Umut Berhan Şen – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Umut Berhan Şen

Umut Berhan ŞEN İstanbul’da doğdu. Okumayı çok küçük yaşlarda (okul öncesi) öğrendiğinden beri tarihe olan ilgisi hiç bitmedi. Lise yılarına geldiğinde, çeşitli internet site ve gazetelerinde Günümüzde de bu uğraşını sürdürmektedir. Bunlardan başlıcaları;
-AYBEK Gazete,
-ATAYURT Dergisi (devam),
-YENİSES Dergisi,
-Türk Devrimi Gazetesi (yayın hayatı halen devam etmektedir.)
-Radikal gazetesi internet sitesi,
-Milliyet Blog (devam),

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Sosyoloji Eğitimi alan yazar, Gazi Üniversitesi Sanat tarihi bölümü son sınıf öğrencisidir. Ayrıca İstanbul İşletme Enstitüsü’nde Finansal Yönetim eğitimi ve sertifikası almıştır. Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Silah Sanatı ve Teşkilat’ı Mahsusa konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivinde ATATÜRK’ün Yaşamı, Teşkilat’ı Mahsusa ve 1. Dünya Savaşı konusunda araştırma, inceleme ve tetkiklerde bulunmuştur. Ayrıca çeşitli araştırma merkezlerinde (Türk Tarih Kurumu, ATAM, vb.) ‘’work shop’’ çalışmalarına da katılmaktadır. Devlet Tiyatroları için yazdığı ‘ENVER’ adlı bir tiyatro eseri de bulunmaktadır. Bununla birlikte, tiyatro eserleri konusunda eleştiri yazıları da kaleme almaktadır. Atayurt dergisinde, her ay Türk Kültürü ve Tarihi konusunda makaleler yazmaktadır.
Yazar, Ahmed Yesevi Vakfı, Azerbaycan Kültür Derneği ve Türk Anıtlar Derneği üyesidir.
Yayınlanmış yazı ve makalelerden bazıları:
- ‘’Dördüncü Büyük Sanayi Devrimi’’, Türk Devrimi Gazetesi
- ‘’Timur ve Devleti’’, Atayurt Dergisi Ekim Sayısı
- ‘’Enver Paşa’’, Atayurt Dergisi Şubat Sayısı
- ‘’Ekonomide Çıkış Yolları’’, Radikal, AYBEK Gazete
- ‘’21. Yüzyılda Yeni Küresel Eğilimler’’, Türk Devrimi Gazetesi

Yazarın MİSAK'taki yazıları