SİYASET-TARİH – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Cumhuriyet Bayramı’nda – Ergenekon’dan Türkiye’ye zaman dışı bir bakış

Metin Savaş    29.10.2019
20. yüzyıldaki tek hür Türk yurdu, Anadolu işgal edilmeye başlanmıştır. Bir Bozkurt zuhur ederek Osmanlıdan geriye kalanların önüne düşer. Tutsak Türkler, onun önderliğinde, Anadolu denen Anadolu dediğimiz güncel Ergenekon’a sığınır.

Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri

Mustafa Kafalı    21.10.2019
Suriye'deki Türk yerleşimleri. Türkmen boylarının Suriye'deki köyleri. Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Töre Dergisinde Nisan 1973’te yayımlanmış bu yazısında Suriye’deki Türkmen yerleşimlerini köy-köy vermektedir.

‘Türk Tarihinde Asya Hunları’ ve Türk Tarih Yazıcılığı

Dursun Yıldırım    20.10.2019
Hunların tarihine, kültürüne ve devlet yönetim yapısına ilgi duyanların okuması icap eden bir eser. Tenkit ve tahlil, akıcı bir üslupla birleşince okuyucuyu sürükleyici bir eser ortaya çıkmıştır.

Sun Tzu’dan günümüze hibrit savaş kavramı

Umut Berhan Şen    19.10.2019
Savaşın tarihi gelişim sürecinde, savaşan taraflar birbirlerine karşı “düzenli” kuvvetlerin yanında çoğu durumlarda gayri nizami kuvvetleri de kullanmışlar; aldatma ve sürpriz etkisi yaratacak yeni taktikler uygulamışlardır.Konvansiyonel, biyolojik..

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: V

Gülcan Havva Eraslan    17.10.2019
Türkiye'de yaklaşık 7 milyon “göç etmiş insan” bulunmakta. Bu insanların terör örgütleriyle bağlantılı olma ihtimali, topluma adapte olamaması ve neticede oluşturdukları gettolar; Türkiye'nin iç güvenliği için büyük sorunlar yaratıyor.

Geleneksel dünyada geleneksel dış ilişkiler

Konuralp Ercilasun    06.10.2019
Viyana Kongresi öncesindeki uluslararası ilişkiler nasıl anlaşılmalı? Konuralp Ercilasun, bu yazıda geleneksel uluslararası ilişkilerin teorisini ortaya koyuyor. Eski dünyayı anlamak ve teorileştirmek yolunda dünyadaki ilk deneme.

İnka Krallığı sarayından Beyaz Saray’a kesin inançlılık

Metin Savaş    05.10.2019
Saddam'ın ordusu için dünyanın en güçlü ordularından biridir deniyordu ama Amerika liderliğindeki işgal ordusu Irak’ı kolayca teslim almıştı çünkü birtakım tarikatlar Irak ordusu kurmay subaylarını kendilerine mürit edinmişti.

Kıbrıs’ta son gelişmeler, BM süreci ve tehlikeler

Ahmet Zeki Bulunç    29.09.2019
Kıbrıs uyuşmazlığının temelinin Türk-Yunan davası olduğu unutulmamalı. Yunanistan’ın ENOSİS hedefinin önemli parçaları ise Anadolu’dadır. Kıbrıs'ta da Anastasiadis “Federasyon Tabutuna” çivi çakarken federasyon savunucularını anlamak mümkün değildir.

Sığınmacıların sosyoekonomik ve kültürel etkileri

Gülcan Havva Eraslan    14.09.2019
Ülkemizde görmezden gelinen sürekli halının altına süpürülen bir sorun olan her yazıda farklı bir boyutuyla ele alınan Suriyeli Sığınmacı Sorunu'nun Eraslan'ın bu yazısında sosyoekonomik ve kültürel yapımıza verdiği zararlar üzerinde durulmuştur.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: III

Gülcan Havva Eraslan    09.09.2019
Suriye iç savaşı sürecinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı sığınmacılar meselesi ışığında bir "Bekâ" sorunu ile yüzleşmektedir. Söz konusu sorun, ulusu ve devleti tahminimizden çok daha fazla alanda tehdit etmeye devam etmektedir.