Altın Savaşçının Yazgısı-Altın Elbiseli Adam

Mirali Seyidov'un Altın Savaşçının Yazgısı-Altın Elbiseli Adam adlı çalışması, Oder Alizade'nin aktarımıyla Türkiye Türkçesinde. Seyidov, bu çalışmasında Savaşçı’nın börkünde bulunan imgelerin kültür tarihimizdeki yerini ele alıyor.


Altın Elbiseli Adam-Mirali Seyidov

Prof. Dr. Mirali Seyidov tarafından Esik Kurgan’ında bulunan Altın Elbiseli Adam ile ilgili değerlendirmelerini kaleme aldığı “Altın Savaşçının Yazgısı: Altın Elbiseli Adam” adlı çalışması Türkiye Türkçesi ile yayımlandı.

Kutlu Yayınevi tarafından yayımlanan çalışma Türkiye’de bu konuda ilk kitap oldu. Eseri Türkiye Türkçesine aktarılması ve notlandırılması Oder ALİZADE tarafından yapıldı.

M. Seyidov’un, Esik Kurganı’ndan bulunan (1969) I. Altın Elbiseli Adam’la ilgili bu araştırması ilk olma özelliğini koruması nedeniyle daha sonraki kazılar sonucunda bulunmuş ve bundan sonraki kazılarda bulunması muhtemel olan altınlı veya altından yapılmış giyimi bulunan insanların bulunduğu kurganların değerlendirilmesi hususunda yapılacak araştırmalara bir yol, bir ışık olma özelliğini korumaktadır.

Bu kitap 1984 yılında yazılmış ve zamanlardan bu yana, tören giysileriyle gömülmüş ve yine “Altın Elbiseli Adam” olarak adlandırılan yenilerinin ortaya çıkması, merhum bilim adamı, Seyidov’un Esik Kurganı’ndaki ilk buluntuya dayanarak “Altın Savaşçı Medeniyeti” tanımlaması yapmakla ne kadar haklı olduğunu canlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Altın Elbiseli Adamlarla ilgili kurganlarda, Altın Elbiseli Adam’ın soy kimliğini belirleyebilmemizde esas olan figürler ve ongunlar hemen hemen aynıdır: Koç, dağ keçisi, dağ, yay, ok, dünya ağacı, pars… Seyidov, bulunan ilk savaşçı ile ilgili yaptığı araştırmada, Altın Savaşçı’nın börkünde tasvir olunan koç, dağ keçisi, dağ, dünya ağacı, yay ve okun Türk kültür tarihinde ve mitolojisinde yerini ve önemini geniş bir şekilde açıklamaktadır. Bu yüzden okuyacağınız bu kitap, “Altın Savaşçı Medeniyeti”ne ait kaynak ve esas kitap olma özelliğini her zaman koruyacaktır.

Yazar

Demet Yener

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar