DİN – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Müslüman’ın tefekkürünün sınırı var mıdır?

Hakan Paksoy    22.01.2019
“Türk Milleti, 21’inci yüzyılın başında büyük değişikliklerin sancısını çekiyor.” Bu değişiklik sürecinde İslam’ın rolü nedir? Müslüman nereye kadar düşünebilir? Sınırlı düşünce bu değişikliği nasıl etkiler? Hakan Paksoy tefekkürün sınırını arıyor...

Türkiye’de İslamcılık ve gelenek

Abdullah Gündoğdu    18.01.2019
İslamcılık fikri, İslam toplumlarında çağdaş ulus devlet oluşmasına yol açan aydınlanmacı İslamcılığın gerisine düşmüştür. Bu da İslamcılığı, büyük güçlerin kendilerine direnç gösterebilecek ulusal oluşumları tasfiyesi için bir aygıta dönüştürmüştür.

Patrikhane, Atina, Moskova çatışması gölgesinde Yunanistan’da anayasa değişikliği

Gözde Kılıç Yaşın    02.01.2019
Yunanistan'daki Anayasa değişikliği çalışmaları, Fener Rum Patriğini kendisinden habersiz yapıldığı için rahatsız etti. Atina Kilisesi ile gerilimin yeni perdesi mi yoksa Yunanistan'ın Rus desteği için son hamlesi mi? Laik anayasa, neden şimdi?

Ahmet Ağaoğlu Mirasından Yapraklar

MİSAK Editörü    31.12.2018
Prof. Dr. Nesip Nesipli'nin kaleminden Ağaoğlu Ahmet Bey. Fevkalade enerjik ve üretken, çabuk karar veren, cesur bir fikir siyaset adamı. Hayatını Türk Milletine adamış büyük bir Türkçü. Geçmişten günümüze ışık tutan deniz fenerlerinden birisi.

İstanbul, Boğazlar ve Ege

Sadi Somuncuoğlu    29.12.2018
Batı dünyasının İstanbul'daki emelleri nasıl bitip tükenmedi ise Yunanistan'ın da Ege üzerindeki 200 yıllık planları hala devam etmekte. Hrisostomos’un hedeflerini kapsayan "Megali İdea" bize göre ütopya olsa da, Yunanistan için vazgeçilmez hülyadır.

Ortodoks paradoksu: Çatışan medeniyetler ve bölünen kiliseler

Gözde Kılıç Yaşın    28.12.2018
Moskova ve Fener Rum Ortodoks Patrikhaneleri arasındaki çatışma, sadece Ortodoksları ilgilendirmiyor. Kavga; tüm din, mezhep, cemaat ve inanç gruplarını kontrol etme siyaset ve stratejisini gün yüzüne çıkaran turnusol kağıdı vazifesi görüyor.

Hukukî Zeminde Patrikhane

Sadi Somuncuoğlu    26.12.2018
Patrikhane'nin Türkiye'de kalması, uluslararası ya da ikili anlaşmalarla değil Türkiye'nin izniyle mümkün oldu. Türkiye'nin hukuk sistemine uyması şarttır. ABD'nin stratejik çıkarlarına uygun olarak AB vesilesiyle dayatılan talepler kabul edilemez.

Devletlerüstü bir güç: Patrikhane

Sadi Somuncuoğlu    18.12.2018
Ülkemiz sınırlarında bulunan ve bir Türk Kurumu olan Fener Rum Patrikhanesi'nin uluslararası arenada ülkemizi soktuğu zor neler olduğu bir yana kurumun, dışarıdan nasıl kullanıldığı da dikkat çekici. Peki, bu durum ülkemiz için nasıl bir tehdittir?

İslâm dininin beş gayesini günümüzde nasıl anlamalı?

Nusret Çam    15.12.2018
İslam dini medeniyet inşasına önem verir. Tabiatı ve eser korunmasına önem veren İslam dininin bu hassasiyeti günümüz Müslümanlarınca önemsenmemektedir. Yeni neslin yetiştirilmesi olabildiğince önemli bir hassasiyet meselesidir.

Patrikhane ve siyaset: Tarihî süreç

Sadi Somuncuoğlu    10.12.2018
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı dönemi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç devirde de hem dini hem de siyasi faaliyetlerin merkezi olmuştur. Türk devleti güçlü verilen imtiyazlar devlet zayıfladığında istismar edilmiştir.