TBMM’deki “Uygur Soykırımı” araştırma önergesine AKP ve MHP engeli

İyi Parti'nin TBMM'ye verdiği Uygur Mezalimi araştırılsın önergesi AKP'nin ret, MHP'nin çekimser kalması sonucu reddedildi.


İyi Parti’nin sunduğu Uygur Mezalimini araştırma önergesi reddedildi.

İyi Parti’nin geçen hafta meclise sunduğu “Uygur Mezalimi” soykırım olarak tanıma önergesinden sonra dün yine İyi Parti tarafından meclise Uygur Mezalimi’ni araştırma önergesi verildi. İyi Parti’nin verdiği araştırma önergesi AKP’nin ret, MHP’nin çekimser kalması sonucu TBMM’de reddedildi.

İyi Parti’nin meclise sunduğu araştırma önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

12 Kasım 1944 tarihinde kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından işgal edilmiş ve bölgede yaşayan Uygur Türkleri bu tarihten itibaren sistematik olarak bölgenin nüfus kompozisyonunu değiştirmeyi amaçlayan asimilasyon politikalarına maruz bırakılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen baskı ve asimilasyon politikaları, 2014 yılından itibaren kurulan “yeniden eğitim kampları” ile birlikte sistematik bir mezalime dönüşmüştür. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan’da uyguladığı mezalim, 1948 İnsan Hakları Beyannamesine, 1954 Lahey Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşmeye ve 1972 tarihli Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ‘ye aykırıdır. Bu kapsamda, beşeriyetin şerefli bir üyesi olan Türk Milleti, tarihten bugüne tevarüs eden yüksek medeni vasfı ve insan onuruna olan bağlılığı sebebiyle, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türk Halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin Gazi Meclis nezdinde araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim. 09.03.2021

İyi Parti’nin TBMM’ye sunduğu araştırma önergesi AKP’nin ret ve MHP’nin çekimser kalması sonucu reddedildi.

Yazar

Mete Korkmaz

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.