyle olay içeriyor.

Yazar

Yağmur Ozan Özben

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar