Bir Zamanlar Türk İdiler_ Türk Kökenli Çin Aileleri, Kürşat Yıldırım

Ötüken Yayınlarından çıkan bu kitap, göçebe Türklerin geçmişinde bir yolculuk yapmamızı sağlayan otuz dört bölüm ve 112 sayfadan oluşan bir sözlüktür.


Bir Zamanlar Türk İdiler_ Türk Kökenli Çin Aileleri, Kürşat Yıldırım

Bir Zamanlar Türk İdiler_ Türk Kökenli Çin Aileleri, Kürşat Yıldırım

Ötüken Yayınlarından çıkan bu kitap göçebe Türklerin geçmişinde bir yolculuk yapmamızı sağlar. Otuz dört bölüm ve 112 sayfadan oluşan kitap, bir bakıma sözlüktür.

Bozkırlı Türkler farklı birçok coğrafyada ve değişen iklim şartlarında hayatta kalmayı başarmış bir topluluktur. Yazara göre hâkim bir kültürle karşılaştıklarında kimliklerini hızla yitirdikleri de doğrudur. Türklerin tarih boyunca en fazla Çin topraklarında yok olduklarını çünkü buralarda öz kimliklerini çok fazla arka plana attıklarını savunan yazar, Çinlileşme korkusunun Hunlardan itibaren devlet katında bile etkili olduğunu belirtir.

Giriş ve kaynaklar

Çin toplumunda binlerce yıldır önemini koruyan aile ve soy adlarına değinen yazar, toplum tipi ne olursa olsun aile adının kimlik belirleyici olduğunu söyler. Tarih araştırmalarında da bu nedenle ilk olarak aile adlarına başvurulduğunu belirtir. Yine bu sayede Çinlileşmiş Türk aileleri hakkında da sağlıklı bilgilere ulaşılabildiğini savunur. Eski Çin toplumunda sülale adlarının rastgele verilmediğini ve her sülale adının bir sebebi olduğunu söyleyen yazar, kimi zaman devlet ve sülale adının, kimi zaman köy ya da kasaba adlarının, kimi zaman da karakol ya da kervansaray adlarının verildiğini belirtir.

Çin kaynakları nelerdir?

İçinde kronolojik tablolar ve biyografilerin yer aldığı yıllıklar önemli Çin kaynakları arasında verilir. Bunlardan başka Tarih Ansiklopedileri de önemli kaynaklar arasında sayılır. Bunlardan ilki Tong Dian ve diğeri de Tong Zhi olarak belirtilir. Yazarın belirttiği bir diğer kaynak da Aile Ansiklopedileridir.

Çinlileşen Türk aileleri

Tarih kaynaklarında sözü edilen bozkırlı Türkler, boylar halinde ve varsa boyların altında aileler halinde anlatılırken Çinlileşen Türklerin sadece aileler halinde anıldığını belirten yazar, Türklerin askeri başarılarının onları Çin devletlerinde yüksek mertebelere getirdiğini de anlatır.

Yazar, Çinlileşen Türk ailelerinin Çin Halk Cumhuriyeti’nde bugün Amur, Anwei, Gansu, Hebei, Shangai, Shanxi, Uygur Özerk Bölgesi ve Yunnan bölgelerinde yoğunlaştığını belirtir.

Türklere dair…

Türkler, iklim şartları birbirinden değişik birçok farklı coğrafyada varlığını sürdürebilmiş bir millettir. Konar-göçer yaşam tarzıyla geniş yayla ve otlaklar üzerinde hayvancılık yapıp çadırlarda yaşayan bu hareketli Türkler, Türk kültürünün ve karakterinin oluşmasında çok etkindir. Böylesi hareketli bir yaşam tarzından yabancı ve yerleşik toplumların durağan yaşamlarına ve kültürlerine girdiklerinde karakteristik özelliklerini kaybeder ve asimile olurlar. Bu kimlik yitirişin ilk ve en yoğun yaşandığı ülkelerden biri, tarihleri neredeyse Trükler kadar derine uzanan ama durağan bir kültüre dayanan Çin olmuştur. Bu kitap, Çin’e yerleşen Türk kökenli ama asimile olmuş aileler hakkında Çin kaynakları üzerinden sürdürülen bir araştırmanın sonuçlarıdır. Okumak ve asimile oluşun temel dinamiklerini anlamak adına özel bir eserdir.

Yazar

Demet Yener

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar