Büyük şair 158 yaşında

Bugün, satirik şiirleri ile meşhur ve Azerbaycan'ın yeri doldurulamaz evlatlarından biri olan Mirza Alekber Sabir'in doğum günü. / Bu gün öz satirik şeirləri ilə məşhur Azərbaycanın əvəzsiz övladlarından birinin – Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günüdür.


Mirza Alekber Sabir

Azerbaycan’ın meşhur şairi M. A. Sabir 158 yaşında

Azerbaycan’ın muhteşem hiciv şairi Mirza Alekber Sabir, 1862’de Şamahı’da dünyaya geldi. İlk önce medresede öğretim görmüş, 12 yaşından sonraki tahsiline ise Azerbaycan’ın meşhur şairi Seyit Azim Şirvani’nin açtığı modern okulda devam etmiştir. Bu okul, onun için oldukça faydalı olmuş; şairin bilgisinin ve şairlik yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

XX. yüzyılın başlarında, Sabir’in şiirleri gazete ve dergi sayfalarında görünmeye başladı. 1906’da “Molla Nasiretdin” dergisinin en faal yazarlarından biri oldu. O sıralarda Celil Memmetkuluzade ile Sabir arasında sıkı bir dostluk kuruldu. Her iki şair de zalim beyleri, yalaka din adamlarını ve satılık aydınları eleştiri ateşine tutuyorlardı. Bu yüzden de şair, imzasını sık sık değiştirmek zorunda kalmıştı. O, “Molla Nasiretdin” dergisindeki şiirlerini 36 farklı imzayla kaleme almıştı.

1910 yılının başlarında Bakü’ye gelen Sabir, ” Zenbur” dergisinde, “Güneş” ve “Hakikat” gazetelerinde çalıştı. Aynı yılın sonunda hastalığı sebebi ile yeniden Şamahı’ya döndü.

Abbas Sıhhat mi daha büyük, M. A. Sabir mi?

Mirza Alekberin en yakın arkadaşı Abbas Sıhhat olmuştur. Vasiyetini bile, yalnızca ona söylemiştir.

Sabir, ömrü boyunca tek bir röportaj vermiştir. Bu röportajı yapan kişi de Salman Mümtaz olmuştur. Konuşma sırasında tevazuyla sorduğu “… Siz mi büyüksünüz, yoksa Abbas Sıhhat mi?” sorusunu şair, şu şekilde cevaplamıştır: “Yaşta ben, başta o…”

Büyük şair, 1911 Temmuz’unun 12’sinde vefat etmiştir. Mezarı, Şamahı’daki ” Yedi Günbez” Kabristanı’ndadır. Onun muhteşem eserleri, Azerbaycan halkı tarafından bugün de çokça sevilerek okunuyor. Büyük şair, halkın yüreğinde olağanüstü şiirleri ile sonsuza dek yaşayacaktır.

***

(Azerbaycan lehçesinde)

Azərbaycanın görkəmli satirik şairi Mirzə Ələkbər Sabir 1862-ci ildə Şamaxıda anadan olmuşdur. Əvvəlcə mollaxanada oxumuş, 12 yaşından isə təhsilini məşhur şair Seyid Əzim Şirvaninin açdığı yeni üsullu məktəbdə davam etdirmişdir. Bu məktəb onun üçün faydalı olmuş, biliyinin və öz şairlik istedadının inkişafına çox kömək etmişdir.

XX əsrin əvvəllərindən Sabirin şeirləri mətbuat səhifələrində görünməyə başlayır. 1906-cı ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalının ən fəal müəlliflərindən biri olur. Həmin vaxtdan Cəlil Məmmədquluzadə ilə Sabir arasında qırılmaz dostluq münasibətləri yaranmışdır. Hər iki sənətkar zalım bəyləri, yaltaq ruhaniləri və satqın ziyalıları tənqid atəşinə tuturdu. Buna görə də şair imzasını tez-tez dəyişməli olur. “Molla Nəsrəddin” jurnalında şair 36 gizli imza ilə çıxış etmişdir.

1910-cu ilin əvvəllərində Bakıya gələn Sabir, “Zənbur” jurnalında, “Günəş” və “Həqiqət” qəzetlərində işləyir. Elə həmin ilin axırında xəstəliyi səbəbindən geriyə, Şamaxıya qayıdır.

Abbas Səhhət böyükdür yoxsa M.Ə.Sabir?

Mirzə Ələkbərin ən yaxın dostu Abbas Səhhət olmuşdur. Vəsiyyətini də məhz ona etmişdir.

Sabir ömrü boyu tək bir müsahibə vermişdir. Bu müsahibəni aparan isə Salman Mümtaz olmuşdur. Müsahibə əsnasında özünməxsus təvazökarlıqla “… Siz böyüksünüz yoxsa Abbas Səhhət?” sualına belə cavab vermişdi: “Yaşda mən, başda o…”

Böyük şair 1911-ci il iyulun 12-də vəfat edir. Məzarı Şamaxıda “Yeddi günbəz” qəbiristanındadır.

Onun möhtəşəm şeirləri Azərbaycan xalqı tərəfindən bu gün də sevilərək səsləndirilir. Böyük şair xalqın qəlbində əbədi olaraq öz misilsiz yaradıcılığı ilə yaşayacaqdır.

Kaynak: (http://portal.azertag.az/az/node/241, 30.05.2020)

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.