YAKIN-COĞRAFYA – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Ermeni iddialarının dayandırıldığı yayınların değerlendirilmesi

Gürbüz Mızrak    24.04.2020
İsyancı Ermeniler, Osmanlı toprakları üzerinde faaliyet gösteren Batılı Hristiyan misyonerler ve konsolosluklar ile İtilaf Devletleri amaçlarına hizmet edecek yalan, yanlış ve iftiralarla dolu haberler, raporlar ve kitaplar üretmişlerdir.

İslam Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Türklüğü

Nesib Nesibli    17.04.2020
İran’da 1978-79 yıllarındaki devrim süreci ile ilgili olarak birçok çalışmada, devrimin her dönemi hakkında detaylı bilgi ve analizler sunulmuştur. Peki, İslam Devrimi’nde Türklüğün ve Azerbaycan’ın devrime katkısı nedir?

Azerbaycan’ın bölünmesi

Nesib Nesibli    15.04.2020
''Egemenliğin kraldan millete geçişi, çağdaş devletin ortaya çıkışının temel simgesi olmuştur.''

Yeni Turan’ın teşekkülü ve Azerbaycan’ın misyonu*

Nesib Nesibli    26.03.2020
Siyasi fikirler arasında asırlar öncesinden giren Turancılık ve Türk Birliği, önemli paydaşlarından biri de Azerbaycan'dır. Azerbaycan Doğu ve Batı Türklüğünü birleştiren köprüdür. Bu sebeple Karabağ sorunu ivedilikle çözülmelidir.

Yeni Turanın təşəkkülü və Azərbaycanın missiyası

Nesib Nesibli    26.03.2020
Siyasi fikirler arasında asırlar öncesinden giren Turancılık ve Türk Birliği, önemli paydaşlarından biri de Azerbaycan'dır. Azerbaycan Doğu ve Batı Türklüğünü birleştiren köprüdür. Bu sebeple Karabağ sorunu ivedilikle çözülmelidir.

Devlet

Nesib Nesibli    23.03.2020
"Devlet" Antik Yunan ve Roma'dan başlayıp Aydınlanma Avrupası'na kadar uzanan bir gelişim süreci içerisinde modern biçimine kavuşmuştur. Pek çok aydınlanma düşünürü bu kurumun yapısını ve işlevlerini tartışmış, açıklama gayretinde bulunmuştur.

Kuzey ve Güney Azerbaycan’da milletleşme meselesi: Yol ayrımı

Nesib Nesibli    19.03.2020
Yazarımız Nesib Nesibli'nin Azerbaycan Tarihi hakkındaki yazısının bu ilk bölümünde genel olarak dünya devletlerinin, imparatorlukların durumu ve millet - devlet süreçleri ele alınıyor.

Doğu Akdeniz’in paylaşım mücadelesi ve Türkiye

Mehmet Onur Karadayı    03.03.2020
Vatan sadece topraktan ibaret değildir. Denizler de vatanın bir parçasıdır. Bu vatanın sahibi Türk Milletidir dolayısıyla adı Türk Mavi Vatanı'dır. Türk Mavi Vatan'ı devredilemez, vazgeçilemez… Denizlerdeki vatanımızın karadan hiçbir farkı yoktur.

İran’da yeni sinema dalgası: Türk sineması!

Şehriyar Tahiroğlu    02.03.2020
Sinema sanat olsa da aynı zaman da propaganda ve kültürel politika aracı olarak da sıkça kullanılmaktadır. Konu ile ilgili yazarımız Şehriyar Tahiroğlu'nun daha önce "Maduniyet" Dergisinde yayınlanmış olan makalesi sizlerle.

Türk dünyasında lider kültü

Abdullah Temizkan    27.02.2020
Türk tarihinde demokratik olma iddiasıyla yola çıkan liderler bile Türk halkındaki lider kültü ve siyasal kültür üzerinden yeniden tanımlanmış, kuşatılmış ve etraflarında belki de istememelerine rağmen yeniden bir lider kültü inşa etmişlerdir.