TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Türkler: Bir nefeste tarihimiz

Konuralp Ercilasun    18.05.2020
Prof. Dr. Konuralp Ercilasun; bilinen en eski zamanlardan bu yana, konar göçerlikten tutun da entelektüel üretime kadar tarihte Türk'ün varlığına ışık tutuyor. Yeni çıkacak kitabının son bölümünü sizlere sunuyoruz.

Adımız – tarihimiz – ülkemiz: Ülkemiz

Ahmet Bican Ercilasun    15.05.2020
Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Tüm anayasalarımızda milletin ismi Türk, resmi dil ise Türkçe olarak belirtilmiştir.

Pehlevi rejiminin asimilasyon siyaseti: Artan zulüm

Nesib Nesibli    14.05.2020
İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında Pehlevi rejiminin Türklere karşı zulmü, asimilasyon çabalarıyla sınırla kalmamış; İran ve Azerbaycan'da yaşayan Türkleri inkarla ve ekonomik alanlarda Türk burjuvazisine engeller çıkarılmakla devam etmiştir.

Çin ve Selefi Terör

Musa Uçan    12.05.2020
Çin’den kaçan kişilerin olduğu cihatçı örgüt, Çin’de değil bomba patlatmak, kibrit bile çakamayacak kadar çevrelenmişken nasıl oluyor da Suriye’de 7 seneden bu yana sayısı sürekli artarak varlığını sürdürüyor?

Havadan-sudan, tarımdan ve siyasetten konuşmak

Mustafa İmir    11.05.2020
Ülkemizde herkes doğuştan ve doğal olarak birer havadan-sudan, tarımdan ve siyasetten konuşma ustasıdır!… Bir konuyu uzun süre ve gelişigüzel konuşmak, çözümler üretebildiği kadar da sıradanlaştırır. Tarımın bile felsefesi vardır....

Eğitimci bir devlet adamı Münif Efendi/Paşa (1828–1910)

Hüseyin Akyüz    08.05.2020
Münif Paşa’ ya göre ilim, teknik ve medeniyette ilerlemek ancak bireyin doğru bir şekilde eğitilmesinden geçer. Nasıl ki Avrupa, gençlerini eğiterek bugünkü seviyeye ulaşmışsa bizim çocuklarımız da eğitim ile medeniyetimizi inşa edecektir.

Adımız – tarihimiz – ülkemiz: Tarihimiz

Ahmet Bican Ercilasun    06.05.2020
Türk adı ne zamandan beri kullanılıyor? Tarihimizin kuş bakışı bir özetini nasıl yapabiliriz? Anadolu'yu kimlerden aldık? Anadolu'da Türk varlığı ve idari bölgeler... Bunlar gibi daha birçok konuyu yazarımızın kaleminden okuyacaksınız.

21 Azer: Millet olma azmi

Nesib Nesibli    05.05.2020
Millî Hareketin doruk noktası olan 21 Azer Hareketi; Azerbaycan Türklerinin millet olma azmini ortaya koydu. İran’da Azerbaycan/Türk meselesini uluslararası platforma taşıdı. BM'nin ilk ele aldığı mesele Azerbaycan meselesi oldu.

Ermeni iddialarının dayandırıldığı yayınlar: Öykü ve hatıralar

Gürbüz Mızrak    04.05.2020
Mızrak, Ermeni iddialarının dayandırıldığı kaynakları incelemeye devam ediyor. Bu bölümde, Büyükelçi Morgenthau'nun raporlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öykü kitabı ile Naim Bey'in hatıralarını ele alıyor.

Pehlevi rejiminin asimilasyon siyaseti: Türklüğün mazlum millete dönüşmesi

Nesib Nesibli    01.05.2020
" 'Türkçe konuşanların boynuna boyunduruk geçirip ahıra bağlayın' önerisi, Azerbaycan’daki eski okullarda teneffüs zamanı Türkçe konuşanları cezalandırmak için 'ceza sandıkları' konulması önerisi uzun yıllar yerli halkın hafızasından silinmedi."