MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 2 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Kültür ve ahlâk erozyonuna postmodern bağlamda Siyasal İslamcılığın etkisi

Burçin Öner    29.07.2019
İslam’ı siyasi bir düzleme indirgeyerek kutsiyetini de zedeleyen Siyasal İslamcılar, milliyetçiliğin ve millet olmanın getirilerinin de karşısındalar. Burçin Öner, Siyasal İslamcılığın Türk milletini oluşturan kültür ve ahlaka etkisini inceliyor.

Kutadgu Bilig’de laik lider

Mustafa Levent Yener    28.07.2019
Türk Devlet Geleneğinde tanımlanan liderlik, bulunduğu konjonktürde "Laik" kavramına tekabül edecek nitelikleri taşımaktadır. Kutadgu Bilig özelinde bu incelemede Türk Devlet Geleneğinde "Dünyevilik" üzerinden bir sekülerite analizi yapılmaktadır.

Türk kadını ve feminizm

Demet Yener    27.07.2019
Demet Yener yazısında Feminizm olgusunu ezelinden günümüze kadar tarihini, hedeflerini, doğru bilinen yanlışlarını ve feminizmin toplumdaki yerini ayrıntılı bir biçimde gözler önüne seriyor.

İngilizlerin Atatürk’e suikast girişimleri

Ümit Doğan    23.07.2019
"Atatürk İngitere’ye yakındı." diyen İngiliz subayı Bennett’a derin tarihçiler çok önem verirler. Derin tarihin “Cumhuriyet İngiltere’nin isteği doğrultusunda kuruldu.” tezini Ümit Doğan, istihbarat belgeleriyle çürütüyor.

Hisse sanatları ve tahvilevalliye

Liath McGorman    19.07.2019
Hisse senedi ve diğer yatırım araçlarının ne olduğuna değinilen yazımızda hisse senedi ve tahvilin farklarına değinmekte ve ekonomimize ışık tutmaktadır.Liath Mcgorman nüktedan anlatımıyla okurlarımız için yazdı.

15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye

Hakan Paksoy    14.07.2019
Türk tarihinde kara bir leke olan 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. "Menzil"e ulaşmaya çalışanlar kan döktüler. Ama Türkiye hâlâ hızla bir yere doğru gidiyor. Gidiş nereye? "Ümmet, dava, yol ve menzil" ilişkisi nedir? Türk Milliyetçiler ne düşünüyor?

Artiz ne arar la bazarda!

Liath McGorman    09.07.2019
1951 yılında filizlenip farklı isimler ve benzer amaçlarla varlığını sürdüren Avrupa Birliği'nin tarihini, bu ulus üstü yapının üyeleri arasında uyguladığı "Ortak Pazar" olgusunu ve bunun ülkemiz için sentezini yazar ayrıntıları ile önünüze seriyor.

Sosyal bütünleşme açısından din: dinin öznesi Allah mıdır, yoksa insan mı?

Ethem Ruhi Fığlalı    07.07.2019
1960’lı yılların sonlarından itibaren “Türk Müslümanlığı”ndan uzaklaştırılarak “ithal Müslümanlığa” mahkûm edilmiş insanımız, rahat nefes alabilir; İslam güler yüzlü ve yumuşak huylu özüne döndüğünde siyâset ve çıkarların nesnesi olmaktan kurtulur

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin birinci yılında Türkiye

Hakan Paksoy    06.07.2019
Hakan Paksoy 1’inci yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin analizini yapıyor. Yeni(!) Türkiye “şirketi” neler yaşıyor? Beka meselesi ne oldu? “Menzil” değişti mi? Türk Milliyetçileri ne düşünüyorlar? Yazar bu soruların cevaplarını arıyor.

Sosyal bütünleşme açısından din: Din-şeriat-toplum

Ethem Ruhi Fığlalı    03.07.2019
Din, şeriat ve sünnet; aklı ve bilgiyi bir kenara bırakan Eşari anlayış tarafından bir dokunulmazlık zırhına bürünmüş böylece Kur’an’ın parlak ve dinamik ruhu; cehalete, meskenete ve ataların emrine teslim edilmişti.