YAKIN-COĞRAFYA – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu

Gülcan Havva Eraslan    02.09.2019
Suriyeli sığınmacılar meselesini 'mülteci, göçmen' kavramlarının hukukî anlamları çerçevesinde inceleyen Gülcan Havva Eraslan göçlerin Türkiye demografisi için millî güvenlik sorunu yaratacak boyutta olduğunu resmî veriler ışığında değerlendiriyor.

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    20.08.2019
İran Türkleri İran'ın asli unsurları olmasına rağmen kendileri tanınmamış ve kimlikleri yok sayılmıştır. Türklerin haklarının verilmesi tanınması için İran Türk Milli Hareketi siyasi olarak mücadele etmektedir ve bu doğrultuda strateji belirlemiştir.

İran’ın kimliği üzerine

Rahim Cavadbeyli    18.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.

Türk-Rus ilişkilerinde Kırım çıkmazının dünü ve bugünü

Sadık Rıdvan Karluk    01.07.2019
Türkiye'nin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne dönüşünde oynadığı rolü, Türk-Rus ilişkilerinde Kırım meselesine dair sorunları, mevcut gelişmeleri ve tarihi süreçte Kırım'ı okuyabileceğiniz kapsamlı bir Sadık Rıdvan Karluk yazısı.

Mursi’nin ölümü üzerinden dış politikamıza bakış

Hakan Paksoy    22.06.2019
Türkiye Cumhuriyeti meydana gelen olaylar neticesinde tepkisini gösterirken milli menfaatleri göz önünde tutmak ve dış politikasında istikrarı sağlamak zorundadır. Aksi takdirde rotasını kaybederek dış siyasette söz hakkını da kaybedecektir.

Süleyman Şah Türbesi

Gürbüz Mızrak    19.06.2019
Süleyman Şah türbesi 3 kez taşındı. İlk ikisi baraj yapımı nedeniyle oldu ve Ankara Antlaşması 9. maddesi gereğince Suriye topraklarında sahip olduğumuz vatan toprağı korundu. Üçüncü taşınma sonunda ne oldu?

Bölgemizin jeopolitiğinde İran

Umut Berhan Şen    18.06.2019
Ortadoğu'da bölgesel güç haline gelen İran, jeostratejik ve jeopolitik konumu ile dünyanın Ortadoğu'da odak noktası olmaya devam etmektedir. İran, ikili siyasi ilişkilere önem verirken nükleer gücü de politikasının merkezinde tutmaktadır.

Lozan ile gömülenlerin hortlatılmasında Diaspora’nın yeri

Sadık Rıdvan Karluk    10.06.2019
Birleşik Devletler'de Ermeni Diasporası, Lozan Anlaşması ile tarih olmuş "Batı Ermenistan" kavramını yeniden uluslararası gündeme taşıma çabasında. Diaspora, her geçen gün Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı faaliyet yürütmeye devam etmekte.

Terör çeteleri kana doymadılar

Gürbüz Mızrak    03.06.2019
1914-1922 yılları arasında Ermeni ve Rusların yaptıkları Türk ve müslüman soykırımları, tarihi kayıtlar ve bilimsel araştırmalar ışında ispatlanmaktadır. Gürbüz Mızrak, yazısında, korkunç boyuttaki katliamları ve öldürülen diplomatları ele alıyor.

İran’ı, Persleştiren süreç: 2009 ve sonrası

Rahim Cavadbeyli    01.06.2019
İran'ı Persleştiren Süreç başlıklı yazı dizisinin son bölümü olan metnimizde 2009 olayları ve nükleer program ile birlikte yazı dizisinin sonuç kısmı yer almaktadır.Sonuç kısmında baştan itibaren tüm süreç İrandaki Türklerin açısından ele alınmıştır.