Dede Korkut, Ergün Veren – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • 523’üncü Bilgi Şöleni: Yaşadığımız su sıkıntısı ve su politikalarımız   • 522’nci Bilgi Şöleni: Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar meselesi

Dede Korkut, Ergün Veren

Araştırma türündeki bu eser Doğu Araştırmaları Merkezi (Doğu Kütüphanesi Yayınları) tarafından okuyucuya sunulmuştur. 2019 yılı ocak ayında yayımlanan bu eser, yayınevinin Edebiyat dizisi içinde yer almıştır.   (Arka kapak yazısı) Dede Korkut Kitabı üzerine Türkiye’de 1916–2015 yılları arasında tez, makale, kitap ve sanatsal formlu bilimsel, popüler ve sanatsal 1638’den fazla miktarda yayın yapılmıştır. “Türkiye’de Popüler […]

6 Kasım 2020
Demet Yener

Dede Korkut, Ergün Veren

Araştırma türündeki bu eser Doğu Araştırmaları Merkezi (Doğu Kütüphanesi Yayınları) tarafından okuyucuya sunulmuştur. 2019 yılı ocak ayında yayımlanan bu eser, yayınevinin Edebiyat dizisi içinde yer almıştır.

 

(Arka kapak yazısı)

Dede Korkut Kitabı üzerine Türkiye’de 1916–2015 yılları arasında tez, makale, kitap ve sanatsal formlu bilimsel, popüler ve sanatsal 1638’den fazla miktarda yayın yapılmıştır.

“Türkiye’de Popüler Yayınlarda Dede Korkut Kitabı” yüz yıllık bir zaman içinde Dede Korkut Kitabı’nın Türkiye’deki popüler yayınlarının üretim ve yayım işleyişi ele alınmıştır. Örnekleme yöntemiyle seçilen 456 popüler yayının künye bilgileri üzerinden “kitap-yazar-dönem-okur hedef kitle” ana ölçütleriyle, nicelik/nitelik merkezinde analizleri yapılarak, yayınların üretiminde ve yayımında bu unsurların etkileri etüt edilmiştir. Bunun yanı sıra onar yıllık dönem aralığındaki yayımlardan örnekleme yöntemiyle seçilen yayınlar metinlerarasılık bağlamında incelenmiştir.

Giriş ve dört bölümden oluşan çalışmanın araştırma alanını Millî Kütüphane katalogları ile Türkiye’de yayımlanmış kimi biyografik yayınlar oluşturmuştur. Disiplinlerarası yaklaşımla ele alınan çalışmada, metinlerarasılık kavram ve kuramlarının yanı sıra istatistik alanının ölçme düzeyleri (ölçekler) ve istatiksel seri yöntemleri kullanılmıştır.

Sonuç olarak da Türkiye’de yayımlanan popüler Dede Korkut Kitabı yayınlarında genel olarak belli ölçülerde alt metinden hangi sebep ve saiklerle uzaklaşıldığı tespit ve tayin edilmiştir

Yorum yapın!

Comment *

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları