Tataristan’ın Bolgar Şehri ziyaretçilerini ağırladı

Arap dünyasında kutlanmayan kandillerin Müslüman Türkler arasında yaygın şekilde kutlanmaktadır. Kandiller Türklerin aynı İslam anlayışını yansıtmaktadır.


Tataristan’ın Bolgar Şehri

Kaşgarlı Mahmud’un Divan-u Lügati’t-Türk’ünde ‘herkesçe tanınmış olan bir Türk şehri’ olarak tanımının yapıldığı Bulgar isimli Tatar şehri, asırlardır ismini koruyor. Büyük Tatar Alimi Şehabettin Mercani’nin ‘Müstefad’ül-Ahbar fi Ahval-i Kazan ve Bulgar’ isimli kitabında Tatar ismine yönelik verdiği izahatta Bulgar ismini öne çıkardığını görmekteyiz. Böylece şehrin adı, Tatar tarihiyle bütünlük kurması açısından da önemli.

28.10. 2020’de Tataristan’ın Bolgar şehrinde Bulgar İslam Akademisi’nde Mevlid Kandili kutlandı. Programa, Rusya’nın farklı bölgelerinden katılım gerçekleşti. Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları Yönetimi, Belarus Cumhuriyeti Müslüman dini örgüt temsilcisi, Rusya Federasyonu Müslüman Ruhani Kurulu Başkan Yardımcısı, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İç Politikasının dini dernekleri, Dünya Tatar Kongresi Yürütme Komitesi başkanı, Tataristan Müslümanları başkanı Bolgar şehrinde bir araya geldi.

Tataristan’da dini faaliyetleri, Rusya’daki Türkleri birleştiren faaliyetler olarak tanımlamak mümkün. Bu programlara Başkurtların ve Dağıstanlıların da katılım sağladığını görmekteyiz.

Arap dünyasında kutlanmayan kandillerin Müslüman Türkler arasında yaygın olması, Türklerin aynı İslam algısını yansıtmaktadır. Bolgar Şehri’nde çarşamba günü kutlanan ve geçmişte kutlanan diğer programlara Türkiye’den de katılımcıların olması, bu faaliyetlerin de Türkiye ile Türk Dünyası arasında köprü vazifesi görmesi bakımından değerlidir.

Tatarların dini programları Tatar dilinin ve kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamaktadır. 2019 yılında Kazan’da gerçekleşen Mevlid Programı’nda ve Bubi Köyü’ndeki Muhlise Bubi Hatun’u anma etkinliklerinde tüm faaliyetlerin Tatarca yapıldığını, şiirlerin, kasidelerin Tatarca söylendiğini, Tatar yemeklerinin yenildiğini, katılımcıların kendi arasında yalnızca Tatarca konuştuğunu hatırlatmak gerekir. Tataristan’da medreseler ve dini topluluklar Türkiye’deki algı ile değerlendirilmemelidir. Bir örnek olarak Bubi Hatun Medresesi’ndeki öğrencilerin sanatsal etkinlikleri ve yarışmaları da olmaktadır. Bubi Hatun’un 19. yüzyılda kız çocuklarının eğitimi için köyde açtığı sınıflar göz önüne alınırsa medresenin eğitim faaliyetleri daha iyi anlaşılacaktır. Bu perspektiften bakıldığında Tataristan’daki dini faaliyetlerin Türkiye’deki ‘İslamcı’ algısından ve faaliyetlerinden uzak olduğu ayırt edilebilecektir.

Ruslarla iç içe geçmiş Tatar yaşamı, dil ve kültür baskısından ayırt edici din faaliyetleri vesilesi ile kendini ayırmaktadır. Bu tür faaliyetler, Rusya’da yaşayan Türkler için Rusya’dan ve Ruslardan bağımsız olarak bir araya gelebildikleri toplantılar olması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.

Yazar

Güntülü Yıldırım

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.