Cüce sözcüğünün monografisi – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Çalıştayı   • MDM İstanbul Şubesi Perşembe Sohbetleri: Türkiye’de Organ Nakli ve Sorunları

Cüce sözcüğünün monografisi

Dr. Kürşat Efe Cüce Sözcüğünün Monografisi adlı çalışmasında cüce’ sözcüğünün köken bilgisinin (etimolojisinin) yanında tarihî gelişimi, hayata, dile ve edebiyata yansımaları, bilim dallarındaki kullanım alanlarının ele alındığı nadir çalışmalardan biri.

12 Kasım 2020
Mustafa Levent Yener
Cüce Sözcüğünün Monografisi-Dr. Kürşat Efe

Bilimde monografik çalışmaların önemi büyüktür. Bir konuyu derinlemesine ele alıp her yönüyle inceleyen monografik çalışmalar diğer araştırmacılara büyük resmi görmeleri konusunda paha biçilemez veri ve bulguları sağlarlar. Bir bütünü ele almaktansa bütünün parçaları üzerine odaklanan araştırmacıların tek tek çabaları bütünün algılanmasında ve yorumlanmasında daha işlevli olur.

Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi  Dr. Kürşat Efe ‘Cüce Sözcüğünün Monografisi’ adlı çalışmasıyla ‘cüce’ kelimesi ve kavram alanı üzerinden dünyanın en kadim ve en yaygın dillerinden biri olan Türkçeye, dönemlerine ve kullanım alanlarına ışık tutuyor.

‘Cüce’ sözcüğünün köken bilgisinin (etimolojisinin) yanında tarihî gelişimi, hayata, dile ve edebiyata yansımaları, bilim dallarındaki kullanım alanlarının ele alındığı çalışma, Türkiye’de bir sözcük üzerine derinlemesine yapılan nadir çalışmalardandır.

Çalışmaya konu olan ‘cüce’ sözcüğü  ayrıntılı şekilde ele alınmış, dildeki kullanımları,edebî metinlerdeki yansımaları yanında tıp, bitki, hayvan, uzay bilimlerindeki kullanımları için birçok yayın incelenerek bütünlüklü bir görünüm sunulmuştur.

Tarihî metinlerden bilimsel yayınlara kadar geniş evrende yapılan taramanın sonuçları sözcüğün tarihî gelişimi, sözlüklerdeki durumları, kökeni, edebî ürünlerdeki ve diğer bilim dallarındaki kullanımları hakkındaki verilerle derinlemesine değerlendirilmiştir.  Çalışmada  ‘cüce’ sözcüğünün kavram ve kullanım alanlarının belirlenmiş, sözcükle ilişkili  bağlantılı başka sözcükler de araştırılarak eş ve art zamanlı olarak sözcüğün gelişimi ve yayılımı belirlenmiştir.

 

Yorum yapın!

Comment *

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları