Büyüdüğümüz Masal Mı, Hayal Mi, Gerçek Mi?

22.02.2011   Nerdeyse her konuda ihtilaf içinde yüzüyoruz. Güvensizlik giderek artıyor. Haydi diyelim sosyal konular bakış açısına göre değişir, bunu normal görmek lazım. İyi de ekonomi gibi matematiğe dayalı, ölçülebilen konularda da durum aynı ise ne diyeceğiz? Enflasyon rakamları bunun en açık örneği. Hâsılı her şey reklam ve propaganda otomatiğine bağlanmış gibi. İktidar,  yandaşları ve ikbal […]


Paylaşın:

22.02.2011 
 
Nerdeyse her konuda ihtilaf içinde yüzüyoruz. Güvensizlik giderek artıyor. Haydi diyelim sosyal konular bakış açısına göre değişir, bunu normal görmek lazım. İyi de ekonomi gibi matematiğe dayalı, ölçülebilen konularda da durum aynı ise ne diyeceğiz? Enflasyon rakamları bunun en açık örneği. Hâsılı her şey reklam ve propaganda otomatiğine bağlanmış gibi.

İktidar,  yandaşları ve ikbal bekleyenler ne diyor? Aynen, “Türkiye görülmemiş bir şekilde büyüyor. Ekonomide dünya 16’ıncısıyız. Dış politikada dünyanın büyük gücü olduk…” gibi beyanlar kırıla gidiyor.

Bunlar birer masal mı, hayal mi, gerçek mi, vatandaş şaşıp kalıyor. Bir göz atalım dedik, karşımıza şunlar çıktı.

Başbakan Erdoğan’ın katıldığı Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 41. Genel Kurul toplantısında Mustafa Koç şöyle konuşuyor: (20.01.2011)

”Takdir edilecektir ki salt büyüme gelişmişliği sağlamıyor, ön koşul ama yeterli koşul değil. Dünyada da aslında gelişmişlik ekonomik büyüklükle ölçülmüyor. Kişi başına milli gelirle, rekabet gücüyle, insani gelişme ile ölçülüyor. Biz 16. büyük ekonomiyiz ama satın alma gücü paritesine göre 84. Sıradayız. Küresel rekabet gücü endeksinde 61. sıradayız. Belki de bu tür sıralamaların en önemlisi olarak görülmesi gereken insani gelişme endeksinde de maalesef 83. sıradayız. Acaba dünyanın 10. büyük ekonomisi olduğumuzda bu sıralamalarda yerimiz nereye yükselecek?” 

Bize göre, Başbakan’ın yüzüne karşı söylenen ve ülkelerin kalkınma seviyesini ölçmede kullanılan bu objektif kıstasları, herkesin dikkate alması şarttır.  Kullanılan ölçeğe göre Türkiye dünya sıralamasında; 16-61-83 ve 84 sırada bulunuyor. Demek ki yöneticilerimizin milletimize söylediği gibi 16’ıncı sırada değilmişiz.

Aslında bu yanıltma temel insan hak ve hürriyetleri ile demokraside de, maalesef böyle.  İşte size delili. İçişleri Bakanı Atalay ne demişti? “Bizde basın hürriyeti dünyada en ileride. ABD’den bile önde.” Bakan böyle diyor da acaba gerçekler böyle mi?

Güneri Cıvaoğlu yazıyor: “Dünya ülkeleri yaşam kalitesi sıralamasında” Türkiye 50’nci… Basın özgürlüğü dünya sıralamasında 138’inci…

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (Reporters Without Borders) 2010 endeksinde objektif ölçütlere göre bazı ülkelerin durumu da şöyle:

Meksika, Fas, Cezayir, İsrail, Ukrayna, Irak, Kamerun ve Bangladeş bile sıralamada Türkiye’nin üstünde.

30 yıl boyunca Hüsnü Mübarek’in demir yumruğu altında olan Mısır, inanır mısınız 127. sırada. Lübnan 78, Birleşik Arap Emirlikleri 87, Ürdün 120, Katar 121, Oman 124. sıradalar.

En ağırıma giden de yakın zaman kadar “yamyam olduğunu” söylemiş olan devlet başkanı İdi Amin’in Uganda’sının bile 2010’da 96. sırada yer alması.”

Sahi bizimkiler, Mısır olayları üzerine Mübarek’e akıl vermemişler miydi?

***

Biz tekrar ekonomiye dönelim.

2009 ‘da toplam ihracatımız 102.149 milyon dolar iken, 2010’ da 113.930; toplam ithalatımız 140.928 iken 185.493 olmuş. Dış ticaret açığı 2009’da 38.779 olurken, 2010’da 71.563’e yükselmiş. 2009’da ihracatın ithalatı karşılama oranı %72.5 iken, 2010’da %61.4’e düşmüş. Ham madde ithalatı 2009’da 99.510 iken, 2010’da 131.393 milyon dolara yükselmiş. 

Geçen yılın son ayında, övündüğümüz “en büyük ihracat”  kalemi motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ihracatımız 1.429 milyon dolar,  ithalatımız ise 1.891 milyon dolar olmuş.  462 milyon dolar açığımız var. Bilindiği gibi bu açığın sebebi, motorlu kara taşıtları ve aksam parçalarının %92’sinin ithal edilmesidir. Otomotiv fabrikalarının tamamına yakını yabancılara ait olduğu için, elde edilen kar da ilgili ülkeye transfer edilmektedir.

Dış ticaret açığı her yıl arttıkça, ülkemizin borcu da artıyor. 2002’de 220 milyar dolar iken şimdi 550 milyar dolara yükselmesi bundandır.

Ham madde ithalatındaki artış çok önemli. Çünkü;

a.Yerli kaynakların kullanılması her yıl azalıyor.

b.131.393 milyon dolar olan ham madde ithalatımız, 113.930 milyon dolar olan toplam ihracatımızdan 17.463 milyon dolar daha fazla.

Demek ki ülke ihtiyacını da ithal ettiğimiz hammadde ile karşılıyoruz.

***

Dış politika ise evlere şenlik. Sadece soralım: 2002’ye göre hangi ülke ile ilişkilerimiz daha iyi. Fukara Afrika ve şimdilik İran hariç. Söyler misiniz, Türk Cumhuriyetleri, Mısır, AB, ABD, Rusya, Çin, Yunanistan, İsrail… Sakın celallenmeyin. Mahcup olursunuz.

Bunu da başka bir yazıda ele alalım.

 
 

Yazar

Sadi Somuncuoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar