arşiv                       

TÜRK DÜNYASI kategorisindeki yazılar:

Rusya Federasyonunda “Dil Soykırımı”

Namık Kemal Bayar    24 Eylül 2019
Rusya yeniden Sovyetlerin yoluna girmeye başladı. Bağımsız birer devlet iken Rus işgali ile hürriyetini kaybeden milletler, 90'da sonra elde ettikleri haklarını 2018 Ağustos'unda çıkarılan bir yasa ile tekrar kaybetme yoluna girdiler. Rusya tekrar SSCB olma yolunda.

Türk Kavramı ve Sözlüğe Bakmak

Ahmet Bican Ercilasun    10 Mart 2019
Kelimelerin anlamları için sözlüğe bakmak gerekir. Türkçe Sözlük'e, Şemsettin Sami'nin Kamûs-ı Türkî’si ve Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti’t-Türk’üne baktığımızda "Türk" sözünün dar ve geniş anlamlarını görürüz.

BASINDAN: Aziz Sancar: Yanlış arkadaş seçtim onlar da beni tıbba götürdü

Mustafa Çağrı Parmaksız    17 Ekim 2018
"Şu anda en büyük hayalim Türk Birliği'ni görmek"

Kıbrıs’ta Son Oyun

Sadi Somuncuoğlu    22 Eylül 2018
1963'den itibaren büyük katliamlara maruz kalan Kıbrıs Türklüğü, Türk Ordusunun büyük mücadelesi sonucu kurtulmuştu. Ama şimdi Garantörlük ve İttifak Anlaşmaları müzakere konusu haline gelmiş vaziyette. Bu uğruna şehitler verdiğimiz Kıbrıs Millî Davamızın kaybedilmesi anlamına gelmez mi?

Oğuzname’den hikmetli sözler… Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    15 Temmuz 2018
15 Temmuz 2018 Dede Korkut Kitabı’nın başındaki mukaddimeyi herkes bilir. Orada Korkut Ata’nın hikmetli sözleri vardır. Fakat çok kimsenin bilmediği bir Oğuzname yazması da Almanya’da var. Berlin Devlet Kütüphanesi’nde. Vaktiyle Orhan Şaik Gökyay bunun baş tarafını yayımlamış, fakat atasözlerini ve hikmetli sözleri yayımlamamıştı. Onlardan bazılarını bugünkü dile uydurarak aşağıda veriyorum. Sonra da benim söylediklerim olacak. […]