Turan ve Turancılık, Editör; Yeliz Okay

Doğu Araştırmaları Merkezi (Doğu Kütüphanesi Yayınları) tarafından 2019 yılının ekim ayında yayımlanan eser, İnceleme/Araştırma türündendir. Yayın evinin Jeopolitik dizisinden çıkan eser, Turan ve Turancılık kavramları üzerine kurulmuştur.   (Arka kapak yazısı) Turan ve Turancılık kavramları, üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. Kavramın en eski edebî ve dinî metinlerden (Avesta, Ahd-i Atik, Şehnâme), günümüz dünyasında evrilerek; […]


Paylaşın:

Turan ve Turancılık, Editör; Yeliz Okay

Doğu Araştırmaları Merkezi (Doğu Kütüphanesi Yayınları) tarafından 2019 yılının ekim ayında yayımlanan eser, İnceleme/Araştırma türündendir. Yayın evinin Jeopolitik dizisinden çıkan eser, Turan ve Turancılık kavramları üzerine kurulmuştur.

 

(Arka kapak yazısı)

Turan ve Turancılık kavramları, üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. Kavramın en eski edebî ve dinî metinlerden (Avesta, Ahd-i Atik, Şehnâme), günümüz dünyasında evrilerek; tarihten, coğrafyaya, edebiyattan, siyasete ve jeopolitikte yer alması, konuyu daha da ilgi çekici hale getirmiştir.

Kavram, klâsik imparatorlukların I. Dünya savaşıyla dağılma aşamasına girdikleri bunalım döneminde, imparatorluğun (Osmanlı Devleti) asli unsurlarının bunalımdan çıkış yolu, kimlik tanımı ve dünyadaki yeni konumlarının ne olacağına dair arayışları sonucu jeopolitik bir tez olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, yeniden kurulan ulusal devlet içinde kavram, uzak geçmişin tarihi ve romantik hatıraları olarak kalmıştır.

Üzerinde henüz somut bir tanımlamada mutabakat sağlayamadığımız; “Turan” neresidir, “Turancılık” nedir, nasıl doğmuştur gibi sorulara cevap bulma, yeni bir kimlik bunalımıyla karşı karşıya kaldığımız günümüz dünyasında, kendimizi tanımlama ve yeniden konumlandırma noktasında başlatmış olduğumuz bu çalışma, ileride daha da zenginleştirilerek devam edecek çalışmalara giriş mahiyeti taşımaktadır

Bu çalışmada değişik disiplinlerde Turan ve Turancılık olgusu ele alınmış, Turan fikri ve jeopolitik gerçekliği çerçevesinde gelecekte yapılacak çalışmalara öncülük etmesi, kaynak teşkil etmesi, konuyla ilgili ülkelerde benzeri çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmesi hedeflenmiştir.

Yazar

Demet Yener

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar