SES GETİRECEK ESERLER, Sadi Somuncuoğlu yazdı

14 Nisan 2018 Ahmet Bican Ercilasun’un, “ATSIZ, Türkçülüğün Mistik Önderi” ile İskender Öksüz’ün  “Bilim, Din ve Türkçülük” eserinin aynı gün piyasaya çıkması, önemli bir müjde oldu. ATSIZ’ yazmak Bican Hoca’ya yakışırdı. “Bilim, Din ve Türkçülük” de, İskender Hoca için biçilmiş kaftandı. ATSIZ’ı, Bican Hoca’nın yazması, heyecan verici ve çok anlamlı. Şüphe yok ki, Atsız, yarım […]


Paylaşın:

14 Nisan 2018

Ahmet Bican Ercilasun’un, “ATSIZ, Türkçülüğün Mistik Önderi” ile İskender Öksüz’ün  “Bilim, Din ve Türkçülük” eserinin aynı gün piyasaya çıkması, önemli bir müjde oldu. ATSIZ’ yazmak Bican Hoca’ya yakışırdı. “Bilim, Din ve Türkçülük” de, İskender Hoca için biçilmiş kaftandı.

ATSIZ’ı, Bican Hoca’nın yazması, heyecan verici ve çok anlamlı. Şüphe yok ki, Atsız, yarım asırlık Türk fikir tarihinde müstesna bir yere sahip. Yüksek medeni cesareti ve Türklüğe yapılan haksızlıklar karşısında susmayan kalemiyle, tartışmaların hep merkezinde oldu. Yazdıkları, yaptıkları, yaşadıkları ve ülküsüyle tarihimizin en çok tartışılan ve en yanlış anlaşılan adamıydı. Bu bakımdan, ATSIZ’ı, hem de “Türkçülüğün Mistik Önderi” kapsamında yazmak zordu. Kim yazsa, ikna edici ve yeterli görülmezdi. Ama gençliğinden itibaren Atsız çizgisini takip eden, O’nu çok yakından tanıyan ve bundan da önemlisi bilim namusuna sahip birinin yazması gerekirdi; öyle de oldu. Uzmanlık alanının Türk Dili, Edebiyatı ve Tarihi (Türklük Bilimi) olması da, kayda değer bir husustur.

“ATSIZ, Türkçülüğün Mistik Önderi”ni biraz yakından tanıyalım. Eser, belgeler ve fotoğraflar bölümü hariç tam 717 sayfa. Oldukça hacimli. Ama hiç çekinmeyin; zira elinizde en heyecanlı ve çekici roman gibi zevkle okuyacağınız bir eser var.

Bölümleri ise şöyle: Söz başından sonra “Tarihler ve Olaylar” başlığı altında beş bölüm var. Her bölümün altında kapsadığı yıllar ve olaylar belirtilmiş. Sırasıyla 1832 -1940 yılları arasında 12 olay, 1940-1950 yılları arasında 13 olay, 1950 – 1960 yılları arasında 13 olay, 1960 – 1975 yılları arasında 75 olay, ele alınmış. Yayımlanan ve kapatılan dergiler, kitaplar, yapılan mücadeleler, sürgünler, hapishaneler, mahrumiyetler vb. var.

Kitapta: “Bilim Adamı  Atsız” ana başlığı altında “Tarihin İçinde Yaşayan Tarihçi”, “Tarihî Metin Yayınlarıyla Dilcilik, Yarıda Kalan Edebiyat Tarihi,” ve “Zorunlu Bibliyograflık” ara bölümleri; “Sanat Adamı Atsız” başlığı altında, “Ruhlara İşleyen Şiir”, “Şiirin Dışı” ve “Şiirin İçi”, “Tozlu Sahifelerden Çıkıp Yüreklere Yerleşen Kahraman: Kür Şad (Bozkurtların Ölümü) romanın analizi, “Devlet Uğruna Kendini Feda Eden Urungu (Bozkurtlar diriliyor) romanı ve analizi. “Meçhul Şehzade: Delikurt” ve analizi. “Dalkavuklar Gecesi” ve analizi. “Z Vitamini” ve analizi. “Bir Zaman Yolcusu: Selim Pusat (Ruh Adam Romanı) ve analizi. “ATSIZ’ın Hikâyeleri”, “Fikir Yıllarında ve Kalem Kavgalarında Atsız Üslubu”, “Türkçülük Düşüncesinin Mistik Önderi (Atsızın Fikirleri) “Ülkü/Mefkûre, Türk – Türkçülük – Milliyetçilik”, “Irk – Irkçılık/Soyculuk”, Turan/Turancılık”, “Tarih Anlayışı”, “Dil ve Edebiyat”, “Askerlik – Ordu- Savaş –Disiplin”, “Ahlâk –Ahlakçılık”, “Din –Yobazlık”, “Batılılaşma – Medeniyet – Kültür – İlim”, “İktisat – Köycülük/Memleketçilik”, “Sosyal Adalet”, “Atatürk, Cumhuriyet ve İnkılaplar”, “Komünizm – Sosyalizm”, “Bölücülük-Kürtçülük” , “Büyük Adamlar”, “Sonuç yerine.” bölümleri ve konuları var.

BİLİM, DİN VE TÜRKÇÜLÜK

Bu eser, İskender Hoca’nın altıncı kitabının adı; dizin bölümüyle birlikte 374 sayfa. Hoca’nın kitaplarının hepsi de orijinal, kendi bilim ve fikrinin ürünü. Diğer kitapları: Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi, Niçin Geri Kaldık, Türk’üm Özür Dilerim, Millet ve Milliyetçilik, Alt Akıl – Aptallar ve Diktatörler. Okuyanlar bilir; esprili hoş bir üslup, fakat dinamit gibi muhteva, sağlam fikir dokusu, parlak bir akıl ve zekânın ürünü. Okuyan bilir; ama henüz okumayanlar, elbette bilmez. Ama, zihinlerine depo ettikleri ve doğru bildikleri yanlışların tasfiyesinden korkanlara tavsiye edilmez.

İskender hoca kitaba başlarken, “bilim nedir?” diye sordu ve cevabını verdi: “Bilim, hele bilimin uygulamalı dalları, muhakkak ki vasıta (araç)’dır. Fakat bilim aynı zamanda dünyaya bakışımızda, problemlere yaklaşımımızda bir zihniyettir; bu yönüyle dünya görüşümüzün bir parçasıdır: O halde temel değerlerimizden biridir.” Bilim bahsi çok önemli. Arkasından “Bilim ve Din” bölümü geliyor. Müslüman düşüncesi ve Hıristiyanlık evrim için ne diyor? Ele alıp değerlendirdi. İslâm’ın temel açmazlarını; Neo-haricilik, proleterya ve ümmet devleti, ideoloji ve devlet, kavmiyetçilik, tekfircilik gibi meselelerini inceledi.

“Kendi hikâyem: Yale ve ODTÜ’de Oktay Sinanoğlu” bölümünde, Yale’deki doktora çalışmalarını ve yaşadıklarını anlatıyor. Her akademisyen adayının mutlaka okuması gerekli ve çok tatlı bir hikâye. “Yardımcı Doçentlik”, “Kuantum teorisi ve felsefe”, “Bilim ve Teknoloji”, “Demokrasi” “Bilinmeyen Türkeş”, “Bilim ve Türkçülük”,” Millet ve Milliyetçilik üstüne sohbet” gibi önemli konular işlenmektedir.

İftiharla söylemeliyiz ki; tarihe mal olan bu değerli eserler 2014 yılında Milli Düşünce Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde hazırlandı. Daha önce yayımlanan Ethem Ruhi Fığlalı Hoca’nın “Lâiklik”, İskender Hoca’nın “Millet ve Milliyetçilik”, Bican Hoca’nın “Türk Kağanlığı” kitapları da aynı kararın sonucu hazırlanıp yayımlandı. MDM Yönetim Kurulu üyesi İskender Öksüz ve Ahmet Bican Ercilasun ile Fığlalı Hoca’mıza teşekkür eder, şükranlarımız sunarız.

Yazar

Sadi Somuncuoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar