MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 3 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Koronavirüs sürecinde unutulan Türk Dünyası

Abdullah Temizkan    11.06.2020
Rusya'da salgının beceriksiz yönetilmesi;o bölgede henüz bağımsız olamamış soydaş ve akrabalarımızı her yönden daha çok etkilemiştir.Dinimize göre de yardımlaşma önce aile ve akrabalardan başlar.Yardımlarımızı öncelikle bu kardeşlerimize yapmalıydık.

Türk âlemi: Perişanlığın sebepleri

MİSAK Editörü    10.06.2020
Ahmet Ağaoğlu'nun Türk Âlemi isimli makalesinin sedeleştirilmiş hâlinin bu ilk bölümünde; Türk milletinin yüksek bir seciyeye sahip olmasına rağmen, çabuk etkilenen yapısı dolayısıyla onun varlığını tehdit eden üç ana sebep üzerinde durulmaktadır.

Algı yanılsamalarının imge izdüşümleri

Liath McGorman    09.06.2020
Liath McGorman'ın nüktedan Türkçesiyle hazırladığı söyleşi tarzındaki bu yazısı, sinema ve müzik ilişkisini anlatmakla beraber Yeşilçam'ın önemini ve değerini bize hatırlatıyor.

Atâ Melik Cüveynî neler gördü, neler duydu?

Ahmet Bican Ercilasun    08.06.2020
Ahmet B. Ercilasun, Tarihçi ve Devlet Adamı olan Cüveynî’nin Târîh-i Cihân-güşâ adlı eserinde Uygurlar ve Ordu Balık hakkında verdiği bilgiler ışığında, kendi deyimiyle tarih sayfalarında metin arkeolojisi yapıyor.

Ülkücü kimliğin netleştirilmesi

İkbal Vurucu    05.06.2020
Niçin ülkücü kimliğin varlığını ortaya koyabilecek düşüncelerden, hareketlenmelerden, tartışmalardan uzağız? Kendi içimizde birbirimizi görmezden gelmek ne demektir? Vurucu' nun bu yazısında bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bulacağız.