SORULARLA “SOYKIRIM” SORUNU

11 Haziran 2016 İki asrı aşan Ermeni olaylarını doğru anlayabilmek ve anlatabilmek için, bir politika ve buna dayalı bir strateji şarttır. Bu amaçla bir deneme yapalım ve bazı soruların cevaplarını verelim. S: İlk saldırıyı hangi taraf yaptı? C: Ermeni çeteleri 1860 Zeytun isyanıyla başlattı, bütün Anadolu’ya yayarak, I. Dünya Savaşına kadar sürdürdü. S: Saldırılar, örgütlü […]


Paylaşın:

11 Haziran 2016

İki asrı aşan Ermeni olaylarını doğru anlayabilmek ve anlatabilmek için, bir politika ve buna dayalı bir strateji şarttır. Bu amaçla bir deneme yapalım ve bazı soruların cevaplarını verelim.

S: İlk saldırıyı hangi taraf yaptı?

C: Ermeni çeteleri 1860 Zeytun isyanıyla başlattı, bütün Anadolu’ya yayarak, I. Dünya Savaşına kadar sürdürdü.

S: Saldırılar, örgütlü müydü? Amacı neydi?

C: Evet, örgütlüydü. 1885’de Ramgarvar, 1886’da Hınçak ve 1890’da Taşnaksutyun kuruldu. Tüzüklerinde amaçları; “Doğu Anadolu’da Bağımsız Ermeni Devleti” kurmak, silahlı isyan ve kargaşa çıkarmak, ihtilal yapmak olarak belirlendi.

S: Saldırıyı destekleyen devletler var mıydı? Amaçları neydi?

C: 1774 Küçük Kaynarca ve 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya, Fransa, Almanya ve İngiltere, “Osmanlı Ortodoks Ermenilerinin hamisi olacaktır” tavizini aldılar. Planları; zayıflayan Osmanlı Türk Devletini parçalamaktı ve Ermeniler kurban seçilmişti.

S: I. Dünya savaşında neler yaşandı?

C: Osmanlı 7 cephede savaşırken, düşmanla işbirliği yapan Ermeni çeteleri devleti arkadan vurdu; etnik temizlik, yaygın katliam ve vatana ihanet etti.

S:Tehcir nedir ve hangi amaçla yapıldı?

C: Osmanlı, askeri güvenliğin gereği olarak savaş şartlarında meşru yetkisini kullanıp katliamcı Ermenileri savaş alanından topraklarının başka kısmına taşıdı.

S: Savaştan sonra neler oldu?

C: Tehcirden dönen Ermeni çeteleri çok daha büyük boyutlu ve yaygın katliam yaptı ve daha çok sayıda Müslüman Türkü öldürdü. Sonuçta, Ermeni orduları Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk Kolordusuna yenildi ve 1920’de Gümrü ve Moskova, 1921 Kars Antlaşması yapıldı, sınırlar belirlendi.

S: 53 yıl sonra, 1973-85’te ASALA terör örgütü 40’tan fazla diplomatımızı Avrupa ülkelerinde neden katletti? Neden, Ermenistan ve Rus birlikleri 1992’de Karabağ’ı işgal etti ve Hocalı’da 613 masum sivili öldürdü… 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkünü sürgün etti? Azerbaycan’ın % 20’si 24 yıldır işgal altında?

C: Evet, Ermeniler, Türk’e karşı kimlik haline getirdikleri kin ve nefret duyguları nedeniyle, bütün bunları yaptı. Durup dururken, sırf  “bir guruba mensup” oldukları için insanların katledilmesi ve  “şiddet kullanarak yurdundan sürülmesine”, 1948 Soykırım Sözleşmesi, “soykırım” diyor.

Bu insanlık ve hukuk dışı kanlı saldırganlıkları, dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçler kışkırtıyor. Almanya Federal Meclisi ve diğer emperyalistler, Ermeni iftiralarına göre Türkiye’yi en ağır şekilde suçlarken, insanlığa karşı işlenen bütün bu suçları görmezden gelebiliyor; hatta destekliyor.

S: Ermenilerin ilk isyan (1860)’daki istekleriyle bugünkü istekleri arasında bir fark var mı?

C: Hayır, yok. O gün de vatanımızı istiyorlardı, bugünde…

S: Saldıran ile savunanın, hukuk önünde durumu aynı olabilir mi?

C: Olamaz. Çünkü bir kişiye veya devlete silahla saldıran, suçludur. Kişinin ve Devletin kendini savunması meşru bir haktır, suç olamaz. Ama, tartışmalarda bunlara dikkat edilmiyor.

S: Hep Türklerin “soykırım” yapıp yapmadığı gündemde tutuluyor da, Ermeniler ve emperyalist devletler için böyle bir tartışma yapılmıyor, acaba neden?

C: Tembellikten, ezbercilikten, çekingenlikten, şablonculuktan, korkaklıktan, bilgisizlikten veya stratejik düşünememekten kaynaklanabilir.

S: Bu sorun neden bütünüyle ele alınmıyor da, hep “1915-1918 dönemine hapsedilerek ve “1915 Olayı” adıyla tartışılıyor?

C: Yukarıdaki cevap caridir. Ayrıca, 1915’in dışına çıkıldığında Ermeni çeteleri suçüstü durumuna düşüyor da ondan.

Ermeni iftira ve tartışmalarına sorularla yaklaşılınca, gerçek kendiliğinden ortaya çıkıyor.

İşte tereddüdü olanlara bir delili:

Sevr heyetine, Millî Ermeni Heyeti Başkanı Bogos Nubar Paşa şu konuşmayı yapmıştır: Savaşın başlangıcından beri Ermeniler, her savaş kesiminde İtilaf Devletleri safında çarpışmışlardır… Gönüllülerimiz Fransız Yabancı Lejyonu mensubu olarak çarpışmış ve onur kazanmıştır. Doğu Lejyonunda 5000’den çok Ermeni görev yapmış, Suriye ve Filistin’deki Fransız ordusunun yarısından çoğunu oluşturmuş ve General Allenby’nin kesin zaferine katkıda bulunmuştur. Kafkasya’daki Rus ordularında görev yapan 150.000 Ermeni bir yana, Antranik, Nazarbekof ve ötekilerin komutasındaki 50.000 Ermeni gönüllüsü İtilaf Devletlerinin safında dört yıl savaşmıştır.

Yazar

Sadi Somuncuoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar