Ahmet Bican Ercilasun – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Ahmet Bican Ercilasun

Akademik Hayat:
1986 Profesör
1979 Doçent (Kutadgu Bilig'de Fiil)
1971 Doktor (Atatürk Üniversitesi)
1967 Türk Dili ve Edebiyatı Lisansı (İstanbul Üniversitesi)

İş Hayatı:
1986-2010: Gazi Üniversitesi.
2004-2005: Girne Amerikan Üniversitesi.
2001-2002: Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi.
1993-2000: Türk Dil Kurumu.
1971-1986: Hacettepe Üniversitesi.
1976-1977: University of Washington - Seattle/ABD (misafir araştırmacı).
1967-1971: Atatürk Üniversitesi.

Eserleri:
- Arpaçay Köylerinden Derlemeler (Prof. Dr. Selâhattin Olcay ve Dr. Ensar Aslan'la birlikte) (Ankara 1976).
- Bugünkü Türk Alfabeleri I-II (Ankara 1977).
- Kars İli Agızları - Ses Bilgisi (Ankara 1983).
- Kutadgu Bilig Grameri – Fiil (Ankara 1984).
- Dilde Birlik (İstanbul 1984).
- Uygur Halk Masalları (Şekür Turan'la birlikte) (Ankara 1989).
- Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri (Ankara 1990).
- Moğolistan ve Çin Günlüğü (Ankara 1991).
- Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1-2 (ortak) (Ankara 1991, 1992).
- Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (Ankara 1998).
- Türk Dili I-II-III-IV (Leyla Karahan ile birlikte) (Ankara 1994-1996).
- Gülnar -roman- (İstanbul 1998).
- Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (Ankara 2004).
- 2BA Beden Beyin Akımı -roman- (Ankara 2006).
- Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri-I Fiil - Basit Çekim (Ortak) (Ankara 2006).
- Makaleler – Dil-Destan-Tarih-Edebiyat (Yayına hazırlayan: Ekrem Arıkoğlu) (Ankara 2007).
- Türk Lehçeleri Grameri (Editör) (Ankara 2007).
- Kâşgarlı Mahmud - Dîvânu Lugâti’t-Türk – Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin (Ziyat Akkoyunlu ile birlikte) (Ankara 2014).
- Türk’ün Kayıp Kitabı-Ulu Han Ata -roman- (Ankara 2016).
- Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları (Ankara 2016).
- Birçok ilmî ve fikrî makale.
- Köşe Yazıları (2008'den itibaren Yeniçağ gazetesinde).

Yazarın MİSAK'taki yazıları