Efendiyeva’dan Türk dünyasına birliktelik mesajı

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, "Salgın nedeniyle Türk cumhuriyetleri birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor" dedi.


Günay Efendiyeva

Efendiyeva’dan Türk dünyasına birliktelik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in inisiyatifi ve başkanlığıyla korona virüsü salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türk Konseyinin (Türk Keneşi) önemini vurgulayan Efendiyeva, “Bilindiği üzere Azerbaycan, geçtiğimiz yıl 7. Bakü zirvesinde Türk Konseyi başkanlığını devraldı. 10 Nisan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanının inisiyatifinde, Türk Keneşinin olağanüstü video konferans zirvesi yapıldı” dedi.
Efendiyeva, “Kuşkusuz bu konferans, tarihî öneme sahip ve birçok açıdan yüksek değerlendirilmesi gereken bir zirvedir. Birincisi, Türk ülkeleri arasında bu bir ilkti. Çünkü bu dönemde ve hatta bundan önce küresel salgın konusunda çeşitli video konferanslar yapılmıştı. Fakat bunun devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilmesi bir ilk oldu ve tüm dünya için örnek oluşturdu.” ifadelerini kullandı. Efendiyeva, “Öte yandan Türk Konseyi devlet başkanları, ülkelerindeki son durumla ilgili bilgilerini paylaştılar ve salgına karşı ortak mücadele sergileyerek bir bildiri imzaladılar. Aynı zamanda bu konferans; dünyaya birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajı oldu.” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreterinin konferansa katılımının Türk Keneşinin güvenilirliğini bir daha ortaya koyduğunu belirten Efendiyeva, “Bu hem Türk Keneşinin hem de Türk Keneşinin üye ve gözlemci ülkelerinin güvenilirliğini bir daha ortaya koydu. Çünkü bu devletlerin her biri dünyada önemli bir yere sahiptir ve Türk Keneşi de bu anlamda büyük potansiyel taşımaktadır.” dedi.
İnsanlığı tehdit eden salgın nedeniyle Türk cumhuriyetlerinin birbirlerine daha fazla ihtiyacı olduğunu vurgulayan Günay Efendiyeva, “Bir ailedeki kardeşler birbirlerine ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, Türk cumhuriyetlerinin de o kadar birbirine ihtiyacı var. Çünkü aynı köke, tarihe, milli ve manevi değerlere sahip ülkelerden bahsediyoruz. Hatta bunun ihtiyaçtan ziyade daha çok güven ve itimatla ilgili olduğunu söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.
Salgının başlamasından bu yana Türk devletlerinin hızlı bir şekilde ülkelerinde gereken önlemleri uyguladıklarını belirten Efendiyeva, “Türk devletleri karşılık beklemeden birbirlerine yardımda bulundular. Öte yandan Türkler her zaman temiz, kendi hijyenine ve düzenli yaşamaya önem veren toplumlar olarak tanınmıştır. Dikkat ederseniz, geçmişten bugüne su ve ateş onların günlük yaşamı için her zaman önemli rol oynamıştır.” diye konuştu.
***
(Azerbaycan lehçesinde)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə koronavirus pandemiyası səbəbiylə videokonfrans yoluyla gerçəkləşdirilən Türk Konseyinin (Türk Keneşi ) önemini vurgulayan Əfəndiyeva,  ” Bilindiyi kimi Azərbaycan,  keçdiyimiz il 7-ci Bakı Zirvəsində Türk Konseyinin rəhbəri oldu. 10 apreldə Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsündə , Türk Keneşinin növbədənkənar videokonfrans zirvəsi keçirildi ” dedi.
Əfəndiyeva,  ” Şübhəsiz bu konfrans,  tarixi önəmə sahib və bir çox yöndən yüksək dəyərləndirilməsi vacib bir zirvədir.  Birincisi , Türk dövlətləri arasında bu bir ilkdir.  Çünki bu dövrdə və hətta bundan öncə qlobal epidemiya  mövzusunda çeşidli videokonfranslar keçirilmişdi . Fəqət bunun dövlət başçıları səviyyəsində gerçəkləşdirilməsi bir ilk oldu və bütün dünya üçün nümunə oldu .”  deyə ifadə etdi. Əfəndiyeva,  ” Digər tərəfdən Türk Konseyi dövlət başçıları,  ölkələrindəki son vəziyyətlə bağlı məlumatları paylaşdılar və pandemiyaya qarşı ortaq mübarizə göstərərək bir bildiriş imzaladılar.  Eyni zamanda bu konfrans dünyaya; birlik , həmrəylik və qardaşlıq mesajı oldu .” dedi.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı Baş katibi konfransda iştirakı Türk Keneşinin etibarlılığını bir daha ortaya qoyduğunu bildirən Əfəndiyeva,  ” Bu həm Türk Keneşinin həm də Türk Keneşinin üzv və müşahidəçi ölkələrinin etibarlılığını bir daha ortaya qoydu. Çünkü bu dövlətlərin hər biri dünyada önəmli bir yerə sahibdir və Türk Keneşi də bu anlamda böyük potensial daşımaqdadır. ” dedi.
İnsanlığa təhlükə törədən pandemiya səbəbiylə Turk dövlətləri bir birlərinə daha çox ehtiyacı olduğunu vurğulayan Günay Əfəndiyeva,  ” Bir ailədəki qardaşların bir birlərinə nə qədər ehtiyacı varsa , Türk Respublikalarının da bir o qədər bir birlərinə ehtiyacı var. Çünki eyni kökə , tarixə , milli və mənəvi dəyərlərə sahib ölkələrdən bəhs edirik. Hətda bunun ehtiyacdan çox etibar və etimadla bağlı olduğunu deyə bilərəm . ” şəklində ifadə etdi.
Pandemiyanın başlamasından bu yana Türk dövlətlərinin sürətli bir şəkildə ölkələrində lazım olan tədbirləri həyata keçirdiklərini bildirən Əfəndiyeva,  ” Türk dövlətləri qarşılıq gözləmədən bir birlərinə yardım etdilər.  Digər tərəfdən Türklər hər zaman təmiz , öz gigiyenasına və səliqəli yaşamağa önəm verən toplumlar olaraq tanınmışdır.  Diqqət edirsinizsə , keçmişdən bugünə su və alov onların gündəlik yaşamı üçün hər zaman önəmli rol oynamışdır. ” dedi.
Kaynak: (https://www.timeturk.com/uluslararasi-turk-kultur-ve-miras-vakfi-baskani-efendiyeva-turk-cumhuriyetleri-birbirlerine-daha-fazla-ihtiyac-duyuyor/haber-1438932, 21/04/2020)
Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar