MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 2 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: II

Gülcan Havva Eraslan    05.09.2019
Türkiye son yıllarda savaş ve terör gibi nedenlerle dünyada en fazla göç alan ülke oldu. Kayıtlı olmayanlarla birlikte resmî olmayan rakamlara göre Türkiye’de bugün 7 milyon civarında şartlı mülteci, göçmen ve sığınmacı bulunmaktadır.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu

Gülcan Havva Eraslan    02.09.2019
Suriyeli sığınmacılar meselesini 'mülteci, göçmen' kavramlarının hukukî anlamları çerçevesinde inceleyen Gülcan Havva Eraslan göçlerin Türkiye demografisi için millî güvenlik sorunu yaratacak boyutta olduğunu resmî veriler ışığında değerlendiriyor.

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    28.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.

Yönetici masum mudur?

Mustafa Levent Yener    25.08.2019
Türk tipi yönetim sistemi, yöneticinin “masumiyet”ini reddeder. Bugün bazı yöneticilerin, yönetimde bulundukları sürece yaptıklarından sorumsuz kalmayı kanun maddeleri ile sağlamaları acaba kendilerini Tanrı yerine koymalarından mıdır?

Türkiye’de kadının yaşama hakkı

Burçin Öner    23.08.2019
Burçin Öner yazısında, Türkiye'de son dönemlerde adına sıkça rastladığımız kadına yönelik şiddet konusunun, ciddi bir sosyolojik problem haline geldiğini, bu vakaların sayısındaki artışın esas sebeplerini ve temel önlem noktasının ne olduğunu işliyor

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    20.08.2019
İran Türkleri İran'ın asli unsurları olmasına rağmen kendileri tanınmamış ve kimlikleri yok sayılmıştır. Türklerin haklarının verilmesi tanınması için İran Türk Milli Hareketi siyasi olarak mücadele etmektedir ve bu doğrultuda strateji belirlemiştir.

İran’ın kimliği üzerine

Rahim Cavadbeyli    18.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.

Türk sözündeki çok anlamlılık

Ahmet Bican Ercilasun    16.08.2019
A. Bican Ercilasun Kazakistan’daki bir akademik dergi için de kaleme aldığı makalesinde, Türk sözünün tarih boyunca çok anlamlı olarak kullanıldığını, bugün de Türkiye Türkçesinde dar ve geniş anlamlarda kullanıldığını kaynaklara dayanarak gösteriyor

Bir iletişim aracı Orhun Kitabeleri: Köl Tigin ve Bilge Kağan Abidesi

Ahmet Kanbur    12.08.2019
Orhun Kitabeleri’nin eski Türk yaşantısı hakkında verdiği bilgiler de çok kıymetlidir. Türk milletine bırakılmış en eski siyasî vasiyetnamelerdir. Köl Tigin ve Bilge Kağan Abideleri'ndeki metinlerde de bu özellik dikkat çekmektedir.

Kurbansız kurban bayramı mümkün mü?

Nusret Çam    09.08.2019
Nusret Çam, yaklaşan Kurban Bayramı arefesinde dindeki batıl inançları, ritüelleri inceliyor. Kurban Bayramı'na doğru bilinen yanlışlara değinen Çam, bu bayramın tarihi gelişimine göz atıyor.