Terör çeteleri kana doymadılar – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

_______03.06.2019_______

Terör çeteleri kana doymadılar

1914-1922 yılları arasında Ermeni ve Rusların yaptıkları Türk ve müslüman soykırımları, tarihi kayıtlar ve bilimsel araştırmalar ışında ispatlanmaktadır. Gürbüz Mızrak, yazısında, korkunç boyuttaki katliamları ve öldürülen diplomatları ele alıyor.

Gürbüz Mızrak
Ermeniler tarafından katledilen Türk diplomatlar için dikilen anıt

İsyancı Ermeniler 1914-1922 yılları arasında kendi devletine ihanet etmişler, istilacı düşman tarafına geçerek Osmanlı Ordusu’na karşı savaşmışlar, cephe gerisinde eli kanlı çeteler oluşturarak Türk ve Müslümanlara, özellikle masum yaşlı, kadın ve çocuklara toplu katliamlar uygulamışlardır. McCarthy (1995)’e göre, bu dönemde Ermeni tedhişi ve başta Ruslar olmak üzere emperyalistlerin istilalarında dokuz Osmanlı vilayetinde öldürülen Türklerin sayıları:

 • Van vilayetinde 194.167 kişi ( toplam nüfusun % 62’si,
 • Bitlis vilayetinde 169.248 kişi (toplam nüfusun % 62’si),
 • Erzurum vilayetinde 248.695 kişi (  toplam nüfusun % 31’i),
 • Diyarbakır vilayetinde 158.043 kişi (toplam nüfusun % 26’sı),
 • Mamürat-ül Aziz vilayetinde 89.310 kişi (toplam nüfusun % 16’sı),
 • Sivas vilayetinde 186.413 kişi (toplam nüfusun % 15’i),
 • Halep vilayetinde 50.838 kişi (toplam nüfusun % 9’u),
 • Adana vilayetinde 42.511 kişi (toplam nüfusun %7’si) ve
 • Trabzon vilayetinde 49.907 kişi (toplam nüfusun %4’ü)

olmak üzere, Anadolu’da sadece yukarıdaki vilayetlerde toplam 1.189.132 Türk katledilmiştir. Bunun yanı sıra, Trans Kafkasya’da [Bakü, Gence, Tiflis, Kutaisi, Kars ve Erivan (Revan) bölgelerinde] Ruslar ve Ermenilerin katlettiği Türk ve Müslüman sayısı 413.000’dir. Toplam olarak 1914-1922 yılları arasında Ruslar ve Ermeniler tarafından yukarıda isimleri verilen dokuz vilayet ile Trans Kafkasya’da katledilen Türk ve Müslümanların sayısı, bilinen 1.692.132’ye ulaşmaktadır (SELVİ, 2006). Ermenilerin iddia ettikleri gibi “Ermeni katliamı” değil Türk katliamı yapılmış, Ermeni katiller tarafından Türk’e soykırım, mezalim uygulanmıştır.

Yine, bu dönemde Ruslar tarafından, Kafkaslardan bir milyona yakın Müslüman göçmen aç ve perişan bir şekilde Osmanlı topraklarına sürülmüş, bunlardan sağ kalabilen ancak 243.744 kişi Kars bölgesine mülteci olarak ulaşabilmiştir.

Yukarıda verilen rakamlar gerçekten korkunçtur ama yine de gerçeği tam anlamıyla yansıtmamaktadır. McCarthy’nin rakamlar hakkındaki yorumu şöyledir:

“… sayılar, Müslümanların verdiği ölüm telefatı hakkında yapılmış düşük tahminlerdir. Ölen Müslümanların nicesi hiçbir zaman kayıtlara geçirilmedi, hatta herhangi bir hesaplamada göz önüne alınmadı. Üstelik, sayılar hesaplanırken, daima en düşük tahminler esas tutuldu. Yüksek tahminler esas tutulsaydı, gerek ölüm telefatı gerek göç etmeler konusunda verilen sayılar, milyonlarca artacaktı.”

Tüm bunlarda yetmiyormuş gibi Ermeni militanlar;

 • eski Osmanlı Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Talat Paşayı 15 Mart 1921’de Berlin’de bir caddede yürürken;
 • eski Dışişleri Bakanı Sait Halim Paşayı 6 Aralık 1921’de Roma’da,
 • eski Jön Türk yetkililerinden Bahattin Şakir Bey ve Cemal Azmi Beyi 17 Nisan 1922’de Berlin’de;
 • eski Nafia ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa ve yaverleri olan Binbaşı Nusret ile Teğmen Süreyya Beyleri 21 Temmuz 1922’de Tiflis’te

şehit etmişlerdir.

Bugüne kadar “Ermeni soykırımı” iddiası, -yukarıdaki gerçeklere rağmen- uluslararası alanda Ermeni Diasporası güdümündeki Ermenistan ve kullanıcıları (emperyalist devletler) tarafından Türkiye üzerinde baskı kurmak, Türk dış politikasını yönlendirmek ve ödünler elde etmek, rant sağlamak amaçlarıyla kullanılmıştır. Diaspora’nın ve kullanıcılarının Ülkemiz üzerindeki baskıları, kendileri için konjüktürün uygun olduğu zamanlarda terör ve şiddetle desteklenmiştir.

İsyancı Ermenilerin mirasçıları, Tehcir’in 50. yılını bahane ederek 24 Nisan 1965 tarihinde, yalana ve dolana dayalı propaganda faaliyetlerine papazların desteğiyle yeniden hız verdiler. Bu çerçevede 1967 yılı yazında Lübnan Antilyas Katogigosu I. Horen, yürütülen Ermeni propagandasında desteğini almak için Papa’yı ziyaret etti, Avrupa’yı dolaştı ve 10 Nisan 1969 günü de Başkan Nixon tarafından kabul edildi.  Hayal ürünü iddiaları, Diaspora Ermenileri ve onları besleyen emperyalist devletler tarafından devamlı gündemde tutuldu. Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra da Kıbrıs Rum kesimi, Ermeni teröristlere üs verdi. Burada Ermeni ve bölücü teröristleri kol kola görülmeye başlandı.

Eli kanlı Ermeni çetelerinin kana doymayan mirasçıları, -kullanıcılarının düğmeye basmasıyla- 1973 yılı içinde cinayetlerine yeniden başladılar; bitmez tükenmez bir kinle diplomatlarımızı ve vatandaşlarımızı, kalleşçe pusu kurarak şehit ettiler. Türkiye üzerinde oyun oynayanlar, bu olaylara sessiz kalıp katillerin yaptıklarını görmezden geldiler; hatta bazıları, tetikçileri destekleyip alkışladı.

1973-1985 yıllarında Ermeni teröristler, 21 ülkenin 38 kentinde 39’u silahlı, 70’i bombalı, biri de işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirdiler. Bu saldırılarda 44 vatandaşımız (diplomatlar ve yakınları ile siviller) ve 9 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetmiş; 133 yurttaşımız ile 66 yabancı da yaralanmıştır. Bu vatandaşlarımızın isimleri, katledildikleri yerler ve nasıl şehit edildikleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, katilleri nefretle kınıyoruz.

Katledilen Türk diplomatlar

Mehmet Baydar – Bahadır Demir, 27 Ocak 1973 – Los Angeles (ABD)

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır DEMİR, 78 yaşındaki Amerikan uyruklu ermeni Gurgen (Karakin) Yanikiyan tarafından 27 Ocak 1973’de şehit edildi.

Elinde bulunan Abdülhamit’e ait bir tabloyu Türkiye’ye armağan etmek istediğini bildirerek, Baydar ve Demir’i Santa Barbara’daki Baltimore Oteline davet eden Yanikiyan, iki diplomatı otelde silahla üzerlerine ateş açarak öldürdü. Cinayetten sonra tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Yanikiyan, 31 Aralık 1984 tarihinde af ile serbest bırakıldı. Yanikiyan, serbest kaldıktan kısa bir süre sonra öldü.

Türk diplomatlara karşı ilk saldırı olarak nitelenen bu olay, daha sonra bir cinayetler zincirini başlattı ve örgütlü Ermeni terörüne örnek oluşturdu.

Daniş Tunalıgil, 22 Ekim 1975 – Viyana (Avusturya)

1975 yılında Asala etkin hale geldi. 20 Şubat 1975’de Beyrut’taki THY bürosu bombalandı. Olayı, Gizli Ermeni Ordusu Esir Yanikiyan Gurubu üstlendi. Olay yerine bırakılan mektupta, “Eylemlerin Türkiye, İran ve ABD’yi hedef alacağı, bu bombalama eyleminin de bir başlangıç olduğu” bildirildi.

Bazı ülkeler Ermenilere destek çıkmaya başladılar. Amerika Temsilciler Meclisi, 16 Nisan 1975 tarihinde 24 Nisanı “İnsanlık Dışı Suçları Anma Günü” olarak kabul etti. Ermeni emellerini gösteren yeni haritalar televizyonlarda gösterildi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil, büyükelçiliği basan 3 terörist tarafından şehit edildi. 22 Ekim 1975 tarihinde, otomatik silahlı 3 kişi, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’ne girerek kapıdakileri etkisiz hale getirdikten sonra Büyükelçi’nin makam odasına girdiler. Burada Daniş Tunalıgil’e Türkçe, “Siz Sefir misiniz?” diye soran ve “Evet” yanıtını alan saldırganlar, Tunalıgil’i otomatik silahlarla taradılar. Tunalıgil, olay yerinde can verdi. 3 terörist, hızla binayı terk ederek, bir otomobille uzaklaştılar.

İsmail Erez – Talip Yener, 24 Ekim 1975 – Paris (Fransa)

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, büyükelçilik yakınlarında şehit edildiler. Büyükelçi Erez’in makam aracı, yerel saatle 13.30 sıralarında Büyükelçilik yakınındaki Sen Nehri üzerindeki Bir Hakeim Köprüsü’nde pusuya düşürüldü. İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Saldırıyı “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgüt üstlendi.

Oktar Cirit, 16 Şubat 1976 – Beyrut (Lübnan)

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken, Ermeni terörizminin kurbanı oldu. Saldırıyı ASALA üstlendi. ASALA ilk kez bu cinayetle adını ortaya attı.

Taha Carım, 9 Haziran 1977 – Roma (İtalya)

14 Mayıs 1977 günü Paris Türk Turizm Büromuzda, 30 Mayısta Sirkeci ve Yeşilköy’de bombalar patladı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, büyükelçilik ikametgahının önünde iki teröristin açtığı ateş sonucu öldü. Saldırıyı bu kez “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgüt üstlendi.

Necla Kuneralp – Beşir Balcıoğlu, 2 Haziran 1978 – Madrit (İspanya)

30 Ocak 1978’de Londra’daki Kıbrıs Türk Bankası, ardından Brüksel Türk Ticaret Ataşeliği bombalandı.

02 Haziranda Türkiye’nin Madrit Büyükelçisi Zeki Kuneralp’in makam aracına 3 terörist tarafından ateş açıldı. Arabada bulunan büyükelçinin eşi Necla Kuneralp ile emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu, hayatlarını kaybettiler. Saldırıyı “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgüt üstlendi. Bu olayda, ilk kez bir yabancı da Ermeni teröristlerin Türklere yönelik saldırısı sırasında öldü. Makam Şoförü İspanyol Atonyo Torres, teröristlerin kurşunlarına hedef oldu.

Ahmet Benler, 12 Ekim 1979 – Lahey (Hollanda)

1979 yılında Marsilya’da “Ermeni Kin Anıtı”, Atina’da “Ermeni İntikam Anıtı” dikilmesine izin verildi. ASALA, 03 Eylülde Paris’te düzenlediği kongreden güçlenerek çıktı.

12 Ekimde caniler Lahey’de silahları tekrar ateşlediler. Hollanda’daki Türkiye Büyükelçisi Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayı bu kez hem “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” hem de ASALA ayrı ayrı üstlendi.

Yılmaz Çolpan,  22 Aralık 1979 – Paris (Fransa)

Türkiye’nin Paris Turizm Müşaviri Yılmaz Çolpan, bir teröristin saldırısı sonucu katledildi. Bu olay, Ermeni terörizminin Paris’teki ikinci saldırısı oldu. Olaydan sonra haber ajanslarına telefon eden bir kişi, Roma, Madrit ve Paris’teki eylemlerden “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgütün sorumlu olduğunu bildirerek, “Türk Hükümeti Ermenilere hak tanımadığı için Avrupa’daki Türk diplomatlarını öldürüyoruz” dedi.

Galip Özmen – Neslihan Özmen, 31 Temmuz 1980 – Atina (Yunanistan)

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ile 14 yaşındaki kızı Neslihan Özmen, bir teröristin silahlı saldırısı sonucu katledildiler. Galip Özmen’in eşi Sevil Özmen ve oğulları Kaan Özmen olaydan yaralı olarak kurtuldular. Saldırıyı bu kez ASALA üstlendi.

Şarık Arıyak – Engin Sever, 17 Aralık 1980 – Sidney (Avustralya)

Türkiye’nin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sever, Ermeni terörizminin kurbanı oldular.

1980 yılında ayrıca:

 • 6 Şubat’ta Türkiye’nin İsviçreBüyükelçisi Doğan Türkmen, Bern’de uğradığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
 • 08 Nisanda caniler takımı ASALA, bölücüleri kan kardeşi ilan etti.
 • 19 Nisanda da Marsilya Türk Konsolosluğuna roketatarla saldırıldı.
 • 17 Nisan’da Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel’in makam aracına ateş açıldı. Türel ve koruma görevlisi Tahsin Güvenç saldırıdan yaralı olarak kurtuldular.
 • 05 Ağustosta Lyon konsolosluğumuz basıldı.
 • 26 Eylül’de Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Basın Danışmanı Selçuk Bakkalbaşı, Ermeni canilerin saldırısından yaralı olarak kurtuldu. Ama bu saldırıdan sonra felç oldu.
 • 10 Kasım günü Strasburg Konsolosluğumuza saldırıldı.

Reşat Moralı – Tecelli Arı, 4 Mart 1981 – Paris (Fransa)

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Arı, Çalışma Ataşeliği’nden çıkıp arabaya binecekleri sırada 2 teröristin saldırısına uğradılar. MORALI saldırı sırasında hayatını kaybederken, din görevlisi ARI, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırıyı ASALA üstlendi. Bu olay ile Ermeni terörizminin, Paris’teki üçüncü katliamı oldu. Türkiye, Türk diplomatlarını etkin bir şekilde korumadığı için Fransa’ya protesto notası verdi.

Mehmet Savaş Yergüz, 9 Haziran 1981 – Cenevre (İsviçre)

Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz, evine gitmek üzere konsolosluktan ayrıldıktan hemen sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı ASALA üstlendi. Olaydan sonra yakalanan Lübnan uyruklu Ermeni terörist Mardiros Camgozyan, 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Cemal Özen, 24 Eylül 1981 – Paris (Fransa)

Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu ile Kültür Ataşeliği’nin bulunduğu binayı işgal eden 4 ermeni terörist, 56 Türk görevli ve vatandaşı rehin aldı. Teröristler, kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Cemal Özen’i öldürdüler, Başkonsolos Kaya İnal’ı yaraladılar. Ermeni teröristler, Türkiye’de siyasi tutuklu 12 kişinin salınarak Paris’e getirilmesini istediler. İsteklerinin kabul edilmeyeceğini anlayan teröristler 15 saat sonra polise teslim oldular. Türkiye, Fransa’yı bir kez daha uyarırken, Fransa da saldırıyı kınadı. Olayı ASALA üstlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 4 Ermeni terörist, Vasken Sakosesliyan, Kevork Abraham Gözliyan, Aram Avedis Basmaciyan ve Agop Abraham Turfanyan, 31 Ocak 1984’de Fransa’da 7’şer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkemenin sonucu Türkiye’de büyük tepkiyle karşılandı.

1981 yılında ayrıca:

 • 2 Nisan’da Türkiye’nin Kopenhag Çalışma Ataşesi Cavit Demir, oturduğu apartmanın asansöründe uğradığı silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
 • 25 Ekim’de Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği İkinci Katibi Gökberk Ergeneokun, yolda yürürken saldırıya uğradı. Ergeneokun, olaydan hafif yaralarla kurtuldu.
 • 27 Kasım 1981 tarihinde Avrupa Ermeni Öğrenciler Birliği ile PKK Öğrenci Derneği Londra’da ortak bildiri yayınladılar. İşbirliği yaptıklarını açıkladılar.

Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982 – Los Angeles (ABD)

19 Ocak 1982 tarihinde Fransa Danıştay’ı, “Türkiye’de Ermenilere baskı yapılmıyor” kararını aldı. Ama bunu gale alan olmadı.

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal ARIKAN öldürüldü. Arıkan’ın katili Taşnak militanı Hampig Sasunyan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ermeni kiliseleri Kemal Arıkan’ın katili için Kalifornia’da gece düzenlediler.

Katil Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye talebi, 14 Aralık 2016 tarihinde Kaliforniya’da gerçekleşen duruşmada kabul edildi.

Orhan Gündüz, 5 Mayıs 1982 – Boston (ABD)

Türkiye’nin Boston Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edildi.

Erkut Akbay – Nadide Akbay, 7 Haziran 1982 – Lizbon (Portekiz)

Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Otomobilde bulunan eşi Nadide Akbay, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre sonra yaşamını yitirdi.

Atilla Altıkat,  27 Ağustos 1982 – Ottawa (Kanada)

Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Atilla Altıkat silahlı saldırı sonucu öldü.

Bora Süelkan,  9 Eylül 1982 – Burgaz (Bulgaristan)

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan katledildi.

1982 yılında ayrıca:

 • 02 Nisanda Massachusettess Eyalet Meclisi yalan ve asılsız Ermeni soykırımını kınadı.
 • 8 Nisan’daTürkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
 • 24 Nisanda California Valisi “soykırım”ın 67. yılı bahanesiyle bayrakları yarıya indirdi.
 • 21 Temmuz’da Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Kemal Demirer’e konutu önünde silahlı saldırı düzenlendi. DEMİRER, olaydan yara almadan kurtulurken, saldırgan yaralı olarak yakalandı.
 • 7 Ağustos’da ASALA’ya bağlı 2 teröristin Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği silahlı baskında 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Bu, Ermeni terörizminin Türkiye’deki ilk eylemi oldu. Bütün dünya gene sessiz kaldı. Artin Penik, üç gün sonra kendini yakarak bu baskını ve cani Ermenileri lanetledi. Daha sonra Esenboğa katliamını yapan Leon Ekmekciyan, “Türkler bizim düşmanlarımız değilmiş”, dedi ama iş işten geçmişti.

Galip Balkar, 9 Mart 1983 – Belgrad (Yugoslavya)

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar’a 2 terörist tarafından 9 Mart’ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ağır yaralanan Balkar , 11 Mart’ta hayatını kaybetti. Olayda, bir Yugoslav öğrenci de öldü. Saldırıyı yapan Kirkor Levonyan ile Raffi Aleksandr, olaydan tam bir yıl sonra 9 Mart 1984’de 20’şer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

Dursun Aksoy, 14 Temmuz 1983 – Brüksel (Belçika)

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Dursun Aksoy, ermeni teröristlerce katledildi.

Cahide Mıhçıoğlu,  27 Temmuz 1983 – Lizbon (Portekiz)

Türkiye’nin Lizbon Büyükelçiliği, 5 Ermeni terörist tarafından basıldı ve bina içindekiler rehin alındı. Baskın sırasında büyükelçilik Müsteşarı Yurtsev MIHÇIOĞLU’nun eşi Cahide Mıhçıoğlu hayatını kaybetti. Portekiz polisi, düzenlediği operasyonla rehineleri kurtardı, 5 teröristi de öldürdü. Saldırıyı, “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi. Örgüt, teröristlerin öldürülmesi nedeniyle Portekiz Başbakanı Mario Soarez’i ölümle tehdit etti.

1983 yılında ayrıca:

 • 07 Mayısta TİKKO Genel Sekreteri Haydar Akgün; ASALA’nın, TİKKO’nun, PKK’nın ve Mihri Belli gruplarının beraberce eğitim gördüklerini açıkladı.
 • 16 Haziran’da İstanbul Kapalıçarşı’da bir terörist tarafından halkın üzerine ateş açıldı. Olayda 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Saldırgan, olay yerinde öldürüldü. Olayı bir Ermeniteröristin yaptığı anlaşıldı.
 • 15 Temmuz’da THY’nin Paris Orly Havalimanı’ndaki bürosu önünde bomba patladı. Olayda, 2’si Türk, 4’ü Fransız, 1’i Amerikalı, 1’i de İsveçli olmak üzere 8 kişi öldü, 28’i Türk, 63 kişi de yaralandı. Bu olay tarihe “Orly Katliamı” olarak geçti.

Işık Yönder, 28 Nisan 1984 – Tahran (İran)

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder’in eşi, İran ile Türkiye arasında ticaret yapan işadamı Işık Yönder, bir ASALA militanı tarafından öldürüldü.

Erdoğan Özen,  20 Haziran 1984 – Viyana (Avusturya)

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Olayı, “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi.

Enver Ergun,  19 Kasım 1984 – Viyana (Avusturya

Türkiye’nin BM Temsilciliğinde görevli Enver Ergun, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Bu olayı da, “Ermeni Devrimci Ordusu” adlı örgüt üstlendi.

1984 yılında ayrıca; 27 Mart’ta Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcısı Işıl Ünel’in otomobiline bomba yerleştirmeye çalışan bir terörist, bombanın elinde patlaması sonucu öldü.

28 Mart’ta yine Tahran’da Büyükelçilik Başkatibi Hasan Servet Öktem ve Büyükelçilik Ataşe Yardımcısı İsmail Pamukçu, evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandılar.

Coşkun Kırca, 12 Mart 1985- Ottowa (Kanada)

Ottowa Büyükelçiliğimiz, Kevork Marachelian (Maraşlıyan), Rafi Panos Titizian ve Ohannes Noubarian isimli üç Ermeni militan tarafından basıldı. Kanadalı koruma görevlisi Claude Brunelle göğsünden vurularak öldürüldü. Büyükelçi Coşkun Kırca yaralı olarak kurtuldu.

Bir yıl sonra mahkemeye çıkarılan sanıklar, 25 yıldan önce salıverilmemek şartıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şubat 2005’te mahkumlardan Kevork Marachelian’ın ailesini ziyaret etmesine izin verildi. 19 Şubat 2010’da Kevork Marachelian ve Ohannes Noubarian, iki ay sonra da Titizian tahliye edildi.

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!
       

Yazarın MİSAK'taki yazıları