YAKIN-COĞRAFYA – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Bölgemizin jeopolitiğinde İran

Umut Berhan Şen    18.06.2019
Ortadoğu'da bölgesel güç haline gelen İran, jeostratejik ve jeopolitik konumu ile dünyanın Ortadoğu'da odak noktası olmaya devam etmektedir. İran, ikili siyasi ilişkilere önem verirken nükleer gücü de politikasının merkezinde tutmaktadır.

Lozan ile gömülenlerin hortlatılmasında Diaspora’nın yeri

Sadık Rıdvan Karluk    10.06.2019
Birleşik Devletler'de Ermeni Diasporası, Lozan Anlaşması ile tarih olmuş "Batı Ermenistan" kavramını yeniden uluslararası gündeme taşıma çabasında. Diaspora, her geçen gün Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı faaliyet yürütmeye devam etmekte.

Terör çeteleri kana doymadılar

Gürbüz Mızrak    03.06.2019
1914-1922 yılları arasında Ermeni ve Rusların yaptıkları Türk ve müslüman soykırımları, tarihi kayıtlar ve bilimsel araştırmalar ışında ispatlanmaktadır. Gürbüz Mızrak, yazısında, korkunç boyuttaki katliamları ve öldürülen diplomatları ele alıyor.

İran’ı, Persleştiren süreç: 2009 ve sonrası

Rahim Cavadbeyli    01.06.2019
İran'ı Persleştiren Süreç başlıklı yazı dizisinin son bölümü olan metnimizde 2009 olayları ve nükleer program ile birlikte yazı dizisinin sonuç kısmı yer almaktadır.Sonuç kısmında baştan itibaren tüm süreç İrandaki Türklerin açısından ele alınmıştır.

İran’ı, Persleştiren süreç: Devrim sonrası

Rahim Cavadbeyli    28.05.2019
1979 yılındaki devrim sonrası Pehlevi Hanedanı yıkılmış ve iktidarı Humeyni taraftarları ele geçirmiştir.Humeyni, kendi içinde çelişkilerle bir sistem kurmuştur. Humeyni sonrası ise taraflar cumhurbaşkanlığının belirlenmesi için mücadele etmişlerdir.

İran’ı, Persleştiren süreç: Diğer devletlerle ilişkiler

Rahim Cavadbeyli    25.05.2019
İran'nın Taksim Anlaşması sonrası ülkede İngiltere ve SSCB hakimiyeti başlamış, ABD bu hakimiyete ortak olmak istese de bu iki devlet tarafından hep engellenmiştir.İran petrolünün millileştirilmesiyle başlayan süreç ülkeyi 1979 Devrimine götürmüştür.

İran’ı, Persleştiren süreç: Devlet kurma çabaları

Rahim Cavadbeyli    21.05.2019
İngiltere, 1925 yılında Pehlevi Hanedanı'nı başa geçirerek İran'da Persleri hakim kılmıştır.İngiltere ile SSCB kendi aralarında İran'ı taksim etmiş ve İran'ı kendi özerk bölgelerine çevirmişlerdir. Bu durumun koruyucusu ise Pers Pehlevi Hanedanı'dır.

İran’ı, Persleştiren süreç: Tarihi gelişim

Rahim Cavadbeyli    17.05.2019
İran coğrafyası tarihin büyük bölümünde Türkler tarafından yönetilmiş olup 20. yüzyılda Rus ve İngiliz oyunlarıyla sonradan tarih türetilen Persler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Cavadbeyli, İrandaki Türk varlığının geçmişine ışık tutmaktadır.

Suriyeli sığınmacılar meselesi

Cemalettin Taşkıran    15.05.2019
Son 7 yılda Anadolu’ya gelen Suriyelilerin etnik Arap kimlik ve aşiret kültürünü ısrarla ve güçlü şekilde korumaları ve Türk milli kültürüne adapte olmaya direnmeleri, ilerde daha büyük çatışmaları ortaya çıkaracaktır. Cemalettin Taşkıran yazdı.

İslâm düşüncesinde hilâfet sorunu: Başlangıçlar

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2019
Batılı ve doğulu ön yargısız tarihçi ve ilahiyatçılar, İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an’ın insan hayatıyla diğer dinlere göre çok fazla ilgili olduğunu ve bünyesinde evrensel ilkelere çok fazla yer verdiğini kabul ederler. Niçin?