AB – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

AB konulu yazılar:

Avrupa’da yükselen aşırı sağ

Kemal Eray Kurum    23.03.2019
Avrupa'da yaşanan sıkıntılara paralel olarak, yabancı düşmanlığı yükselmekte, ırkçı partiler güçlenmektedir. Prof. Dr. Haydar Çakmak ile yapılan söyleşide; ırkçılıktaki artış, bunun nedenleri ve medeniyetler çatışması ihtimali üzerine konuşulmuştur.

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde “Ermeni” Krizi

Sadık Rıdvan Karluk    19.03.2019
Avrupa Parlamentosu’nun sözde ermeni soykırım kararını yok sayarsak başını kuma gömen deve kuşuna benzeriz. Katılım müzakerelerinde Türkiye'nin karşısına sayısız kez getirilmiş bu mesele bugün canlılığını korumaktadır.

Yeni Makedon kimliğinin inşası için Makedonya Kilisesi formülü

Gözde Kılıç Yaşın    16.03.2019
Yeni Makedon kimliğinin yaratılması misyonunu üstlenen Makedonya Kilisesi'nin nereye bağlanacağı yeni krizlerin habercisi. Fener Rum Patrikhanesi, konuyu eski günlerinin ihyası gibi görüyor. Bu hevesin jeopolitik, teolojik ve hukuki sonuçları olacak.

İran 5+1 Anlaşması, ülkeyi iç savaşa götürür

Rahim Cavadbeyli    23.02.2019
Nükleer silah anlaşmasını imzalamak için, Firidun (Hasan) Ruhani ve Cavad Zarif’in iktidar olmasını mı bekliyorlardı? İran’ın imzalamış olduğu bu 5+1 anlaşması neyi çözecektir?! İran şu an sahip olduğu teknoloji ile zaten nükleer silah elde edemez.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Siyah ve beyaz, aydınlık ve karanlık arasındaki mücadele devam ediyor

Sadık Rıdvan Karluk    19.01.2019
AİHM’in kararını bile göz ardı edip Sevr’den kalan Büyük Ermenistan hayaliyle Ermenilerin iddialarını savunanlar ve inananlar, Ermenilerin yaptığı insanlık dışı katliamları görmemektedir. Gördükleri gün “aydınlık-karanlık” yorumları değişecektir

AB’nin “Kültür Başkenti İstanbul” projesi

Sadi Somuncuoğlu    11.01.2019
Türkiye ile ilgili her konuda ayak sü­rüyen, haklarını dahi vermeyen AB'nin daha Türkiye aday ülke bile değilken AB adayı ülkelere projeye katılma imkanı vermesi ve ilk etapta da İstanbul'un gündeme gelmesinin altında farklı amaçlar yatmaktadır.

2019 Hukukun üstünlüğü endeksi izdüşümünde Türkiye’nin AB ilişkileri

Sadık Rıdvan Karluk    08.01.2019
Avrupa Birliği ve Rusya arasında sıkışmış Türk devlet politikasında 2019 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ortaya koyacağı tablo anahtar bir rol oynamakta. Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdinde sahip olduğu imaj için de anahtar niteliğindedir.

Hukukî Zeminde Patrikhane

Sadi Somuncuoğlu    26.12.2018
Patrikhane'nin Türkiye'de kalması, uluslararası ya da ikili anlaşmalarla değil Türkiye'nin izniyle mümkün oldu. Türkiye'nin hukuk sistemine uyması şarttır. ABD'nin stratejik çıkarlarına uygun olarak AB vesilesiyle dayatılan talepler kabul edilemez.

Putin de bunu yaparsa Kırım Türklerinin hâli nice olacak?

Sadık Rıdvan Karluk    28.11.2018
AİHM’si bizi bağlamaz dersek, AİHM'sinin Kırım ile ilgili aldığı kararları da yok saymamız gerekir. Kırım Türk vatanıdır. Kırım Tatarları Türktür. Türkiye Cumhuriyeti Rusya ile olan ilişkilerinde bu konu nezdinde ağırlığını hissettirmelidir.

Girit örneği neydi?

Sadi Somuncuoğlu    31.10.2018
Kıbrıs, Girit olur mu? Girit'in elden çıkma süreci, Girit ve Kıbrıs'ın Megali İdea içindeki yeri neydi? Etniki Eterya'nın faaliyet planı neleri kapsıyordu? Rauf Denktaş'ın çantasında taşıdığı Girit kronolojisi ve daha fazlası...