Kahraman Türk: Osman Batur

Eti, kemiği, maddeyi yok etmek mümkün. Ancak kahramanların yarattığı destanları yok etmek mümkün değil. Osman Batur’un cismi toprağa karışsa da ruhu Türk milletine cesaret aşılamaya devam ediyor.


Ulu Önder Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün “Bir Türk dünyaya bedeldir” ifadesi herkes tarafından bilinmektedir. Bu sözün dile getiriliş anını kısaca hatırlamak gerekirse: Atamız Kastamonu’yu ziyaret etmiş ve kışlaya uğramıştı. Her koğuşta birçok özlü söz vardı. Bir koğuşta büyük bir levhada “Bir Türk on düşmana bedeldir” yazısını gördü. Bunu görünce birdenbire durdu, yüzü değişti, gözleri daldı. Sonra sert bir sesle: “-Hayır, hayır….” dedi.  “Bir Türk dünyaya bedeldir”[1]

Atatürk, gerek yukarıda aktarılan örnekte olduğu gibi yeri geldikçe, gerek milletine her seslenişinde Türk milletinin kahramanlığını vurgulamıştır. Bu cesaret ve güven aşılayıcı seslenişte kuşkusuz yorgun milletine bir moral, bir cesaret vermek isteği yatıyordu ancak tek neden bu değildi. Atatürk bir asker olmakla birlikte denilebilir ki bir bilim insanıydı da. Askerlikle ilgili kitaplarının yanı sıra medeni bilgiler ve geometri kitabı da yazmış olan, tarihe en az bir tarih bilgini kadar nüfuz etmiş olan bir kişi idi. Bu nedenle bir bilim insanının ciddiyeti ve gerçekliğe bağlı kalma ilkesi onun öne çıkan özelliklerindendi. Milletine gerçek bağlamından kopuk, sadece söylemiş olmak için söz söyleyecek yapıda değildi. Bu bakımdan “Bir Türk on düşmana bedeldir” yazısını gördüğünde o dehalı gözlerinin dalması ve adeta ciğerinden gelen bir ses ile “Bir Türk dünyaya bedeldir” demesi boşuna değildir, gerçeklikten kopuk değildir. Nitekim Türk tarihi bunun örnekleri ile doludur. Adlı-adsız kahramanlar dünyayı titreten destanlar yazmıştır. Bu noktada akla “Kahraman kimdir?” “Neden bir Türk dünyaya bedeldir?” soruları gelecektir. Kahraman; etten, kemikten, ölçülebilir, sayılabilir olandan çıkmış “Ruh Adam” olmuş kişidir. Gücünü ruhtan, inançtan, cesaretten, adanmışlıktan alan kişidir. Düşman sayıca ne kadar çok olursa olsun, yeneceğine inanan kişidir. Yenemese bile o yolda sonuna kadar mücadele etmeye, ölümü hiçe saymaya ant içmiş kişidir. Bu özellik Türk milletinin yapı taşlarında kayıtlıdır. Vatanın bağrına düşman hançerini dayadığı anda kadını, erkeği çocuğu ile kanının son damlasına kadar mücadele eder. Kaçacak, sığınacak yer aramayı aklından bile geçirmez. Bunu yaptıran işte ruh gücüdür. Kahramanlıktır. İşte bu nedenle tarih Türk milletinin kendinden sayıca çok olan düşmana karşı kazandığı zaferlerle doludur. Bu nedenle “Bir Türk dünyaya bedeldir”.

Dünyaya bedel Türklerden biri de Osman BATUR’dur. “Osman İslamoğlu” olarak dünyaya gelen bu yiğit adama, destansı mücadelesi nedeniyle Türk milleti “Kahraman” anlamına gelen “Batur” ismini layık görmüştür. Çin ve Rusya zulmü altındaki Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için ölümüne mücadele etmiş, bu yolda canını vermiştir. Mücadelesi incelendiğinde “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözünün az bile kaldığı görülmektedir. Batur, bütün ömrünü Türk yurdunun, Ata topraklarımızın Çin ve Rus tahakkümünden kurtulmasına adamıştır. II. Dünya Savaşı döneminde düşmanın Türk’e olan zulmü şiddetlendi. Buna karşılık Batur da mücadelesini arttırdı. Bağımsızlık dışında yaşam kabul etmeyen milletini ardına alarak Altay’ları düşmandan temizlemeye başladı ve epey yol aldı. 1945 yılında kontrol büyük oranda Türklere geçmişti. Sayıca, maddece az olan kahraman Türk’ün ruh gücü çokluk olan düşmanı korkutmuş ve çok daha sert bir güç ile Batur’un üzerine yürümüştür. Ancak mücadelesinin hiçbir aşamasında gönlüne korku inmeyen Batur ya kazanacak ya ölecekti. Yiğit adamın cesareti söndürülemezdi. Sonunda 1951 yılında esir düştü ve kurşuna dizildi. Türk tarihindeki sayısız “Ruh Adam”lar ile birlikte Tanrı Dağı’na,  ölümsüzlük mertebesine ulaştı.

Eti, kemiği, maddeyi yok etmek mümkün. Ancak kahramanların yarattığı destanları yok etmek mümkün değil. Osman Batur’un cismi toprağa karışsa da ruhu Türk milletine cesaret aşılamaya devam ediyor. Saygıyla anıyoruz.

[1] http://www.anitkabir.org/anektodlarla-ataturk/vatan-millet-sevgisi-ile-milletine-guveni-uzerine-olanlar/bir-turk-dunyaya-bedeldir.html

Yazar

Özgehan Özkan

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.