MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 2 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Türk dünyasında lider kültü

Abdullah Temizkan    27.02.2020
Türk tarihinde demokratik olma iddiasıyla yola çıkan liderler bile Türk halkındaki lider kültü ve siyasal kültür üzerinden yeniden tanımlanmış, kuşatılmış ve etraflarında belki de istememelerine rağmen yeniden bir lider kültü inşa etmişlerdir.

Bilgi bilgi üstüne kurdum dünyayı!

Afşar Çelik    24.02.2020
Bilgi , sınırsız insan aklında mı oluşur, yoksa laboratuvarların sınırlı olanakları içinde mi?

İslâm toplumlarının gerikalmışlık sorunu karşısında İsmail Gaspıralı’nın yenilikçi çizgisi

Abdullah Gündoğdu    21.02.2020
Türkçü, İslâmcı ve çağdaşlaşmacı yönüyle Türk aydınlanmasının Türk dünyasında görülen eklektik genel karakterini temsil eden, farklı kültür ve milliyetlere hoşgörülü, gerçekçi, meşruiyetçi, halkçı ve milli uyanış peşinde koşan Gaspıralı....

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm

Gözde Kılıç Yaşın    20.02.2020
Birleşik Kıbrıs ütopyadır. Kıbrıs’ta iki ayrı devletin varlığı ise bir realitedir; eksik olan KKTC’nin uluslararası alanda tanınmasıdır. Federasyonun bittiği nokta, KKTC’nin tanınmasını dayatır.

Türk hanedanları sonrası İran

Süleyman Karahan    17.02.2020
Yaklaşık 1000 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilen İran coğrafyası Pehlevilerin iktidara gelmesinden sonra Türklükten arındırılmaya çalışılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti de Türkleri asimile etme politikası gütmüştür. Fakat daha son söz söylenmedi

Hayalhane yazıları: Pembe panjurlu bir evimiz olacak Neriman!

Liath McGorman    14.02.2020
Para bir şeylere başlamak için şart, ama sürdürmek ve geliştirmek için kesinlikle yetersiz.Türk sinemasının küresel anlamda ilgi görmesi isteniyorsa ki istenmeli maddi kaynak sağlandıktan sonra bu kaynağı akıllıca kullanacak beyinler de gerekli.

Bilgi felsefesi, gerçeklik ve falan filan

Afşar Çelik    12.02.2020
Gerçek, kendisinden başka bir şey olamayacağı anlaşılmış şeydir.İşte ağır ceza mahkemelerinden, fizik laboratuarlarına kadar pek çok yerde bulmağa çalıştığımız şey budur: Gerçek!

Türk tarihçiliğinde Cengiz sorunu

Abdullah Gündoğdu    10.02.2020
Yazar, Cengiz Han'ın Türklüğü konusunda; Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık açısından yapılan tartışmaları okuyucunun dikkatine sunarak Cengiz Han ve Moğolların Türk tarihindeki yeri ve önemini tartışıyor.

Yabancı seyyahların gözünden Türklerde misafirperverlik ve adalet

Mahmut Esad Kıraç    07.02.2020
Türkleri konu alan seyahatnamelerin arasında bulunan Fadlan, Thevenot, Batuta, Tavernier, ve D’aramon’nun seyahatnamelerinde Türk’ün hoşgörü ve adaletine bir bakış.

ABD-Çin ticaret savaşları ve anlaşmanın tarım üzerine etkileri

Süleyman Karahan    05.02.2020
ABD ve Çin arasında kronikleşen ticaret savaşı Türk ekonomisi üzerine ciddi etkiler bırakıyor. Yapılan son ticaret anlaşması özelinde iki küresel ekonomi devi arasındaki rekabet ilişkileri Türk ekonomisi için bir rota belirleme zorunluluğu doğuruyor.