Sayılarla Türkiye Tablosu

Demokrasimizin durumu Ekonomist dergisinin 167 ülke arasında yaptığı “Dünya Demokrasi Endeksi” araştırmasında, Türkiye 2008’e göre 2010 yılında 2 basamak geriye giderek, 89. Sıraya gerilemiştir. Ülkelerin “tam demokrasi”, “kusurlu demokrasi” ve “melez rejim” olarak 3’e ayrılan bu araştırmada Türkiye, “kusurlu demokrasiler”  arasına bile girememiş, Tanzanya, Filistin, Uganda, Sierra Leone ve Haiti gibi ülkelerle birlikte “Hibrit – […]


Paylaşın:

Demokrasimizin durumu

Ekonomist dergisinin 167 ülke arasında yaptığı “Dünya Demokrasi Endeksi” araştırmasında, Türkiye 2008’e göre 2010 yılında 2 basamak geriye giderek, 89. Sıraya gerilemiştir.

Ülkelerin “tam demokrasi”, “kusurlu demokrasi” ve “melez rejim” olarak 3’e ayrılan bu araştırmada Türkiye, “kusurlu demokrasiler”  arasına bile girememiş, Tanzanya, Filistin, Uganda, Sierra Leone ve Haiti gibi ülkelerle birlikte “Hibrit – melez rejim” olarak gösterilmiştir.

Freedom House adlı örgütün “Dünyada Özgürlük 2011”  raporunda, 193 ülke “özgür”, “kısmen özgür” ve “özgür olmayan”  ülkeler kategorileri altında 3’e ayrılmıştır.  Türkiye bu raporda “kısmen özgür” ülkeler arasında yer almıştır.

Ekonomik ve insani kalkınmışlığımız

Başbakan Erdoğan’ın katıldığı Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 41. Genel Kurul toplantısında Mustafa Koç şöyle konuşuyor: (20.01.2011)

“ Dünyada gelişmişlik ekonomik büyüklükle ölçülmüyor. Kişi başına milli gelirle, rekabet gücüyle, insani gelişme ile ölçülüyor. Biz 16. büyük ekonomiyiz ama satın alma gücü paritesine göre 84. sıradayız. Küresel rekabet gücü endeksinde 61. sıradayız. Belki de bu tür sıralamaların en önemlisi olarak görülmesi gereken insani gelişme endeksinde de maalesef 83. sıradayız. Acaba dünyanın 10. büyük ekonomisi olduğumuzda bu sıralamalarda yerimiz nereye yükselecek?”

Ekonominin önemli bir diğer ölçüsü de,  ihracat ve ithalatımızın durumudur. 2009’da toplam ihracatımız 102 milyar 149 milyon dolar iken 2010’da 113 milyar 930 milyon dolar olmuş. Toplam ithalatımız, 140 milyar 928 milyondan 2010’da 185 milyar 493 milyon dolara çıkmış. Dış ticaret açığı 2009’da 38 milyar 779 milyon dolar iken 2010’da 71 milyar 563’e milyon yükselmiş. 2009’da ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,5 iken, 2010’da %61,4’de düşmüş. Ham madde ithalatı 2009’da 99.510 iken, 2010’da 131.393 milyon dolara yükselmiş.   

Merkez Bankası’nın verilerine göre,  Tüketicilerin kredi kartı borçları ise 355,6 milyon TL artışla 42 milyar 979,1 milyon TL’ye çıkmış. Böylece tüketicilerin bankalara olan toplam borcu anılan dönemde 1 milyar 154 milyon TL artışla 168 milyar 918 milyon TL’ye yükseldi. 

Muhafazakâr doku ve toplum huzuru

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun bir soru önergesine verdiği cevaba göre;
6 yılda 16 bin 38 kişi intihar etti. (2002-2007)   Bunlardan 9 bin 977’sini erkek intiharları oluştururken, yine aynı dönemde 6 bin 61 kadın intiharı yaşandı.

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın aynı konuda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak verdiği cevap şöyle: İntiharlarda artış eğilimi görülüyor,  intihar eden nüfusun 15-34 yaş grubunda yoğunlaştığı, intihar eden erkeklerin yarısının 35, kadınların ise 25 yaşından daha küçük olduğu anlaşılıyor. Kadınları intihara sürükleyen sebeplerin genellikle psikolojik, erkeklerin ise ekonomik olduğu vurgulandı.

Yıllara göre intihar olayları şöyle: 2002’de 1392 erkek, 909 kadın, 2003’te 1574 erkek, 1131 kadın, 2004’te 1681 erkek, 1026 kadın, 2005’te 1740 erkek, 963 kadın, 2006’da 1782 erkek, 1047 kadın, 2007’de 1808 erkek, 985 kadın, 2008’de 1924 erkek, 892 kadın intihar etti. (22.03.2010, AA)

Boşanma olayları artıyor
TÜİK istatistiklerine göre, boşanma vakalarında da artış görüldü. Buna göre: 2008 yılında 99 bin 663 çift boşanırken, bu sayı 2009’da 14 bin 499 artarak 114 bin 162’ye yükseldi. 2008 yılında 641 bin 973 çift evlenirken, 2009’da bu sayı 50 bin 231 azalarak 591 bin 742 oldu. Boşanmaların yüzde 40’ı ilk beş yılda yaşandı. Türkiye’de evlenenlerin sayısı azalırken, boşanmayı tercih eden çiftlerin sayısı da artıyor.

Sonuç:

Bütün bu olumsuzluklara, devletin kuruluş temellerinin pazarlık masasına yatırıldığı bilgisi eklenirse, ülkemizin süratle nasıl bir çıkmaza doğru sürüklendiği daha açık bir şekilde görülecektir.  

Ülkenin tablosunu üstat düşünce adamı Ege Cansen şöyle özetliyor:  

“AKP’nin, gerek büyük devletlerin ‘bırakın Kürtler kendi kendini yönetsin’ baskılarıyla, gerek kendi felsefesi sonucunda Türkiye’de bölünme fiilen başlamıştır.” (22.01.2011 Hürriyet)

Buna göre, “AKP Haçlılar ne derse onu yapıyor” değerlendirmesi doğru değildir.  Doğru olan, projelerdeki benzerlik sebebiyle ortak bir politikada, BOP eş başkanlığı gibi buluşulmasıdır.
 
 

Yazar

Sadi Somuncuoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar