EĞİTİM-KÜLTÜR – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EĞİTİM-KÜLTÜR konulu yazılar:

Le Monde: Atatürk-Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye’ye

Sadık Rıdvan Karluk    08.12.2018
Ne içteki ne de dıştaki düşmanlara karşı Atatürk'ün bizim himaye ve korumamıza ihtiyacı yoktur. Tarih bu konuda çoktan hükmünü vermiştir. Atatürk yüzyıllar boyunca unutulmayacak bir liderdir.

Türk müsün Müslüman mı – 4: Din ve bilim

İskender Öksüz    02.12.2018
Yazı dizisinin dördüncü bölümünde "Türklük, Müslümanlık ve Bilim" kavramlarının birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra, "Tarihî olayları bugünün değer hükümleriyle yargılayabilir miyiz?" sorusuna cevap aranıyor...

Yeter artık bilip bilmeden uğraşmayın şu sözlüklerle!

Mustafa Levent Yener    30.11.2018
Son zamanlarda Türkçeye ve Türk Dil Kurumu siyasî bakış açılarının ve savaşların hedefleri haline geldi. Bu iki önemli kurumun sözcükleri ve sözlükleri ana akım medya ve sosyal medyada saldırıların odağı oldu. Bu kurumlara saldırmanın faydası var mı?

1931-1975 Yılları arasındaki Türkçü dergilerin temel meselesi: Gençlik inşası

Murat Yılmaz.    27.11.2018
Türkçülüğün lokomotifi sayılan gençliğin inşasında Türkçü düşünürlerin görüş ve önerileri, üç ana kolon üzerinde şekillenmiştir. Ancak bu sayede, yetişen "ideal" Türk genci, devletin ve toplumun istikbalini teminat altına almış olacaktır.

Ergenekon’a hapis bir kimlik: Türk

Talha Göktuğ Gönen    16.11.2018
Türklük kavramı sadece belli bir etnik unsuru mu tanımlar? Ergenekon'dan günümüze yaşanılan süreçte Türk ve Türkçülüğün hedef ve tanımlarında ne gibi değişiklikler oldu? İlerde ne gibi hedefleri olacaktır?

Kur’ân’a göre inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü

İsmail Yakıt    12.11.2018
İnancı tayin etme melekesi olarak akıl nasıl algılanmalıdır? Düşünce ve ifade özgürlüğü ile İslam dinindeki göstergeler arasında bir çelişki var mı? Zümer, Bakara, Enbiya vb. sûrelerde konuyla ilgili ifadeler modern çağ açısından nasıl yorumlanmalı?

Dünya ilk 500’ündeki Türk üniversiteleri: Bir hezimet örneği

Sadık Rıdvan Karluk    09.11.2018
Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki düşüşü her geçen gün artarken YÖK ve Phil Baty’nin açıklamaları ışığında Erdoğan’ın bu konudaki endişeleri ile Türkiye’de bilim üzerindeki siyasi hegemonya arasındaki çelişki oldukça düşündürücüdür.

Üniversite norm yönetmeliğinin ihtisaslaşmaya getirdiği engel

Konuralp Ercilasun    07.11.2018
Üniversitelerde kadro yönetmeliği yayımlandı. Yeni yönetmelikte üniversite kadrolarına belli sınırlandırmalar getiriliyor. Bu durumun bilim adamı yetiştirmeye olumlu veya olumsuz etkisi nedir? Konuralp Ercilasun yazdı.

Semantik analizler ışığında Kur’ân’da “Reyb” ve “Yakîn” kavramları

İsmail Yakıt    03.11.2018
Tercüme, Kur'an'ın anlaşılmasında elzemdir. Bu manada semantik analiz ve etimolojiyle "şüphe, şekk, reyb, yakîn" kelimelerini nasıl anlamlandırılmalı ve Kur'an'da özellikle "Zelike’l-kitabu la reybe fihi” olarak geçen ayetle anlatılmak istenen nedir?

“Tarihin sonuna?” Kısa bir ara! Kimlik siyasetinin getirdiği yıkım ve ulusal kimlik ihtiyacı

Mustafa Çağrı Parmaksız    30.10.2018
"Kimlik politikaları" geleceğimizi etkiliyor. Trump gibi siyasi liderler kimlikleri istismar ederek yükseliyor. Geleneksel siyasetin geçmişi, bugünü ve yarınına ilişkin Fukuyama'nın temel görüşleri nedir ve ulusal kimliklere ihtiyacı nasıldır?