EGEMENLİĞİMİZİ ANAYASA İLE ÇALMAK

Hürriyet Gazetesi, “Yeni” Anayasa için bir anket düzenlemiş. Ankete katılanların %95’i Anayasa’nın ilk üç maddesi korunmalı demiş. Ancak ; 2.Md.deki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesi ile ‘Başlangıç’ bölümünün  temel ilkelerine atıfta bulunan ibarelerin çıkarılması, 3.Md.deki “devletin dili Türkçe”nin, resmi dili Türkçe olması, Değiştirilemez maddeleri gösteren 4.Md.nin kaldırılması, ‘Başlangıç’ bölümünün çıkarılması, Milletvekili dokunulmazlığının, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılması,  9.Maddenin, “Bağımsız […]


Paylaşın:

Hürriyet Gazetesi, “Yeni” Anayasa için bir anket düzenlemiş. Ankete katılanların %95’i Anayasa’nın ilk üç maddesi korunmalı demiş.

Ancak ;

2.Md.deki “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesi ile ‘Başlangıç’ bölümünün  temel ilkelerine atıfta bulunan ibarelerin çıkarılması,

3.Md.deki “devletin dili Türkçe”nin, resmi dili Türkçe olması,

Değiştirilemez maddeleri gösteren 4.Md.nin kaldırılması,

Başlangıç’ bölümünün çıkarılması,

Milletvekili dokunulmazlığının, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılması,

 9.Maddenin, “Bağımsız ve tarafsız” yargıyı siyasetin tesirinden kurtaracak şekilde düzenlenmesi, şartıyla…

Konuyu inceleyelim.

Anayasa emri, ilk 3 madde değişmez.  Dokunulmazlığının, Kürsü dokunulmazlığı ile sınırlanması, yargıyı siyasetin etkisinden kurtaracak düzenlemenin yapılması, doğrudur, elzemdir.

Anayasanın “Başlangıç” ilkeleri asla kaldırılamaz. Zira devlet boşlukta kalır; temelsiz, kimliksiz hale düşürülür. Köklü devletlerde olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini, güç kaynaklarını, meşruiyet temellerini, Türk Milleti’nin engin kültür ve medeniyetini temel alan ilkelerin açıkça yazılması şarttır.

Devletimizin, aynen Selçuklu ve Osmanlıda, hatta bütün dünyada olduğu gibi bir millete, yani Türk Milletine ait olduğunu cihana ilan etmek, hayati bir görevdir.

Yine batı ülkelerinde olmadığı gerekçesiyle;  “değiştirilemez”, “devlet dili” ifadeleri ile, muğlak, hukuki tarifi yapılamayan “büyük ve kahraman Türk milleti”, “Türklüğün tarihi ve manevi değerleri” gibi ifadelerin çıkarılması çok yanlış olur. “Resmi ideoloji” adı verilen bu ifadelerin, batıda olmadığı ise asılsızdır.

Hele “Yeni” anayasada devletin üst kimliğinin “Türk” yerine “anayasal vatandaşlık” olması, böylece bütün etnik grupların aynı duruma getirilip egemenliğe ortak yapılması görüşü saçmadır, tehlikelidir. Dünyanın %99’unda yoktur.

Bu art niyetli görüşleri teşhir için batı ülkelerinden örnekler verelim.

ALMANYA ANAYASASI 

Önsöz: Tanrı ve insanlar karşısındaAlman Milleti… Bu Anayasa bütün Alman milleti için geçerlidir.

Md. 20/1. Egemenlik tümüyle millete aittir.

Md.56. And:  Bütün gücümü Alman ulusunun mutluluğuna adayacağıma,..

Md. 79/3 “ 1. ve 20. Maddelerde yazılı esaslara ilişkin bir anayasa değişikliği yasaktır .(Değiştirilemeyen madde sayısı 20’dir.)

Md.116. Alman vatandaşlığı Alman vatandaşlığına sahip olanlar veya Alman soyundan olup 31 Aralık 1937 tarihindeki Alman İmparatorluğu sınırları içinde kabul edilmiş olan  mülteci veya sürgün edilmiş olanlar ile bunların eşi veya füruğu…”                                                        

Resmi dil Almanca, Cumhuriyetin dili Almanca olarak değiştirilmesi, iktidar partisi (CDU)’nun kongresinde kabul edildi.

FRANSA ANAYASASI

Başlangıç: Fransız halkı, 1789 Beyannamesinde tanımlanan 1946 Anayasasıyla teyit edilen insan haklarına ve milli egemenlik ilkelerine… bağlılığını ihtişamla ilan eder. 

Md. 1. Fransa bölünmez, laik, demokratik sosyal bir cumhuriyettir. Köken, ırk veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa önünde eşitliğini garanti eder.” 

Md. 2. Cumhuriyetin dili Fransızca’dır.

Md. 3. Milli egemenlik millete aittirMilletin hiçbir kesimi veya hiçbir fert egemenliğin kullanılmasını kendisine mal edemez.

Md. 4. Siyasal parti ve siyasal guruplar…  Milli egemenlik ve demokrasi ilkelerine saygı göstermek zorundadırlar. 

Md. 89. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek hiçbir değişiklik yoluna gidilemez… Hükümetin Cumhuriyet niteliği değişiklik konusu yapılamaz.

1789  Beyannamesi, Milli Meclis, yüce Tanrı’nın huzurunda ve himayesi altında…

Md.1… sosyal farklılıklar, ancak ortak faydaya dayanabilir.

Md. 3. Her egemenliğin özü, esas itibariyle millettedir; hiçbir heyet, hiçbir fert, açıkça milletten gelmeyen herhangi bir otoriteyi kullanamaz. 1946 Anayasası Başlangıç, Millet, milli mensubiyetlerden husule gelen külfetler karşısında, tekmil Fransızların


İRLANDA ANAYASASI

Her kudretin geldiği ve en sonunda gideceğimiz, tüm insanlar ve devletlerin tüm fiillerinin dayanağını bulduğu, En Kutsal Üçlü Adına Biz, İrlanda halkı;

Babalarımıza yüzyıllarca dayanma gücü veren İlahi Sahibimiz, İsa Mesih’e olan tüm borçlarımızı naçizane kabul ederek..

Milletimizin haklı bağımsızlığını yeniden kazanmak için verdikleri kahramanca ve aralıksız mücadeleyi minnetle hatırlayarak…

Millet/ Madde 1. İrlanda milleti ….kendi dehası ve gelenekleriyle.. kültürel hayatını geliştirmek için devredilemez, kaldırılamaz egemenlik hakkını teyit eder.

Md. 8. Ulusal dil, İrlandaca, ilk resmi dildir.

Md 2. İrlanda Milleti, kültürel kimliğini ve mirasını paylaşan yurt dışında yaşayan İrlanda soyundan insanlarla…

Md. 3/1 İrlanda Milletinin dileği, birleşik bir İrlanda…

Md.4. Devletin adı, Eire…dir.

İşte batı. Devlet bir millete aittir. Tarihi, milli ve manevi değerlere dayanır. Temelleri değiştirilemez. Ortağı yoktur.

Yazar

Sadi Somuncuoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar