Şeker fabrikaları satılacak mı?

22 Mart 2018 Hükümet, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la görüşmesinden sonra 14 şeker fabrikasının satılacağını açıkladı. Şeker fabrikalarının satılmasının yanlış olduğu açıktır. Fabrikaların satılmasıyla yüzbinlerce işçi kısa zaman sonra işsiz kalacaktır. Fabrikalara işleyeceği pancarı üreten yüzbinlerce Çiftçi vardır Bu fabrikaların satılması ile yüzbinlerce işçi ve çiftçi işsiz kalacaktır. Pancardan şeker üretilmekte, posasıyla […]


Paylaşın:

22 Mart 2018

Hükümet, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la görüşmesinden sonra 14 şeker fabrikasının satılacağını açıkladı.

Şeker fabrikalarının satılmasının yanlış olduğu açıktır. Fabrikaların satılmasıyla yüzbinlerce işçi kısa zaman sonra işsiz kalacaktır. Fabrikalara işleyeceği pancarı üreten yüzbinlerce Çiftçi vardır

Bu fabrikaların satılması ile yüzbinlerce işçi ve çiftçi işsiz kalacaktır. Pancardan şeker üretilmekte, posasıyla da küsme yapılmaktadır. Küspe en iyi hayvan yemidir dolayısıyla fabrikaların kapatılması hayvancılığımıza da zarar verecektir.

Gerçi hükümet fabrikaların kapatılmayacağını, en az daha 5 yıl çalışmalarına devam edeceğini, çiftçilerimizin de pancar ekimi yapabileceğini söylemektedir. Ancak Hükümetin sözleri inandırıcı değildir. Daha önceki özelleştirmelerde de bu sözler söylenmiş fakat uygulama söylendiği gibi olmamıştır. Hükümet fabrikalarının zarar ettiğini söylemektedir. Bu söyledikleri de doğru değildir

Pankobirlik yöneticileri yaptıkları açıklamalarda fabrikaların toplamda kar ettiğini, birkaç fabrikanın gelen pancarın az olması sebebiyle zarar ettiğini ama bu zararın da diğer fabrikaların karlarıyla kapatıldığını söylemiştir.

Burada başka bir önemli hususta şudur; Şeker fabrikaları satılır ve Türkiye’mizde pancar şekeri üretilmezse, milletimiz nişasta bazlı şeker yemeye mahkûm olacaktır. Nişasta bazlı şekerin sağlığa zararlı olduğu ve birçok hastalıklara sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.

Şeker fabrikalarının satılmasına, ABD Dış İşleri Bakanı’nın isteği ve önerileri ile mi karar verilmiştir, bilmiyorum ancak fabrikaların satışından Amerikan şirketi Cargill’in karlı çıkacağı açıktır

***

Türkiye’de 2001 yılında ağır bir ekonomik kriz oldu Bizim Türkiye’de yaşayan iyi ekonomistlerin vardır Fakat o tarihte ABD’de dünya Bankası’nda çalışan Kemal Derviş Türkiye’ye davet edildi ve tam yetki ile ekonominin başına oturdu oturtuldu

Kemal Derviş’in belki yaptığı iyi işler de vardır. Ancak 15 günde TBMM’den geçirdiği yasalara dayanarak pancar ve tütün ekim alanlarının sınırlandırdı. Yasaların çıktığı tarihte ekilmiş olan binlerce dönüm pancarı söktürdü. Pancar ve tütün ekim alanlarının daraltılması pancar ekicisi çiftçilerimizin dolayısıyla Türkiye’mizin aleyhineydi. Kısa süre sonra Tekel fabrikaları kapatıldı, sigara ticareti Amerikan şirketlerinin eline geçti

ABD başkanları başka ülkelerde bulunan şirketlerinin ticareti ile bizzat ilgilenirler ve şirketlerin bulundukları ülkelerde kar etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar.

Cargill Türkiye’ye ilk geldiğinde, fabrikasının kurulması için kendisine Bursa’da tarım arazisi üzerinde yer gösterildi. Tarım arazileri üzerine fabrika kurulamazdı. Danıştay, tahsis edilen arazinin tarım arazisi olduğu gerekçesiyle tahsis kararını bozdu. Bu defa, hatırladığım kadarıyla, Cargill için özel yasa çıkartıldı. Bu şekilde, Şirket’in kendisine tahsis edilen tarım arazisi üzerinde fabrikasını kurması ve faaliyete geçirmesi sağlandı

ABD başkanları kendi şirketlerinin başka ülkelerde çalışabilmeleri, kendi çiftçilerinin ürettikleri malları satabilmeleri için ilgili ülkelerin liderlerine rica edebiliyorlar. Bunu normal karşılıyorum. Normal olmayan, ilgili ülkelerin bu isteklerin kabul etmesi, kendi ülkelerinin aleyhine sonuç verse de ABD başkanının ricasını isteklerini kabul etmeleridir.

Pancar ve tütün ekim alanlarının daraltılması bizim aleyhimize idi, kabul ettik. Türk tütünü yok oldu. Tütün ticaretinde Amerikan şirketleri hâkim hale geldi. On dört şeker fabrikasının satılması da işçimizin, çiftçimizin, pancar üreticimizin aleyhine olacaktır.

AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu fabrikaların kapatılmasına karşı çıkmıştır. Uslu yaptığı konuşmada:

“Satışa çıkarılan şeker fabrikaları kar eden fabrikalardır. Satılan fabrikalar da zarar eden fabrikalar değildir. Şeker fabrikalarında fazladan işi çalıştırıldığı da doğru değildir.

Fabrikaların salmasıyla üretim artışı olacağı da doğru değildir.

Bugüne kadar özelleştirilen hiçbir fabrikada, ne İstihdam ne de üretim artışı olmuştur.” Demiştir.

***

Bugünlerde beni sevindiren bir gelişme oldu. Nişasta bazlı şekerin kotası yüzde beşe düşürülmüş. Bu haberi önce Bloomberg TV’nin alt yazısında okumuştum. Birkaç gün önce FOX TV’de de İsmail Küçükkaya’dan dinledim. Anladığıma göre, olayda cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ilgileniyor.

On dört şeker fabrikasının satışından vazgeçilebileceğini düşünüyorum. Milletimizin menfaati ve sağduyu bunu gerektiriyor, inşallah yanılmam.

Yazar

Talat Şalk

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar