TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Korkunç tanrılardan zalim devlet başkanlarına

Metin Savaş    24.03.2019
Mitoloji toplumun belleğindeki gerçekliğin yansımasıdır. Korkunç hükümdar imgesi mitolojik anlatılardan yola çıkara gündelik yaşamımıza giren bir imge olarak gerçekliği ifade eder. Metin Savaş, mitolojiden gündelik yaşama korkunç hükümdarı irdeliyor.

Hazarlar’ın tarihsel serüveni ve ‘Son Hazaryalı’ romanı üzerine bir değerlendirme

Umut Berhan Şen    12.03.2019
Hazarlar Hazar Denizi havzasında uzun yıllar hüküm sürmüş bir medeniyettir. Doğu Türkleri olarak anıldılar.Bulundukları dönemin tarihine yön veren bir çok olaya ya dahil oldular ya da olayın etki alanı içinde oldular. Merak edenlere güzel bir sunum.

İran’da Türklük bilincine dayalı millî hareketin yeniden doğuşu

Rahim Cavadbeyli    11.03.2019
Küresel aktörlerin mücadele sahası olarak önemini bugün de koruyan İran coğrafyası, demografik yapısı gereği Türk Dünyası için de anahtar pozisyondadır. İran Türklüğü üzerinde uygulanan stratejilerde "Azeri" kimliği enstrüman olarak kullanılmaktadır.

Çin Seddi’nde çatlak

Terken Hacaloğlu    09.03.2019
Çin, çeşitli yollarla edindiği Amerikan kaynaklı teknolojiyi kullanarak ve geliştirerek Orwell’in 1984 ile Huxley’nin Cesur Yeni Dünya romanlarının birleştiği korkunç bir distopyayı gerçek hayatta yaratmaya çalışıyor.

Gulca gözlemleri

Mehmet Levent Kaya    06.03.2019
"Türk dünyası bu travmayı kolay atlatamayacak ve Çin yönetimi bu yamyam dünya görüşünden hiçbir zaman sıyrılamayacak." Hep yabancı gözlemcilerden öğrendiğimiz tanıdığımız Doğu Türkistan olaylarını bir de M. Levent Kaya'nın anlatımıyla yorumlayalım.

Türk Devletinin beka meselesi var mıdır?

Hakan Paksoy    05.03.2019
Seçim sürecinde en çok tartışılan konu beka meselesidir. Neden bu hale geldik sorusunun da bir o kadar ağır cevapları karşımıza çıkmaktadır. Milletin yapısıyla olan ideolojik kavga, devlet içindeki çalışma uyumunu bozmuş, kuralsızlığı öne çıkarmıştır

Türk karşıtı Arnavutçuluk

Hasip Saygılı    04.03.2019
Balkan coğrafyasında etnik kimlikçiliğin bilhassa Arnavutçuluğun etkileri dikkate şayandır. Bölgede eğitim, kültür, sanat faaliyetleri çatısı altında aktif olan S.T.K.'larının çok azı bölgede Türk kültürünün muhafazası rolünü yerine getiriyor.

İçine kapanan milliyetçilik

Ahmet Bican Ercilasun    03.03.2019
Türk milliyetçiliğine içeriden bir eleştiri. Ercilasun, Gökalp’ın batı medeniyetini hedef göstermesine rağmen daha sonraki milliyetçilerin içine kapandığını iddia ediyor. Özellikle müzik ve edebiyat alanlarındaki eksiklikler üzerinde duruyor.

Göç ve açlık etmenlerinin İran’da Türk egemenliğinin kaybındaki rolü: 1925 sonrası siyasi sebepli göçler

Rahim Cavadbeyli    02.03.2019
İran’da kıtlık ve siyasi nedenlerle verilen göçler ve nüfus dengesini bozmak amacıyla İran’a yaptırılan kasıtlı göçler sebebiyle Türk egemenliği kaybedilmiştir.Rahim Cavadbeyli, yazısında 1925 yılı ve sonrasında gerçekleşen siyasi göçleri ele alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a Hocalı Soykırımını hatırlatmak gerek

Sadık Rıdvan Karluk    01.03.2019
Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz, diyor Macron. Peki, Cezayir ve Ruanda’daki soykırımlar ve ASALA terörüyle ya da Hocalı'yla yüzleşebilecek mi?