Suriyeliler vatanlarına dönmeli

Millî Düşünce Merkezi Suriyeli sığınmacılar için açıklama yaptı: Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmesi gerekmektedir. Vatanlarında yaşama hakkı kimsenin elinden alınamaz. Bu insanlar için doğal bir haktır. Bu hak Esat düşmanlığı siyasetine kurban edilmemelidir.


Paylaşın:
Bayram ziyaretinde memleketlerine giden Suriyeli "sığınmacılar"

Bayram ziyaretinde memleketlerine giden Suriyeli “sığınmacılar”

Millî Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu
Suriyeli sığınmacılar hakkında aşağıdaki
açıklamayı yayınlamıştır. Kamuyoyuna duyurulur.

Ülkemize sığınan Suriyelilere kapılarımızın açılması, Türk konukseverliğinin, Türk’ün merhamet anlayışının gereğidir ve doğru bir karardır. Ancak beş milyona yakın Suriyelinin ülkemizde kalıcı hâle getirilmesi, milletimiz için de vatanlarından kopartılan Suriyeliler için de yanlış, hatta vahimdir.

Beş milyona yakın Suriyelinin Türkiye’de kalması,

  • Ülkemizin nüfus yapısının değişmesi demektir;
  • Tıpkı sözde çözüm süreci teşebbüsündeki gibi Türkiye’deki bin yıllık millî egemenliğimizi sonlandırma, vatana ortak getirme yönünde bir adım daha atılması demektir.
  • Toplumun kültür dokusunun bozulması demektir.
  • Ekonomik dengelerinin değişmesi demektir;
  • Düşmanlıklara, kavgalara, büyük olaylara yol açmak demektir.
  • Beş milyon insanın toprağından ayrılması; akrabalarından, alışkanlıklarından ve yaşama tarzından kopması demektir.
  • Kendi ortamlarında yetişip büyüyemeyen, ruhen sağlıksız, suça meyyal yüz binlerce çocuk demektir.

Bu insanların hayatı, Suriye halkının dostluğu ve memleketimizin huzuru, Esat düşmanlığı siyasetine kurban edilmemelidir.

Kaldı ki; sığınmacıların bayramlarda vatanlarına giderek uzun tatiller yaptıkları, oradaki akrabaları ile beraber oldukları ve tekrar sığınmacı olarak Türkiye’ye döndükleri görülmektedir. Aslında bu durum sığınma gerekçelerinin ortadan kalktığının en açık göstergesidir.

En kısa zamanda bu trajediye ve vahim gidişe çare bulma mecburiyeti vardır. Görünen çıkar yol, Suriye yönetimiyle anlaşmaktır. İktidar, bugüne kadarki politikalarından vazgeçmeli, Suriye ile anlaşmalıdır. Bu anlaşma hem güney sınırlarımızın ötesindeki tehlikeli oluşumları önlemeyi, hem de ülkemizdeki Suriyelileri ülkelerine göndermeyi hedeflemelidir. Sığınmacılar, ülkelerine gönderilinceye kadar belli kamplarda toplanmalı ve güvenlikleri sağlanmalıdır.

Böyle bir anlaşma; ABD’nin Suriye’de oluşturmaya çalıştığı YPG yapılanmasının da sonunu getirecektir.

Suriye yönetimi ile anlaşılması ve sığınmacıların vatanlarına gönderilmeleri için devletimizin yöneticilerine çağrıda bulunuyoruz.

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar