06.06.2023

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Neler Oluyor?

Vakıa şu ki, 2547 sayılı Kanunun 16’ncı maddesine göre bir öğretim üyesinin “dekan” olarak atanabilmesi için “profesör” unvanına sahip olması gerekmektedir ve maalesef bazı hukuk fakültelerimizde profesör unvanına sahip öğretim üyesi yoktur.


Bu makale iki kısımdan oluşuyor. Önce Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, sonra da Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde neler olduğu sorusunu soracağım.

I. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Neler Oluyor?

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Şubat 2021 tarihinde kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucu dekanlığına Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Selami Kuran, 13 Şubat 2021 tarihinde atandı.

Geçmişte Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunu inceleyen ve eleştiren bir makale [1] yazdığım için Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle ilgili haberleri izlemeye çalışıyorum. 28 Temmuz 2022 günü gazetelerden Prof. Dr. Selami Kuran’ın sağlık sebepleriyle dekanlık görevinden istifa ettiğini öğrendim. Gazetelerden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün sayın Selami Kuran’ın istifasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptığını okudum:

“Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekalet edecektir” [2].

Yukarıda açıklamadaki Prof. Dr. Selami Kuran’ın “fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından” istifa ettiği bilgisinin doğruluğu tartışmaya açıktır. Çünkü 28 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi henüz ilk öğrencilerini almamış ve keza bu Fakülte henüz eğitime başlamamıştı.

Yine de istifa sebebi olarak “sağlık sorunları” gösterildiği için bu konuda daha fazla bir şey demek doğru olmaz.

Prof. Dr. Selami Kuran’ın istifa etmesinin ardında Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kendisini “Hukuk Fakültesi Dekan Vekili” olarak atamıştır [3]. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin hukukçu değil fizikçi olduğunu hatırlatalım. Hâliyle, bir fakülte dekanının istifa etmesi durumunda yeni bir dekan atanıncaya kadar, bir başka öğretim üyesi dekan vekili olarak atanabilir. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bir başka öğretim üyesini dekan vekili olarak atamak yerine dekan vekilliğine kendisini atamıştır. Buna da hukuken diyecek bir şeyimiz yoktur; kendisinin takdiridir. Yeni dekan atanıncaya kadar rektörün boşalan dekanlığa vekâlet etmesi, ülkemizde sık görülen bir şeydir. Bu mazur da görülebilir. Yeter ki geçici olsun. Yeni dekan atamak zor bir iş değildir. Kısa sürede yeni bir dekan atanabilir. Her hâlükârda asaleten atama zaman alıyorsa atanacak dekan derhal vekaleten görevlendirilebilir. Ben de ortada geçici bir durum olduğunu ve yeni bir dekanın kısa bir süre içinde atanacağını düşündüm.

O zamandan bu yana kimin dekan atandığını öğrenmek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin web sayfasını zaman zaman ziyaret ediyorum.

Gördüğüm kadarıyla Prof. Dr. Selami Kuran’ın istifa etmesinden bu yana, iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen, bugüne kadar, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına bir atama yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevi bugün de Boğaziçi Üniversitesi sayın Rektörü fizik profesörü Prof. Dr. Naci İnci tarafından yürütülüyor.

* * *

“Kendisine Hukukçu Dekan Bulamayan Hukuk Fakülteleri Kervanı”.- Geleceği hâliyle bilemem. Ama bugün itibarıyla, bana öyle geliyor ki, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi de, “kendisine hukukçu dekan bulamayan hukuk fakülteleri kervanı”na katılmış durumdadır.

Türkiye’de “dekanı hukukçu olmayan hukuk fakülteleri olgusu” diye tuhaf bir olgu vardır. Geçmişte bu konuda iki ayrı makale yayınladım. Birinci makalemde, 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla, Türkiye’de faaliyette olan 74 hukuk fakültesinden toplam 22’sinin dekanının hukukçu olmadığını gösterdim [4]İkinci makalemde, 17 Şubat 2021 tarihi itibarıyla, Türkiye’de faaliyette olan toplam 77 adet hukuk fakültesinden 15’inin dekanının hukukçu olmadığını gözler önüne serdim [5]. Yine bu makalelerde bazı hukuk fakültelerinde dekanlığa rektörlerin vekâlet ettiğini örnekleriyle birlikte gösterdim.

Bu makalelerimde Türkiye’de pek çok üniversite rektörünün üniversitelerine bağlı hukuk fakültelerine dekan olarak atayacak öğretim üyesi bulamadıklarını; çünkü bu hukuk fakültelerinde profesör unvanına sahip öğretim üyesi olmadığını örnekleriyle gösterdim. Vakıa şu ki, 2547 sayılı Kanunun 16’ncı maddesine göre bir öğretim üyesinin “dekan” olarak atanabilmesi için “profesör” unvanına sahip olması gerekmektedir ve maalesef bazı hukuk fakültelerimizde profesör unvanına sahip öğretim üyesi yoktur. Bu nedenle de Türkiye’de pek çok hukuk fakültesinin dekanı hukukçu değildir. Önceki makalelerimde gösterdiğim gibi, bu nedenle, Türkiye’de bazı hukuk fakültelerinin dekanları, fizikçi, kimyacı, tıpçı, ziraatçı, veteriner, iktisatçı ve çoğu da ilahiyatçıdır.

Bunların hangi fakülteler olduğunu merak ediyorsanız önceki makalelerime [6] bakabilirsiniz. Bunlar çoğunlukla taşrada bulunan hukuk fakültelerimizdir.

Görünen odur ki, bu fakültelerimizin arasına, ülkemizin en prestijli Üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesinin Hukuk Fakültesi de katılmış bulunmaktadır. Bu duruma bakarak, bu olgu açısından Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin taşradaki hukuk fakültelerine benzediğini söylemek sanıyorum yanlış bir iddia olmayacaktır.

Sadece dekanının yokluğuna bakarak Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi hakkındaki bu iddianın abartılı bir iddia olacağını düşünenler olabilir. Doğrudur. Bu konuda daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için öğretim üyesi sayısına, öğretim üyelerinin unvan ve kıdem dağılımına da bakmak gerekir. Halihazırda Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde toplam dokuz öğretim üyesi vardır. İçlerinde profesör yoktur. Sadece bir tane doçent vardır ki, onun kim olduğunu da biraz aşağıda açıklayacağım. Geri kalan sekiz öğretim üyesinin hepsi “doktor öğretim üyesi”dir. Yani bu öğretim üyeleri, doktoradan başka bir akademik unvanı olmayan genç meslektaşlarımızdır. Ülkemizin en prestijli Üniversitesinin Hukuk Fakültesi tecrübesi sınırlı olan bu genç meslektaşlarımıza emanettir.

* * *

Boğaziçi Üniversitesinde eleştirilecek tek şey, Hukuk Fakültesi değil. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde de eleştirilecek önemli bir şey var. Şimdi buna gelelim.

II. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Neler Oluyor?

Yukarıda söylediğim gibi son iki aydır zaman zaman Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin web sayfasına girip Fakülteye yeni bir dekan atanıp atanmadığını kontrol ediyorum. Bu makaleyi yazmaya başlayınca “acaba Fakültede dekan olarak atanabilecek bir profesör var mı” diye Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin web sayfasının öğretim üyesi kısmına da baktım. Fakültede bir profesörün bulunmadığını, ama Fakültede bir doçentin bulunduğunu gördüm.

Bu doçentin adı İlhami Öztürk’tür.

İlhami Öztürk ismini daha önce duymamıştım. Web sayfasında ilgili linke tıklayarak sayın İlhami Öztürk’ün CV’sine ulaştım [7]. Bitirdiği okulları, geçmişte çalıştığı kurumları ve yayın listesini görünce çok şaşırdım. Bu hususu biraz aşağıda açıklayacağım. Ama beni CV’sinde en çok şaşırtan şey, Doç. Dr. İlhami Öztürk’ün Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müdürü olduğunu okumam oldu. İnanamadım. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün kendi web sayfasına baktım. Evet. Ortada bir yanlışlık yoktu. Gerçekten de Doç. Dr. İlhami Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müdürüydü [8]. Bundan benim yeni haberim olmuştu.

Google’da arama yaptım. Meğer Doç. Dr. İlhami Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne bundan 10 ay kadar önce 2021 yılının Aralık ayında atanmış. 13 Aralık 2022 tarihinde Boğaziçi Üniversitesinin 29 bölümü ortak bir açıklama yaparak İlhami Öztürk’ün Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne atanmasını protesto etmişler. Açıklamada şöyle deniyor:

“Sosyal Bilimler Enstitüsüne, üniversitemiz dışından, enstitüye bağlı hiçbir birimle ilgisi olmayan bir alandan bir öğretim üyesinin müdür olarak atanmasını üzüntü ve şaşkınlıkla karşılıyoruz. Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programlarda, enstitü müdürlüğü görevini yerine getirebilecek birbirinden değerli ve geniş idari tecrübe sahibi pek çok öğretim üyesi mevcuttur” [9].

Öncelikle üniversite teşkilâtı konusunda bilgisi olmayan okuyuculara sosyal bilimler enstitüleri hakkında bilgi vereyim: Sosyal bilimler enstitüleri, fen bilimleri enstitileriyle birlikte, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğreniminin yapıldığı yerlerdir. Yani yüksek lisans ve doktora tezleri bu enstitülerde yazılıyor ve savunuluyor. Sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüleri üniversitelerin bilim yapılan yerleri. Bu nedenle de bu enstitülerin “müdürlüğü”, yani yüksek lisans ve doktora yapılan bu kurumların yöneticiliği görevi fevkalade önemli bir görev.

III. İlhami Öztürk Kimdir?

Şimdi İlhami Öztürk’ün özgeçmişi ve yayın listesinin incelenmesine gelelim.

Önce aşağıdaki bilgileri aldığım kaynaklarımı tanıtayım: Sayın İlhami Öztürk’ün özgeçmişi ve yayın listesine Boğaziçi Üniversitesinin web sayfasından ve YÖK’ün öğretim üyesi arama sitesi olan akademik.yok.gov.tr’den ulaşılabilmektedir. Bu adreste “Arama” kutucuğuna “İlhami Öztürk” veya “250486” numarasını yazarak “Arama”ya işaretine tıklayınız. Açılan “Sonuç” sayfasında “Akademisyenler” linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sayfada “İlhami Öztürk” isminin üstüne tıklayınız. Daha sonra sol menüden “kişisel bilgiler”, “Makaleler” gibi sekmelere tıklayarak istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. (Doğrudan izleyen linki de deneyebilirsiniz: akademik.yok.gov.tr/…3D3F6. Ancak link, muhtemelen, .jsp uzantılı bir belgeye gönderme yaptığı için her zaman çalışmayabilecektir).

İlhami Öztürk’ün özgeçmişini “öğrenim bilgileri”, “üniversite dışı kariyer bilgileri”, “akademik kariyer bilgileri” ve “yayın listesi” olmak üzere dört bölümde inceleyeceğim.

Aşağıda vereceğim bilgilerin sadece ve sadece sayın İlhami Öztürk’ün Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin web sayfasında yayınlanan CV’sindeki bilgilerden ve YÖK’ün akademik.yok.gov.tr sitesinde yayınlanan bilgilerden ibaret olduğunun altını önemle çizmek isterim.

A. Öğrenim Bilgisi

Önce belirteyim ki, İlhami Öztürk’ün Boğaziçi Üniversitesi web sitesinde yayınlanan özgeçmişinde eğitim bilgileri hanesinde yıl bilgileri verilmemiştir. Yıl bilgilerine YÖK’ün sitesinden (akademik.yok.gov.tr/…) ulaştım. Buna göre:

 1. İlhami Öztürk, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.
 2. İlhami Öztürk, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamış ve buradan 2010 yılında mezun olmuştur. Tez konusu “Türk Vergi Sisteminde Sermaye Piyasasına Yönelik Muafiyet ve İstisnaların Analizi”dir. Bilindiği gibi yüksek lisans eğitiminin normal süresi iki yıldır. İlhami Öztürk’ün iki yıllık yüksek lisans programını neden 16 yılda tamamlayabildiğini bilemiyorum. Belki de YÖK’ün kayıtlarında yıl bilgisine ilişkin bir maddî hata vardır. İlhami Öztürk’ün Boğaziçi Üniversitesinin sitesinde yayınlanan CV’sinde eğitim satırlarında yıl bilgisi verilmediği için YÖK’ün sitesindeki yıl bilgisini teyit edemiyorum. Yıl bilgilerinde bir maddî hata var ise, bu hata bana bildirilirse, bu bilgileri burada seve seve düzeltirim.
 3. İlhami Öztürk, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi devam ederken 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış ve buradan da 12 yıl sonra, 2011 yılında mezun olmuştur.

YÖK’ün sitesinde yer alan bu bilgilerde yıla ilişkin bir maddî hata olup olmadığını bilemiyorum. Bir hata yoksa sanıyorum şu soruyu sormak hakkımızdır: Yüksek lisans eğitiminin yapıldığı kurum olan Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne müdür olarak atanacak kişinin kendi yüksek lisans eğitimini normal süresi içinde yani iki yıl içinde bitirmiş olması daha iyi olmaz mıydı? Yüksek lisans eğitimini 16 yılda bitirmiş birisini Sosyal Bilimler Enstitüsüne müdür olarak atamak nasıl bir şeydir? Malum hocalar öğrencilerine örnek teşkil eder. Hocalar öğrencilerinin rol modelidir. Ya bugün, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün mevcut yüksek lisans öğrencileri Müdürlerini örnek alıp, yüksek lisans eğitimlerini 16 yılda bitirmeye karar verirlerse, maazallah hâlimiz ne olur? Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yüksek lisans öğrencilerine Müdürlerini örnek almamalarını tavsiye ediyorum.

 1. Bu arada 2007-2009 yılları arasında sayın İlhami Öztürk, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisansı yapmıştır.
 2. Sayın İlhami Öztürk, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2010 yılında tamamlayınca, aynı yerde aynı yıl maliye anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Ama bu sefer olağanüstü bir başarı gösterip, doktora eğitimini iki yıl içinde, yani 2012 yılında bitirmiştir. Doktora tez konusu “Sermaye Azaltımı ve Vergisel Sonuçlarının Analizi”dir.

Sayın İlhami Öztürk’ün CV’si, bizim bildiğimiz CV’lerden o kadar farklıdır ki, insan herhâlde bu yıl bilgilerinde bir maddî hata var diye düşünmek zorunda kalıyor. Yüksek lisansın 16 yılda, doktoranın ise 2 yılda bitirilmesi alışıldık bir şey değil. Ama bir hata yok. Zira yıl bilgisi YÖK Tez Merkezindeki kayıtlarla da teyit edilebiliyor. https://tez.yok.gov.tr’de kayıtlara göre İlhami Öztürk’ün Gazi Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalındaki yüksek lisans tezi 2010 tarihli, Hacettepe Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalındaki yüksek lisans tezi 2011 tarihli ve Gazi Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalıdaki doktora tezi ise 2012 tarihlidir. YÖK Tez Merkezindeki arama sonucunun ekran görüntüsü aşağıdadır:

(Kaynak: Arama https://tez.yok.gov.tr’de “aranacak alan” kısmında “yazar” ismi seçildikten sonra “İlhami Öztürk” ismiyle 5 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır).

Yüksek lisans eğitimini 16 yılda tamamlayan sayın İlhami Öztürk’ün doktorasını iki yılda tamamlaması tam anlamıyla imrenilecek bir başarıdır. Zira bilindiği gibi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitiminin normal süresi sekiz yarıyıl, yani dört yıldır. YÖK’ün sitesindeki (akademik.yok.gov.tr) verilere göre, İlhami Öztürk doktora eğitimini dört değil, iki yılda tamamlamıştır. Malum doktora eğitimin bir yılı ders safhasıdır. Sonra doktora yeterlik sınavına girilmektedir. Doktora yeterlik sınavına da çoğunlukla ders safhası biter bitmez değil, birkaç aylık bir hazırlık safhası geçtikten sonra giriliyor. Doktora tezi de yeterlik sınavından sonra alınabiliyor. Bu hesaba göre İlhami Öztürk’ün doktora tezini bir yıl veya daha kısa bir zamanda yazmış ve savunmuş olduğu tahmin edilebilir.

Bir hususu daha ekleyeyim: Yukarıda görüldüğü gibi sayın İlhami Öztürk, Gazi Üniversitesinde doktora yaparken Hacettepe Üniverstesinde 2011 yılında bir yüksek lisans tezi savunmuştur. Vakıa, İlhami Öztürk, 2010 yılında bir yüksek lisans tezi, 2011 yılında bir başka yüksek lisans tezi ve 2012 yılında da doktora tezi savunmuştur.

Bir hususu daha da ekleyelim: Aşağıda ayrıca göreceğimiz gibi, İlhami Öztürk, 2010-2012 yılları arasında aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu üyeliği görevini yürütüyordu.

Aynı zamanda bir yüksek lisans tezi yazar ve SPK üyeliği görevini ifa ederken İlhami Öztürk’ün normal süresi dört yıl olan doktora eğitimini iki yıl içinde bitirmesi tam anlamıyla istisnaî bir başarıdır. Bu başarısından dolayı sayın İlhami Öztürk’ü tebrik etmek gerekiyor. Yukarıda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yüksek lisans öğrencilerini Müdürlerini örnek almamalarını tavsiye etmiştim. Aynı Enstitünün doktora öğrencilerine de Müdürlerini örnek almalarını hararetle tavsiye ediyorum! Böylece yüksek lisansta kaybedecekleri zamanı doktorada telafi edebilirler.

Vakıa, sayın İlhami Öztürk, 2012 yılında bir Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oluyor ve sadece dokuz yıl sonra 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne müdür olarak atanıyor! Dokuz yılda öğrencilikten müdürlüğe uzanan istisnaî bir kariyer!

Sayın İlhami Öztürk’ün sıra dışı eğitim hayatını görmeye devam edelim:

 1. YÖK Akademik sitesinde (akademik.yok.gov.tr) yayınlanan eğitim bilgilerine göre, İlhami Öztürk, Ankara Üniversitesi SBF’den mezun olduktan 22 yıl, Gazi Üniversitesinde doktora yaptıktan 4 yıl sonra, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimine başlıyor ve buradan 2018 yılında mezun oluyor[10]. Önce akademik.yok.gov.tr’deki eğitim bilgileri sayfasının ilgili kısmını aşağıya kesit olarak koyalım:

(Kaynak: Arama, https://akademik.yok.gov.tr/’de İlhami Öztürk > Akademisyenler > İlhami Öztürk sekmeleriyle 5 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştır).

YÖK’ün resmî sitesindeki (akademik.yok.gov.tr) kaydın ekran görüntüsü yukarıda. Ama yine de ben acaba YÖK’ün kayıtlarında bir yıl hatası mı var diye tereddüde düşüyorum. Şüphesiz İlhami Öztürk’ün bazı derslerden muaf tutulması ihtimal dâhilindedir. Ama dört yıllık hukuk fakültesini, hem de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi gibi ciddi bir fakülteyi nasıl olup da iki yılda bitirilebildiğini anlayamıyorum. Ben YÖK’ün sitesindeki (akademik.yok.gov.tr) verileri kullanıyorum. Yıl bilgisinde bir maddî hata var ise, bu hata bana bildirilirse, bu hatayı düzeltmeyi kendime görev bilirim.

Burada ayrıca belirtmek isterim ki, İlhami Öztürk’ün Boğaziçi Üniversitesinin web sitesinde yayınlanan CV’sinde eğitim satırlarında yıl bilgileri verilmemiştir. Boğaziçi Üniversitesinin sitesinde yayınlanan CV’de yıl bilgilerinin neden verilmediği sorusunu sormaya sanıyorum hakkımız vardır. Ben YÖK’ün sitesindeki bilgileri doğru kabul edip açıklamalarıma devam edeceğim.

* * *

İlhami Öztürk’ün eğitim bilgilerini bu şekilde özetledikten sonra, şimdi kariyer bilgilerini görelim. Önce sayın Öztürk’ün akademik kariyerini değil, üniversite dışı kariyerini görelim. Çünkü İlhami Öztürk’ün üniversite dışı kariyeri, akademik kariyerinden önce başlamıştır.

B. İlhami Öztürk’ün Üniversite Dışındaki Kariyeri

Sayın İlhami Öztürk, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1994 yılında mezun olduktan sonra kamu ve özel sektörde pek çok önemli görevde çalışmıştır. Bir görevden diğer bir göreve oldukça hızlı bir şekilde yükselmiştir. Sayın İlhami Öztürk’ün üniversite dışındaki kariyeri şu şekilde özetlenebilir [11] :

 1. İlhami Öztürk, meslek hayatına 1994 yılında Türkiye Tütüncüler Bankasında müfettiş yardımcılığıyla başlamıştır.
 2. Ancak aynı yıl buradaki görevini bırakarak Adalet Bakanlığında idarî yargı hâkim adaylığı görevine geçmiştir.
 3. Sayın İlhami Öztürk, Adalet Bakanlığı idarî yargı hâkim adaylığı görevinde bir yıl kaldıktan sonra, 1995 yılında Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevine transfer olmuştur. Bu görevinde de 1999 yılına kadar çalışmıştır.
 4. Sayın İlhami Öztürk, 1999 yılında, Maliye Bakanlığından İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına geçmiştir. Burada 2007 yılına kadar, uzman yardımcısı, uzman, müfettiş ve başmüfettiş olarak görev yapmıştır.
 5. İlhami Öztürk’ün özgeçmişinden anlaşıldığı kadarıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında çalıştığı yıllarda ikinci ve üçüncü görev olarak diğer bazı görevlerde de bulunmuştur.
 6. Sayın İlhami Öztürk, 1999-2009 yılları arasında Bank Ekspres Müfettiş Yardımcılığı görevini ifa etmiştir.
 7. 2003-2007 yıllarında Devlet Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı Bakan Özel Danışmanlığı görevinde bulunmuştur.
 8. İlhami Öztürk, 2004-2006 yıllarında Takasbank A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
 9. İlhami Öztürk, 2006-2007 yıllarında Takasbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir.
 10. 2004-2007 yıllarında Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.
 11. 2004-2007 yıllarında Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Sayın İlhami Öztürk’ün, 2007’den sonra, daha da önemli görevlere atandığı görülmektedir. Şöyle:

 1. 2007-2012 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliği yapmıştır.
 2. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Kurul Başkanlık Müşavirliği görevini ifa etmiştir.
 3. 2013 yılında İlhami Öztürk kamu sektöründen ayrılmış ve özel sektöre geçmiştir. 2013-2016 yıllarında SRC Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Şirketinde Mali Piyasalar Danışmanı olarak çalışmıştır.

Sayın İlhami Öztürk burada üç yıl çalıştıktan sonra 2016 yılında özel sektörü de bırakıp, üniversiteye yönelmiştir. Şimdi İlhami Öztürk’ün akademik kariyerini görelim.

Makalenin devamı için tıklayınız:
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Neler Oluyor? (anayasa.gen.tr)

Yazar

Kemal Gözler

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar