Yeni Kitap: Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm

Arkeolog Sergen Çirkin'in hazırladığı bu kitap, Altay halklarının uzak geçmişlerine ve inançlarına bir ışık tutmayı amaçlıyor.


Sergen Çirkin-Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm

Sergen Çirkin-Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm

Güney Sibirya, Altay kökenli halkların ana vatanıdır… Arkeolog Sergen Çirkin’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkardığı bu kitap, Neolitik Çağ’dan Ortaçağ’a uzanan Güney Sibirya kültürlerini ve inançlarını kronolojik bir sırayla ele alıyor. Böylelikle söz konusu halkların en uzak geçmişlerine bir ışık tutmayı amaçlıyor… Özellikle Şamanizm ve atalar kültü gibi inançları, arkeolojik bulgular ve yerel halka dair etnografik veriler eşliğinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Sibirya’da zaman farklı işler; akıp giden yüzyılların orada pek de önemi yoktur. Bu büyük kara parçasında toprak gibi, su gibi, zaman da adeta donmuştur. Süregelen “kültürel devamlılık” içinde çağların ayrımına varmak, tarihin akışını izlemek son derece güçtür. Ağır aksak işleyen bu tanrısal zamanı aydınlatacak ve onu yeniden okunur hale getirecek kilit sözcük ise Şamanizm’dir.

Şamanizm; tarih öncesinden modern çağlara uzanan bir inanç sistemi, Ural-Altay halklarının bir anlamda ortak bilinçaltıdır. Bu bilinçaltı o denli güçlüdür ki ona dair izler bugün hâlâ yaşamlarımızın bir parçası olmayı ısrarla sürdürüyor.

Ancak bilim dünyasında geniş çevreler, uzun yıllar boyunca Şamanizm’i ilkel bir büyücülükten ibaret görmüş, bu inanç sisteminin düşün yapısından ve tarihsel gelişiminden fazla söz etmemişlerdir. Neyse ki bugün modern araştırmacılar arasında, eskinin oryantalist düşüncelerini takip eden kişiler giderek azalmaktadır.

Ülkemizde telif veya çeviri, Şamanizm üzerine yazılmış kitapların pek çoğu etnografik Şamanizm hakkındadır. Fakat bu kitapta Şamanizm yalnızca etnografik açıdan değil; arkeolojik açıdan da inceleniyor. Güney Sibirya arkeolojisi ve Şamanizm’i birlikte ele alınarak, şamanik düşüncenin oluşum evreleri irdeleniyor…

Kitabı edinmek için ziyaret edebilirsiniz: https://www.kitapyurdu.com/kitap/guney-sibirya-arkeolojisi-ve-samanizm/500575.html

Yazar

Milli Düşünce Merkezi

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar