MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 3 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Türk-Rus ilişkilerinde Kırım çıkmazının dünü ve bugünü

Sadık Rıdvan Karluk    01.07.2019
Türkiye'nin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne dönüşünde oynadığı rolü, Türk-Rus ilişkilerinde Kırım meselesine dair sorunları, mevcut gelişmeleri ve tarihi süreçte Kırım'ı okuyabileceğiniz kapsamlı bir Sadık Rıdvan Karluk yazısı.

İnsanların İslam’ı İslam’a karşı

Nusret Çam    29.06.2019
Prof. Dr. Nusret Çam Kur'an ayetlerinin ışığında, İslam'ın çıkarcılık ve akıl dışılık ile ele geçirilme çabalarına karşı tarihsel bakışla İslam'ın aksi değerleri savunduğunu ortaya koyuyor. Müslümanların algılarında değişim ihtiyacına işaret ediyor.

Bilinmeyen metinlerin çözülmesi konusunda teorik bir yaklaşım ve Altın Elbiseli Adam yazıtı için yeni bir okuma denemesi

Ahmet Bican Ercilasun    24.06.2019
1970 yılında, Kazakistan’ın Esik kasabasında bir kurganda bulunan gümüş kap üstündeki yazı üzerinde bugüne kadar birçok okuma denemesi yapılmıştır.  Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, bugüne kadarki okumaları değerlendirerek kendi okuma önerisini sundu

Yabancılaşma olgusuna yönelik birtakım düşünceler

Metin Savaş    23.06.2019
Bizler bin yıl önce Bozkır medeniyetinden İslam medeniyetine geçerken çok değiştikse bu değişme bir bakımdan Türklüğün kendisine yabancılaşması değil midir? Metin Savaş yabancılaşmanın olumlu yanlarının da olabileceğini tartışmaya açıyor.

Mursi’nin ölümü üzerinden dış politikamıza bakış

Hakan Paksoy    22.06.2019
Türkiye Cumhuriyeti meydana gelen olaylar neticesinde tepkisini gösterirken milli menfaatleri göz önünde tutmak ve dış politikasında istikrarı sağlamak zorundadır. Aksi takdirde rotasını kaybederek dış siyasette söz hakkını da kaybedecektir.

Ebubekir Efendi ve Güney Afrika’nın öteki yüzü

Sadık Rıdvan Karluk    21.06.2019
Sadık Rıdvan Karluk; Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ekonomisine, siyahilere karşı ırkçılığa, gelir eşitsizliğine, Sultan Abdülaziz devrinde Ebubekir Efendi’nin görevlendirilmesiyle başlayan ve süregelen Güney Afrika-Türkiye ilişkilerine değiniyor.

Türklerin tarihinde büyük devrimciler ve devrimler

Dursun Yıldırım    20.06.2019
Yıldırım Türk tarihini devrimci önderler açısından değerlendiriyor. Mete, Tuğrul Beğ, Fatih, Atatürk gibi önderlerin yaptıklarını hangi nitelikleriyle öncü olduklarını ortaya koyup öncü büyükler temelinde bugüne ve geleceğe ait görüşlerini belirtiyor

Süleyman Şah Türbesi

Gürbüz Mızrak    19.06.2019
Süleyman Şah türbesi 3 kez taşındı. İlk ikisi baraj yapımı nedeniyle oldu ve Ankara Antlaşması 9. maddesi gereğince Suriye topraklarında sahip olduğumuz vatan toprağı korundu. Üçüncü taşınma sonunda ne oldu?

Bölgemizin jeopolitiğinde İran

Umut Berhan Şen    18.06.2019
Ortadoğu'da bölgesel güç haline gelen İran, jeostratejik ve jeopolitik konumu ile dünyanın Ortadoğu'da odak noktası olmaya devam etmektedir. İran, ikili siyasi ilişkilere önem verirken nükleer gücü de politikasının merkezinde tutmaktadır.

Musul ve Kerkük için verilen mücadele ve günümüze yansıyanlar

Gürbüz Mızrak    17.06.2019
Gürbüz Mızrak, bu yazısında, ulusal sınırlarımızın bugünkü hali ile şekillenmesi süreci için en hassas günlerin yaşandığı tarihi dönemde Misak-ı Millî'yi ve mevcut sürece etkisini analiz ediyor.