DİN – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Mâturîdîlik

Gürbüz Mızrak    08.05.2019
İmam Maturidi, nasları ihmal etmeden İslam’ın itikadi meselelerini akılla temellendirmeye çalışmıştır. İnanç konularında meselelere tutarlı çözümler getirmesi sayesinde Türkistan kültür çevresinde Maturidilik kelam ekolü ortaya çıkmış ve yayılmıştır.

Çağımızda İslâm düşüncesinin sorunları ve çözüm yolları – 1

Ethem Ruhi Fığlalı    06.05.2019
Kur'an'da bildirilen eşitlik, adâlet, ahlâk, liyakat, dürüstlük, sadâkat gibi kavramların, günümüz müslüman topluluklarında karşılık bulunmamasının sebebinin "eğitim" olduğu söyleniyor. Fığlalı, bu tezin destekleyecilerini ve karşı tezlerini sunuyor.

Yeni Makedon kimliğinin inşası için Makedonya Kilisesi formülü

Gözde Kılıç Yaşın    16.03.2019
Yeni Makedon kimliğinin yaratılması misyonunu üstlenen Makedonya Kilisesi'nin nereye bağlanacağı yeni krizlerin habercisi. Fener Rum Patrikhanesi, konuyu eski günlerinin ihyası gibi görüyor. Bu hevesin jeopolitik, teolojik ve hukuki sonuçları olacak.

Avrupa’nın yeni hayaleti: Yeni Zelanda Katliamının analizi

M. Bahadırhan Dinçaslan    15.03.2019
Bahadırhan Dinçaslan, Yeni Zelanda’da Müslümanlara karşı yapılan terör saldırısını ve "Batı"nın ırkçılığının arkasındaki nedenleri Brenton Tarrant’ın 74 sayfalık "manifesto"su üzerinden değerlendiriyor.

Emperyalizm, milliyetçilik ve İhvan

İskender Öksüz    13.03.2019
Emperyalizm, milli egemenlikle bir arada yaşayamadığı için milliyetçilikten hoşlanmaz. Diktatörler ve siyasi İslam çoğu zaman milliyetçi dirençlere karşı, emperyalistler tarafından kullanılmıştır. Müslüman Kardeşler de bu duruma önemli bir örnektir.

İhvan: Ne milliyet ne vatan!

İskender Öksüz    24.02.2019
Kutb’a göre milliyetçilik cahilcedir, geri kalmıştır; ulus devletler çökecektir. Düzene uymak için milliyetsiz ve vatansız ideolojiler gereklidir: İhvancılık gibi. Gerçekteyse milliyetsiz ve vatansız ideolojiler çökerken milliyetçilik yükseliştedir.

Mevlana’ya farklı bir bakış: Mevlana Celaleddin Rumi ve Charles Darwin’in yaradılış hakkındaki görüşlerinin mukayesesi

Umut Berhan Şen    12.02.2019
Genellikle halk tarafından Charles Darwin'in kişiliği ile sembolleştirilmiş "Evrim" fenomeninin İslam'ın yaratılış konusundaki yaklaşımı ile ilişkisi çok daha karmaşık olabilir. Kavram Mevlana'nın varlığın dönüşüm süreci yaklaşımıyla ele alınıyor.

Müslüman Kardeşler- Seyyid Kutb

İskender Öksüz    10.02.2019
Kutb, Kardeşler'in evanjelik davetine daha bir zenginlik kattı. İdeoloji, etiyle, kemiğiyle ortaya çıkıyordu. Her konuda bir söyleyeceği vardı; bir toplum, bir devlet nizamı öneriyordu. Bir egemenlik anlayışı taşıyordu: Hâkimiyet Allah'ındır!

Türklerin İslamlaşması süreci: Ortam/durum özellikleri ve ara değişkenlerin etkisi

Hüseyin Akyüz    06.02.2019
Uygarlık ürünlerine sahip olmak bakımından ileri gitmiş, bunları üretme alışkanlığı kazanmış bir toplum ya da bu uygarlığı paylaşan toplumların sahip oldukları değerlerin, örneğin felsefe, bilim ve teknolojilerin, bu uygarlığın dışındaki bir toplum tarafından alınarak benimsenmesi ve özümsenmesi için başka koşullar da gereklidir.

Müslüman Kardeşler

İskender Öksüz    02.02.2019
Mısır’da kamuoyunun Batı karşıtlığından beslenen Müslüman Kardeşler, aslında Protestan evanjelistlerin Müslüman hali gibidir. Teşkilatlanmalarında, açtıkları okullarda hatta birbirlerine hitaplarında bile misyonerlerin etkisi görülebilir.