TÜRKSOY’dan Abay Kunanbay Konseri

Kazak aydını Abay'ın doğumunun 175. yılı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde 2020 Abay Kunanbayev Yılı açılış konseri TÜRKSOY ve TRT AVAZ işbirliğiyle TRT Arı Stüdyosunda 9 Şubat akşamı gerçekleşmiştir.


TÜRKSOY Daimi Konseyi kararı ile 2020 yılı, doğumunun 175. yılında Kazak aydını Abay Kunanbay Yılı olarak ilan edildi.

Oy birliği ile alınan karar kapsamında 2020 boyunca, TÜRKSOY üyesi ülkelerde Abay Kunanbay’ı tanıtmak için bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesi planlandı.

Bu etkinlikler kapsamında Ünlü Kazak aydını Abay’ın doğumunun 175. yılı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde 2020 Abay Kunanbayev Yılı açılış konseri TÜRKSOY ve TRT AVAZ işbirliğiyle TRT Arı Stüdyosunda 9 Şubat akşamı gerçekleşmiştir.

Türk Dünyasından ünlü şef ve sanatçıların katıldığı,  çok sayıda Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarının izleyici olduğu konser ilgiyle izlenmiştir..

Abay Kunanbayev (Kunanbayoğlu), 22 Ağustos 1845 tarihinde doğdu. Çağdaş Kazak edebiyatında Abay Kunanbayev’in yeri çok ayrıdır. Abay, İlk eğitimini özel hocalardan aldı. Daha sonra Semey’de medrese eğitimi gördü. Arap, Fars ve Rus edebiyatlarını yakından tanıdı. Ayrıca klâsik Osmanlı şâirlerine de vâkıf oldu. Kazakların hayatlarını tenkidî bir süzgeçten geçirerek lirik şiirler yazdı. O, Kazakları çağdaş bir eğitime yönlendiriyor, onları göçebe hayat düzenlerini bırakarak yeni meslekler edinmeleri konusunda teşvik ediyordu. Şiirleri, halk tarafından, Kazak bozkırlarında ezbere okunuyordu. Fikirlerini daha çok düz yazılarla ifade etmekteydi. Kara Sözder “Halk Sözleri” adıyla bir kitapta toplanan nesirlerinin çoğu, 1890’lı yıllarda kaleme alınmıştır. Abay, günümüzde de, hemen hemen her Kazak tarafından bilinmekte, şiirleri her yerde söylenmekte ve fikirlerine çok önem verilmektedir.

Kazakların meşhur edebiyatçılarından Muhtar Avezov (1897-1961), 4 ciltlik büyük romanının adını Abay Jolı “Abay Yolu” koymuştur. Avezov, romanında Abay’ın Kazaklar için yapmak istediklerini, Kazakların gerçek medeniyete nasıl ulaşacaklarını anlatmaktadır. O, Abay’ın Kazakların yollarını aydınlatıcı bir rehber olduğunu herkese göstermiştir. Onun yolundan giden genç nesil, büyük Kazakistan’ı meydana getirecektir. Yani Kunanbayev, Kazaklar için, takip edilmesi gereken büyük bir fikir adamıdır.

 

Yazar

Süleyman Karahan

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar