İsmail Yakıt – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

İsmail Yakıt

1950'de Denizli'nin Tavas İlçesi Kızılcabölük Bucağı'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu memleketinde, liseyi Denizli'de bitirdi. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde (1970-1974) tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu olarak Fransa'ya gönderildi. "Paris-IV Sorbonne Üniversitesi'nde" Doktora yaptı (1974-1979). Doktora tez çalışmaları esnasında, Sorbonne Üniversitesi'nde Mukayeseli Felsefeler Dalı'nda İhtisas Diploması aldı (1976). Kahire (Mısır) Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu (1976-1977). Paris Tıp Fakültesi'nin Juvisy Dokümantasyon Merkezinde araştırmalar yaparak "Anthropologie biologique" sertifikası aldı (1978). 1979'da İslam Felsefesi ve Mukayeseli Felsefeler dalında Paris-IV Sorbonne Üniversitesi'nde hazırladığı evrim teorileri üzerindeki Doktora tezini "Pekiyi" dereceyle savunarak yurda döndü. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler (İlahiyat) Fakültesi'ne Dr. Asistan olarak girdi (1980). KKTC'nde Yedek Subay olarak askerlik yaptı (1980-1981). Yardımcı Doçent oldu (1982). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı'na naklen tayin oldu(1984). Doçent oldu(1986). İslam Felsefesi Profesörlüğü'ne yükseltildi ve akabinde S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı'na tayin edildi(1993). Üç dönem arka arkaya dekanlık yaptı(1993-2003). Bu arada Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini de yürüttü (1993-1999). Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığına atandı (2010). Bir dönem Bölüm Başkanlığı da yaptı.(2014-2017). 2017 yılı Temmuz ayında yaş haddinden emekli oldu.
Fransızca ve Arapça bilen Prof. Dr. İsmail Yakıt’ın birçok yayını bulunmaktadır. Çalışmalarının bir kısmı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Almanca, Özbekçe, Uygurca ve Japoncaya çevrilmiştir.

Yayımlanmış Kitapları
1) Ihvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985; II. Baskı, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınevi, İstanbul, 1992
2) Türk İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, II. Baskı, İstanbul, 2003, 496 s.
3) Batı Düşüncesi ve Mevlâna, 195 s., Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1993, 196 s.; II. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2000., III. Basım, 2013
4) Atatürk ve Din, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 5 (S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 5; Bilimsel Araştırmalar Yayın No: 1) Isparta, 1999, 78 s; II. Baskı, Isparta, 2000., III. Baskı, Isparta 2001,IV. Baskı, Isparta, 2002, V. Baskı, Isparta, 2002 ; 6. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006, VII. Basım, 2008, VIII. Basım, 2010, IX. Basım, 2013
5) İslam'da Bilim Tarihi, 310 s., Isparta, 2002.
6) Arşiv Belgeleri Işığında Kızılcabölük, 220 s., Tuğra Matbaası,Isparta , 2002
7) Yunus Emre'de Sembolizm: Çıktım Erik Dalına, 98 s. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2819 (Sanat-Edebiyat Eserleri Dizisi/383-129, Uyum Ajans, Ankara, 2002 ; İkinci baskı: Ötüken Neşriyat, 123 s., İstanbul, 2009, 3. Basım, İstanbul, 2015
8) Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, 247 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, II. Basım, 2013
9) Osmanlı Araştırmaları, 270 s., Fakülte Kitapevi, 2002
10) Hz. Peygamberi Anlamak, 175 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003; 2. Baskı, İstanbul, 2005, s.220; 3. Basım, 2010, 4. Basım, 2017
11) Kur'an'ı Anlamak, 224 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2003 , 2. Baskı, İstanbul, 2005, 3. Basım, 2011, 4. Basım, 2017,
12) İslâm'ı Anlamak, 444 s. Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005, 2. Basım, 2009, 3. Basım 2017
13) Geçmişten Günümüze Uzunpınar (Pınarlar), Pınarlar Belediye Başkanlığı Yayını, Alp Reklam Matb., Denizli, 2009 145 s.
14) Zaman Değirmeni (Dörtlükler), Ötüken, İstanbul, 2009, 165 s.
15) Yakut'tan Tarihler, 426 s. Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009; II. Basım, 672 s., İstanbul, 2012
16) Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine, 165 s., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010; 2. Basım, İstanbul, 2015, 230 s.
17) Mevlâna'da Aşk Felsefesi, 150 s. Ötüken neşriyat, İstanbul, 2010, II. Basım, 2011;
3. Basım, 2013
18) Hatıralarıyla İz Bırakanlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, Ocak 2016, 312 s.
19) Türklüğü Tartışılan Meşhurlar, Ötüken Neşriyat, Aralık, 2016, 120 s.
Çevirileri

1) İbn Sînâ Felsefesi ve Ortaçağ Avrupa’sındaki Etkileri, (Prof.Dr.A.-M. Goichon'dan terc.), I. Baskı: Doğuş Yayınevi, İstanbul, 1986, 168 s., II. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1993, 156 s.; III. Baskı: Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2000.
2) İbn el -Arabî ve Fahreddin el-Râzî'nin Düşüncesinde İlâhî "BEN" ile Beşerî "BEN", (Prof. Dr. R.Arnaldez'den terc.), Büyükyıldız matb. İstanbul, 1985, 64 s.
3-Farabi Galenos’u Niçin Niçin Eleştirdi?Farabi’nin “Er-Reddu Ala Câlinus” adlı kitabının tercümesi: “Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine” adlı kitabımızın içinde, Ötüken Neşriyat, İstanbul
4-Galenos’un “Erdemli Tabip Bir Filozof Olmak Zorundadır” Adlı Eseri, “Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine” adlı kitabımızın içinde, Ötüken Neşriyat, İstanbul

Yazarın MİSAK'taki yazıları