Özbekistan’da ekolojik koruma alanları belirleniyor

Özbekistan, Tudakul ve Kuymazar su rezervuarlarını uluslararası öneme sahip üçüncü sulak alan olarak belirledi.


Özbekistan

Kuymazar su rezervuarı

Sulak alanlardaki canlı çeşitliliğini arttırmak amacını taşıyan Ramsar Antlaşmasına dayanarak Özbekistan, Dengizkul Gölü ve Aydar-Arnasay Göllerinin ardından Tudakul ve Kuymazar su rezervuarlarını uluslararası öneme sahip üçüncü su rezervuarı olarak belirledi. 

Orta Asya’nın ana su kaynakları 

Adı geçen su rezervuarları Kızılkum Çölündeki Nevai bölgesinde yer almaktadır.  Bu rezervuarlar Türkistan’ın çöl ve kuru çalılıklardan oluşan bu bölgesi için hayati önem taşıyor. 

Kaynağı Zerefşan Nehri olan Kuymazar rezervuarı, Buhara ve yakınında bulunan Kogan kasabasına içme suyu sağlamaktadır. Ana kaynağı Amuderya olan Tudakul rezervuarı ise tuz oranı fazla olduğundan su ürünleri yetiştiriciliği ve tarım için kullanıldığından Özbekistan için büyük önem arz etmektedir. 

Göçmen kuşların uğrak noktası 

Yaklaşık 32,000 hektarlık bir alana sahip olan rezervuarlar göçmen kuşların durak noktası haline gelmiş durumda. Son beş yıla bakıldığında ortalama kuş sayısının 40,000’den fazla olduğu görüldü. Bölge, nesli tükenmekte olan beyaz başlı ördek (Oxyura leucocephala) de dahil olmak üzere 229 kuş türü için bir mola noktası görevi görüyor. 

İspanya,2017

Beyaz başlı ördek (Oxyura leucocephala)

Ayrıca rezervuarlarda ve çevresinde sadece kuş değil, nadir görülen bir ceylan türü (Gazella subgutturosa) ile kürek burunlu mersin balığı olarak geçen (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) balık türü de görülmüştür. 

Özbekistan’ın bu hareketi oldukça takdire şayan. Alınacak gerekli önlemlerle büyük öneme sahip doğal alanlar ve içlerindeki canlılar varlıklarını yıllarca sürdürebilmekte. Bölgedeki sulak alanların sonunun günümüzde kurumuş olan Aral Gölü gibi olmaması sevindirici.

Kaynak: https://www.tozlumikrofon.com/ramsar-sozlesmesi-nedir/, (18.09.2020) 

http://cawater-info.net/bk/1-1-1-1-3-uz_e.htm, (18.09.2020) 

https://m.akipress.com/news:648314:Uzbekistan_names_its_third_wetland_of_international_importance/, (18.09.2020) 

https://rsis.ramsar.org/ris/2433, (18.09.2020) 

Yazar

Elif Korsan

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar