MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 2 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Çin ve Selefi Terör

Musa Uçan    12.05.2020
Çin’den kaçan kişilerin olduğu cihatçı örgüt, Çin’de değil bomba patlatmak, kibrit bile çakamayacak kadar çevrelenmişken nasıl oluyor da Suriye’de 7 seneden bu yana sayısı sürekli artarak varlığını sürdürüyor?

Keyfe keder masum sayıklamalar…

Liath McGorman    12.05.2020
Liath McGorman, sinema ve müzik üzerine söyleşilerinden sonra salgın hastalık günlerinde okuyucusuyla adeta dertleşiyor ve sinema kültürüne değinmeden geçmiyor. Yazarımız, yazısında Trump'ın seçmen kitlesini de hicvetmekten geri durmuyor.

Havadan-sudan, tarımdan ve siyasetten konuşmak

Mustafa İmir    11.05.2020
Ülkemizde herkes doğuştan ve doğal olarak birer havadan-sudan, tarımdan ve siyasetten konuşma ustasıdır!… Bir konuyu uzun süre ve gelişigüzel konuşmak, çözümler üretebildiği kadar da sıradanlaştırır. Tarımın bile felsefesi vardır....

Eğitimci bir devlet adamı Münif Efendi/Paşa (1828–1910)

Hüseyin Akyüz    08.05.2020
Münif Paşa’ ya göre ilim, teknik ve medeniyette ilerlemek ancak bireyin doğru bir şekilde eğitilmesinden geçer. Nasıl ki Avrupa, gençlerini eğiterek bugünkü seviyeye ulaşmışsa bizim çocuklarımız da eğitim ile medeniyetimizi inşa edecektir.

Koronavirüs salgını ve kira indirimi

A. Selim Babaoğlu    07.05.2020
Bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınının, mevcut kira sözleşmelerine ve ticari ilişkilere etkisinin olmayacağını düşünmek maalesef imkansız.

Adımız – tarihimiz – ülkemiz: Tarihimiz

Ahmet Bican Ercilasun    06.05.2020
Türk adı ne zamandan beri kullanılıyor? Tarihimizin kuş bakışı bir özetini nasıl yapabiliriz? Anadolu'yu kimlerden aldık? Anadolu'da Türk varlığı ve idari bölgeler... Bunlar gibi daha birçok konuyu yazarımızın kaleminden okuyacaksınız.

Yeni “Arap Baharı”nın Orta Doğu simülasyonu: Lübnan ve Sedir Devrimi

Musa Uçan    05.05.2020
Musa Uçan, yeni bir Arap Baharı’nın ayak seslerinin yine Lübnan üzerinden geldiğini, geçmişten günümüze örneklerle ve özel bir röportajla anlatırken, Türkiye’yi de uyarıyor: “Lübnan’da sahada etkin olabilen güç, Orta Doğu’da da söz sahibi olur.”

21 Azer: Millet olma azmi

Nesib Nesibli    05.05.2020
Millî Hareketin doruk noktası olan 21 Azer Hareketi; Azerbaycan Türklerinin millet olma azmini ortaya koydu. İran’da Azerbaycan/Türk meselesini uluslararası platforma taşıdı. BM'nin ilk ele aldığı mesele Azerbaycan meselesi oldu.

Ermeni iddialarının dayandırıldığı yayınlar: Öykü ve hatıralar

Gürbüz Mızrak    04.05.2020
Mızrak, Ermeni iddialarının dayandırıldığı kaynakları incelemeye devam ediyor. Bu bölümde, Büyükelçi Morgenthau'nun raporlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öykü kitabı ile Naim Bey'in hatıralarını ele alıyor.

Pehlevi rejiminin asimilasyon siyaseti: Türklüğün mazlum millete dönüşmesi

Nesib Nesibli    01.05.2020
" 'Türkçe konuşanların boynuna boyunduruk geçirip ahıra bağlayın' önerisi, Azerbaycan’daki eski okullarda teneffüs zamanı Türkçe konuşanları cezalandırmak için 'ceza sandıkları' konulması önerisi uzun yıllar yerli halkın hafızasından silinmedi."