SİYASET-TARİH – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Türk sözündeki çok anlamlılık

Ahmet Bican Ercilasun    16.08.2019
A. Bican Ercilasun Kazakistan’daki bir akademik dergi için de kaleme aldığı makalesinde, Türk sözünün tarih boyunca çok anlamlı olarak kullanıldığını, bugün de Türkiye Türkçesinde dar ve geniş anlamlarda kullanıldığını kaynaklara dayanarak gösteriyor

Bir iletişim aracı Orhun Kitabeleri: Köl Tigin ve Bilge Kağan Abidesi

Ahmet Kanbur    12.08.2019
Orhun Kitabeleri’nin eski Türk yaşantısı hakkında verdiği bilgiler de çok kıymetlidir. Türk milletine bırakılmış en eski siyasî vasiyetnamelerdir. Köl Tigin ve Bilge Kağan Abideleri'ndeki metinlerde de bu özellik dikkat çekmektedir.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Tunyukuk Abidesi

Ahmet Kanbur    07.08.2019
Kitabelerde açıklamayı yapan Tunyukuk’tur ve kurumsal kimliği temsilen açıklama yapmıştır. Hitabı, beyanat, haber, bildiri, sesleniş niteliğindedir. Acaba amacı halka kendini anlatmak mıydı yoksa yüzyıllar ötesine tarihi taşımayı da düşünmüş müydü?

Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig): Söz başı

Ahmet Bican Ercilasun    05.08.2019
Ahmet B. Ercilasun'un bütün Oğuznameleri inceleyerek meydana getirdiği "Nehir Destan Oğuzname" adlı eserine yazdığı Söz Başını okuyuculara sunuyoruz. Yeni bulunan Günbed nüshasının da değerlendirildiği eser Eylül'de Dergâh Yayınevi'nden yayımlanacak.

Yeni açılım(lar)ın ayak sesleri

Hakan Paksoy    03.08.2019
2016’da bazı akademisyenlerin imzaladığı Barış Bildirisi ile ilgili AYM’nin kararındaki gerekçede bakanlık görüşünün etkisinin gözden kaçmayacak boyutta olduğunu söyleyen Paksoy, Türkiye’de yeni açılım sürecinin başlaması olasılığına dikkat çekiyor.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Kitabe diktiren iradenin amaçları

Ahmet Kanbur    31.07.2019
Kağanlar, Orhun kitabelerini, görüş, düşünce ve kanaatlerini ifade etmek, gelişmeleri kayıt altına almak belki de halkı etkilemek amacı ile yazdırıp diktirdiler. Acaba Kitabelerin geçmişten geleceğe haber kaynağı olacağını düşünmüşler miydi?

İngiltere’de milliyetçiliğin doğuşu ve gelişimi

Mahmut Esad Kıraç    30.07.2019
Türk Milliyetçileri dünyadaki diğer milliyetçilik akımlarına açık olmalı ve onları tanımalıdır. Bundan ötürü milliyetçiliğin doğuşu ve gelişiminde başlıca rol oynayan İngilterede milliyetçiliğin doğuşunu ve gelişimini incelemek bir zarurettir.

Kültür ve ahlâk erozyonuna postmodern bağlamda Siyasal İslamcılığın etkisi

Burçin Öner    29.07.2019
İslam’ı siyasi bir düzleme indirgeyerek kutsiyetini de zedeleyen Siyasal İslamcılar, milliyetçiliğin ve millet olmanın getirilerinin de karşısındalar. Burçin Öner, Siyasal İslamcılığın Türk milletini oluşturan kültür ve ahlaka etkisini inceliyor.

Kutadgu Bilig’de laik lider

Mustafa Levent Yener    28.07.2019
Türk Devlet Geleneğinde tanımlanan liderlik, bulunduğu konjonktürde "Laik" kavramına tekabül edecek nitelikleri taşımaktadır. Kutadgu Bilig özelinde bu incelemede Türk Devlet Geleneğinde "Dünyevilik" üzerinden bir sekülerite analizi yapılmaktadır.

Türk kadını ve feminizm

Demet Yener    27.07.2019
Demet Yener yazısında Feminizm olgusunu ezelinden günümüze kadar tarihini, hedeflerini, doğru bilinen yanlışlarını ve feminizmin toplumdaki yerini ayrıntılı bir biçimde gözler önüne seriyor.