MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 2 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Üç medeniyet: Bilim, felsefe ve din

MİSAK Editörü    09.07.2020
Cemiyetler günden güne ilerleyerek ve yükselerek bizi çok geride bıraktılar. Onlara yetişebilmek için nasıl hareket etmek mecburiyetindeyiz. Etmezsek dinimizi ve toplumsal hayatımızı ne bekleyecektir?

3000 Yıllık şiir

Konuralp Ercilasun ve Ahmet Bican Ercilasun    08.07.2020
Çinlilerin en eski kaynaklarından biri şiirleridir. Bundan tam 3000 yıl öncesine ait bir şiir bulundu. Tarihçilerin Türklerle bağlantı kurduğu Cou Hanedanının hükümdarına ait şiir, ilk kez Konuralp Ercilasun tarafından Türkçeye tercüme edildi.

HDP nedir, ne değildir?

Musa Uçan    07.07.2020
HDP'nin, sözde açılım süreci ile Türk milletinin başına ördüğü çorabı herkes görüyor ama görüyordu. Yalnızca uyanık! olanlar görmezden geliyordu. Peki sözde açılım süreci Türk siyaset arenasında nelere mal olmuştu?

Kosova-Sırbistan görüşmelerinde liderlik çekişmesi

Gözde Kılıç Yaşın    07.07.2020
Kosova-Sırbistan görüşmeleri, organ kaçakçılığı suçlaması ile sekteye uğradı. ABD, görüşmeleri AB ve Rusya'nın itirazlarına rağmen Washington'a taşımıştı ve Balkanlarda bir harita değişikliği de gündemdeydi.

75 yıl + 1 gece

Mustafa Levent Yener    06.07.2020
Alfabenin Türk diline uygun olmadığı görüşü yıllardır dile getirilmiş ama ulus kimliğinin din kimliği ile eşleştirilmesiyle sürekli sekteye uğratılmıştır. Alfabe değişirse din değiştireceğini sanan Türk aydını, ıslah konusunda çekinceli davranmıştır.

Türk âlemi : Kavmiyetçilik

MİSAK Editörü    03.07.2020
Türk aleminde görülen akımlardan biri olan kavmiyetçilik,sadece Türklere has bir akım değildir.Aynı akım diğer İslam alemi mesela Araplar,Farslar da aynı akıma kapılmıştır.Anlaşılan o ki milliyetçilik,kişinin kavmini-milletini sevmesi yaratılıştandır

Bosna-Hersek Savaşı’na giden süreç

Demet Yener    02.07.2020
Bosna'da Sırplar tarafından yapılan vahşetin, birileri tarafından, önceden bilinmiyor olması hiç de inandırıcı görünmüyor.Görüntü; uygar dünyanın bu insanlık ayıbına,bu soykırıma bilerek ve isteyerek göz yumduğudur.

Kısıtsız savaş

İskender Öksüz    01.07.2020
Her gün şiddetini artıran bir harbin içindeyiz. Ancak bu, eski, bildik harplerden farklı. Cephelerde dövüşülmü­yor. Ortada, bayrağı, milliyeti belli ordular da yürümüyor. Fikir sistemlerinin savaşı, devletleri klasik harp kadar yıpratabiliyor.

Tebrizli Ali ve düşünceleri

Nesib Nesibli    30.06.2020
Tebrizli Ali’nin vatansever şair olmasının yanında en önemli özelliği; Güney Azerbaycan’da millî ideolojinin öncülerinden ve mili hareketin liderlerinden biri olmasıdır.

Üç medeniyet: Din

MİSAK Editörü    29.06.2020
Din, doğum ile ölüm arasında kontrol eder insanı ve sadece onun ruhî ihtiyaçlarını doyurmakla kalmaz, bütün maddi hayatını da düzenlemeye kalkışır. Bu Ortaçağ'da nasılsa şimdi de öyleydi, peki medeniyetlerde bunun tasavvuru nasıldı?