Amazonlar Tarihin Kadın Savaşçıları; Mehmet Dikici

Kadın savaşçılar olarak tanıdığımız Amazonlar hakkında en geniş bilgiyi haklarında anlatılan öykülerden öğreniyoruz. Amazonların Kafkasya'da ortaya çıktığı söylenir. Öykülerin geçtiği asıl yer ise Anadolu'dur.


Amazonlar Tarihin Kadın Savaşçıları; Mehmet Dikici

(Tanıtım bülteninden)

Kadın savaşçılar olarak tanıdığımız Amazonlar hakkında en geniş bilgiyi haklarında anlatılan öykülerden öğreniyoruz. Amazonların Kafkasya’da ortaya çıktığı söylenir. Öykülerin geçtiği asıl yer ise Anadolu’dur. Tarihi bilgiler yetersiz olunca, Anadolu Amazonlarının erken tarihi, neredeyse yaşadıkları söylenen bölgelerin tarihi kadar karanlıkta kalmaktadır.

Amazonların soyları, zalimlikleri yüzünden tahttan indirilen iki İskit prensesi Scolopotus ve Hylinos ile başladı. Prensesler, aileleri, takipçileri ve takipçilerinin aileleriyle birlikte yurtlarından ayrılarak Kafkasların eteklerinde bir devlet kurdular. Yeni bir ülke arayışındaki göçebe kavimler gibi önceleri öldürdüler, yağmaları sürdürdüler. Fakat ele geçirilen halklar öç almak için gizlice silahlandılar. Ayaklanıp İskit efendilerini yendiler. İskitlerin bütün erkekleri öldürüldü. İskitlerde savaş eğitimi kadın erkek ayrımı yapılamadan verilirdi. Savaş eğitimi almış İskit kadınları kaçmayı başardılar, kendilerini takip edenleri de yenip kurtuldular. Eskiden hükmettikleri insanlar tarafından esir edilmenin aşağılayıcılığına katlanmak istemeyip, Metis Gölü bölgesinde bir devlet kurdular. Devlet işlerini ve orduyu yönetecek iki kraliçe seçtiler. Ordu kraliçesi Lysippe, Amazonları Anadolu’ya getirmiştir.

Amazon Dağları’ndaki derelerin birleşmesiyle oluşan geniş ve kısa bir nehir olan Thermodon Nehri’nin ağzındaki güzel bir burnun üzerine başkentleri Themiserya’yı kurdular. Amazon ülkesi bir ordu devleti görünümündeydi Ekonomik, politik ve sosyal yapılanmalar savaş temelliydi Savaşa giden ordu, gençliklerinin en seçkin dönemindeki savaşçıları kapsardı. Bunlar çıplak ata biner, sadece yular kullanırlardı. Anadolu’ya biniciliği öğrettikleri söylenir.

Türklerde Devlet, Fırtınayla Gelen Kız, Çaka Bey, İdeal İdeoloji ve Milli Ülkü, Sakalar adlı eserleriyle okuyucunun büyük ilgisini çeken Mehmet Dikici’nin son eseri Amazonlar da büyük ilgi çekecek gibi görünüyor…

Yazar

Demet Yener

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.