MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 2 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Karakurum: Üç imparatorluğun başkenti

Samet Kalyoncu    08.09.2020
Moğolistan, doğal yaşamı, tarihsel değerleri ile kalıntıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Orhun Vadisi ile özellikle tarihçiler ve dil bilimciler açısından ziyaret edilmesi gereken ülkeler arasında yer almaktadır.

Doğu Akdeniz gerilimine çözüm arayışı

Gözde Kılıç Yaşın    08.09.2020
Doğu Akdeniz'de egemenlik iddialarının ertelenerek ortak faydalandırmaya yönelik kapsamlı bir anlaşmanın yeni bir formül olarak gündeme gelmesi mümkün. Bu yeni dondurulmuş anlaşmazlık yaratır ancak diplomasinin varacağı nihai nokta kâr paylaşımıdır.

Çin’in gizli stratejisi: 100 yıllık maraton

İskender Öksüz    07.09.2020
Savaşan Devletler edebiyatı ve Çin folklorundaki kahramanlar, rakipten fikir ve teknoloji çalmayı sürekli vurgular. Bugün Çin istihbarat servislerinin teknoloji ve rekabeti destekleyici bilgi çalmaları rutin görevleridir.

Moğolistan’da koronalı seçim günlüğü

Samet Kalyoncu    04.09.2020
Moğolistan hükümeti, 24 Haziran 2020 tarihindeki milletvekili seçimlerini korona virüsüne rağmen sorunsuz bir şekilde tamamladı. Halk Partisi, Demokrat Parti ve Seçim Koalisyonu arasında geçen, coronalı seçim yarışını Samet Kalyoncu değerlendirdi.

Akademik riya: Bilim ve siyaset*

Mahmut Esad Kıraç    03.09.2020
Büyük bir çoğunluğun kendisine güdücü aradığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, toplum kendisine bir güdücü, bir lider arıyor ve her kesim için kendi değeri ile lideri Tanrılaştırılmış vaziyette. Pekâlâ çözüm nedir?

Üç medeniyet: Aile

MİSAK Editörü    02.09.2020
Aramızda kocalarına güler yüz gösteren, onu bütün kalbiyle seviyor gibi gözüken, fakat daima gözleri yaşta, kalbi matemli, yakıcı bir dille kocalarından şikayet eden ne kadar bahtsız kadın vardır!

İstanbul Sözleşmesi, milliyetçiler ve eşcinsellik

İkbal Vurucu    01.09.2020
Cinsel eğilimi farklılık sergileyen bireylerin vatandaşlık hakları korunmalı.Toplumsal yaşamda onlarla mesafe koymak bireysel bir tercih olmalı ve sadece cinsel eğiliminden dolayı da şiddet uygulamak, ayrımcılığa maruz bırakmak söz konusu olmamalıdır

Türk âlemi: İslam, mezhepler ve tarikatlar

MİSAK Editörü    31.08.2020
"Türklerin arasındaki şu yabancılığı, şu husumeti kaldırmak; Türklere bir unsur-ı vahid, bir kütle-i vahide oldukları fikrini telkin etmek için evvelâ bütün şu turuk ve mezahibin umumi ve yegane menbaı olan dine ait doğru malumat vermek lazımdır."

Çağatay Türkçesinin kullanıldığı alanlar

Ahmet Bican Ercilasun    25.08.2020
Çağatay Türkçesi, 15-20. yüzyıllar arasında, Doğu ve Kuzey Türklerinin kullandığı ortak yazı dilidir. Çağatayca eserlerin bulunduğu zamanı ve yeri tam kapsayan bir şablon yazı sunuyoruz.

Milli gıda güvenliği

Mustafa İmir    24.08.2020
Tarım politika araçlarına sıkça başvurmadan; sürdürülebilir, uzun dönemleri kapsayan, bilgi ve teknoloji ile de bütünleşmiş tarım politikaları, milli gıda güvenliğini sağlamanın ötesinde ülkemize stratejik bir güç de kazandırır: Gıda güçtür.