TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Yabancılaşma olgusuna yönelik birtakım düşünceler

Metin Savaş    23.06.2019
Bizler bin yıl önce Bozkır medeniyetinden İslam medeniyetine geçerken çok değiştikse bu değişme bir bakımdan Türklüğün kendisine yabancılaşması değil midir? Metin Savaş yabancılaşmanın olumlu yanlarının da olabileceğini tartışmaya açıyor.

Türklerin tarihinde büyük devrimciler ve devrimler

Dursun Yıldırım    20.06.2019
Yıldırım Türk tarihini devrimci önderler açısından değerlendiriyor. Mete, Tuğrul Beğ, Fatih, Atatürk gibi önderlerin yaptıklarını hangi nitelikleriyle öncü olduklarını ortaya koyup öncü büyükler temelinde bugüne ve geleceğe ait görüşlerini belirtiyor

Musul ve Kerkük için verilen mücadele ve günümüze yansıyanlar

Gürbüz Mızrak    17.06.2019
Gürbüz Mızrak, bu yazısında, ulusal sınırlarımızın bugünkü hali ile şekillenmesi süreci için en hassas günlerin yaşandığı tarihi dönemde Misak-ı Millî'yi ve mevcut sürece etkisini analiz ediyor.

İran’ı, Persleştiren süreç: 2009 ve sonrası

Rahim Cavadbeyli    01.06.2019
İran'ı Persleştiren Süreç başlıklı yazı dizisinin son bölümü olan metnimizde 2009 olayları ve nükleer program ile birlikte yazı dizisinin sonuç kısmı yer almaktadır.Sonuç kısmında baştan itibaren tüm süreç İrandaki Türklerin açısından ele alınmıştır.

Türk’süz 19 Mayıs ruhu ve tarih şuuru

Hakan Paksoy    27.05.2019
19 Mayıs Türk istiklâl mücadelesinin başlangıcıdır. 19 Mayıs ruhu Türk ruhudur. Türk'süz 19 Mayıs anılamaz. Bu coğrafya ancak tarihi doğru değerlendirerek yönetilebilir. Tarih dersinin seçmeli olması, gelecekte de beka probleminin yaşanması demektir.

19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı tarihtir

Sadık Rıdvan Karluk    23.05.2019
Türkiye Cumhuriyeti’nde  "M. Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin!” diyenlere rağmen 19 Mayıs'ın anlamı bugün daha büyüktür. Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurmasaydı Türk Bayrağı yerine başka bir bayrak olacaktı. Rıdvan Karluk yazdı.

21. yüzyılda Türk dünyasının aydın problemi

Mahmut Esad Kıraç    22.05.2019
21.yüzyıldan itibaren Türk milliyetçiliği ve Türk dünyası üzerine çalışan aydınlarımız, çoğunlukla 20.yy aydınlarının fikirleri üzerine düşünmekle yetinmişlerdir. Türk milliyetçiliğinin 100 yıl önceki fikirlere hapsedilmesi öz eleştiri gerektirir.

18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının Sürgünü

Gülcan Havva Eraslan    18.05.2019
Tam 75 yıl önce bugün, günün ilk saatlerinde sürgün sözcüğü ile tanışıp birkaç dakika içinde küçük bir bavula koca Kırım'ı sığdırmaya çalıştı Kırımlılar.18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü. Ölüm yolculuğunda Kırım için hayatta kalan Kırım Türklüğünün anısına

İran’ı, Persleştiren süreç: Tarihi gelişim

Rahim Cavadbeyli    17.05.2019
İran coğrafyası tarihin büyük bölümünde Türkler tarafından yönetilmiş olup 20. yüzyılda Rus ve İngiliz oyunlarıyla sonradan tarih türetilen Persler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Cavadbeyli, İrandaki Türk varlığının geçmişine ışık tutmaktadır.

“Türk’üm” diyorsan

Onur Tarlacı    10.05.2019
Onur Tarlacı, Türk'üm demenin hazzına nasıl varacağımızı,Türk olmanın hakkını nasıl vereceğimizi Türk dünyasının derdiyle dertlenip, varlığıyla mutlu olarak başarabileceğimizi söylüyor. Bunu yaparken de herkesi Atayurttan Anayurda gezintiye çıkarıyor