YAKIN-COĞRAFYA – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Patrikhane, Atina, Moskova çatışması gölgesinde Yunanistan’da anayasa değişikliği

Gözde Kılıç Yaşın    02.01.2019
Yunanistan'daki Anayasa değişikliği çalışmaları, Fener Rum Patriğini kendisinden habersiz yapıldığı için rahatsız etti. Atina Kilisesi ile gerilimin yeni perdesi mi yoksa Yunanistan'ın Rus desteği için son hamlesi mi? Laik anayasa, neden şimdi?

İstanbul, Boğazlar ve Ege

Sadi Somuncuoğlu    29.12.2018
Batı dünyasının İstanbul'daki emelleri nasıl bitip tükenmedi ise Yunanistan'ın da Ege üzerindeki 200 yıllık planları hala devam etmekte. Hrisostomos’un hedeflerini kapsayan "Megali İdea" bize göre ütopya olsa da, Yunanistan için vazgeçilmez hülyadır.

GKRY’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait deniz yetki alanlarında hidrokarbon arama çalışmaları ve münhasır ekonomik bölge anlaşmaları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    27.12.2018
Doğu Akdeniz havzasında 2008 yılında keşfedilmiş önemli miktarda petrol ve doğal gaz yatakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortak çıkarları doğrultusunda haklarını korumak üzere tedbirler almak zorundadır.

Erdoğan’ın icazetli gezileri: Batı Trakya

Sadi Somuncuoğlu    24.12.2018
Tüm dünya, Yunanistan’ın azınlıklara yaptığı hukuksuzluğun farkındayken; Yunanistan’ın Türkiye’den Rum azınlıklar için talepleri hukuksuz ve dengesizdir. Türk hükümetinin azınlık politikalarında yaptığı yanlışlar da Yunanistan’ın işine yaramaktadır.

Patrikhane ve siyaset: Tarihî süreç

Sadi Somuncuoğlu    10.12.2018
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı dönemi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç devirde de hem dini hem de siyasi faaliyetlerin merkezi olmuştur. Türk devleti güçlü verilen imtiyazlar devlet zayıfladığında istismar edilmiştir.

Kıbrıs’ta yeni dönem: İki devletli yapı

Gözde Kılıç Yaşın    06.12.2018
Rumların egemenliği Türklerle paylaşmayacağını açıklaması ve serveti paylaşmama niyeti, Türklere büyük bir fırsat sunuyor: İki ayrı devlet modeli önerisi sunulmalı ve KKTC'nin tanınması için diplomatik girişimler başlatılmalıdır.

Türkçülüğün ihmal edilmiş yalvacı Ali Bey Hüseyinzade -Turan

MİSAK Editörü    05.12.2018
Ziya Gökalp'in "Türkçülüğün Yalvacı" ismini verdiği büyük Türkçü. Hayatı Yüce Türk Milleti için çalışmakla geçmiş bir deha. İttihat ve Terakki yöneticisi, Damat Ferit'e muhalefet ettiği için Bekirağa Bölüğü'nde aylarca yatan, Turancı büyük dava adamı

Yunanistan’da Makedonya krizi, Soros sürprizi

Gözde Kılıç Yaşın    08.11.2018
Yunanistan-Makedonya anlaşması, iki devlet arasındaki sorunu çözmenin çok ötesinde amaç ve hedeflerle gerçekleştirildi. Halka rağmen, devlet programları aşılarak, kiliseler susturularak bölgesel sorunlar çözülüyor... Yeni Dünya Düzeni'ne hoşgeldiniz.

Girit örneği neydi?

Sadi Somuncuoğlu    31.10.2018
Kıbrıs, Girit olur mu? Girit'in elden çıkma süreci, Girit ve Kıbrıs'ın Megali İdea içindeki yeri neydi? Etniki Eterya'nın faaliyet planı neleri kapsıyordu? Rauf Denktaş'ın çantasında taşıdığı Girit kronolojisi ve daha fazlası...

Kozanköy açıklaması (3)

MİSAK Editörü    22.10.2018
Türk Mukavemet Teşkilatı TMT'nin hazırladığı rapor: AİHM, Avrupa Konseyi’nin yargı organı olarak çalışan kurumdur. AİHM, Kıbrıs konusunda daima çifte standart uygulamaktadır. Bu yazı, bu çifte standarda değiniyor.