YAKIN-COĞRAFYA – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

İran’ı, Persleştiren süreç: Diğer devletlerle ilişkiler

Rahim Cavadbeyli    25.05.2019
İran'nın Taksim Anlaşması sonrası ülkede İngiltere ve SSCB hakimiyeti başlamış, ABD bu hakimiyete ortak olmak istese de bu iki devlet tarafından hep engellenmiştir.İran petrolünün millileştirilmesiyle başlayan süreç ülkeyi 1979 Devrimine götürmüştür.

İran’ı, Persleştiren süreç: Devlet kurma çabaları

Rahim Cavadbeyli    21.05.2019
İngiltere, 1925 yılında Pehlevi Hanedanı'nı başa geçirerek İran'da Persleri hakim kılmıştır.İngiltere ile SSCB kendi aralarında İran'ı taksim etmiş ve İran'ı kendi özerk bölgelerine çevirmişlerdir. Bu durumun koruyucusu ise Pers Pehlevi Hanedanı'dır.

İran’ı, Persleştiren süreç: Tarihi gelişim

Rahim Cavadbeyli    17.05.2019
İran coğrafyası tarihin büyük bölümünde Türkler tarafından yönetilmiş olup 20. yüzyılda Rus ve İngiliz oyunlarıyla sonradan tarih türetilen Persler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Cavadbeyli, İrandaki Türk varlığının geçmişine ışık tutmaktadır.

Suriyeli sığınmacılar meselesi

Cemalettin Taşkıran    15.05.2019
Son 7 yılda Anadolu’ya gelen Suriyelilerin etnik Arap kimlik ve aşiret kültürünü ısrarla ve güçlü şekilde korumaları ve Türk milli kültürüne adapte olmaya direnmeleri, ilerde daha büyük çatışmaları ortaya çıkaracaktır. Cemalettin Taşkıran yazdı.

İslâm düşüncesinde hilâfet sorunu: Başlangıçlar

Ethem Ruhi Fığlalı    12.05.2019
Batılı ve doğulu ön yargısız tarihçi ve ilahiyatçılar, İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an’ın insan hayatıyla diğer dinlere göre çok fazla ilgili olduğunu ve bünyesinde evrensel ilkelere çok fazla yer verdiğini kabul ederler. Niçin?

Prof. Dr. Kirişçi’nin eserlerinde İran ve Azerbaycan Türklüğünün tarihselliği ve kimlik sorunu

Rahim Cavadbeyli    05.05.2019
Muhammed Taki Zehtabi (Kirişçi), İran Türklüğünün siyasi zeminde gündeme gelmesinde büyük rol oynamış ve milli hareketin bilimsel-teorik temellerini ortaya koyan önemli isimlerden biridir. Rahim Cavadbeyli, yazısında Prof. Dr. Kirişçi’yi anlatıyor.

Tehcirin başlatılıp sonlandırılması

Gürbüz Mızrak    27.04.2019
Ermeni Techirine dönemin hükümeti tarafından çıkarılan bir yasa ile başlanılmış olup hükümet tarafından gayet sıkı önlemler alınarak ve denetim altında yapılmıştır.Techirin başından itibaren alınan önlemler yazının ana içeriğini oluşturmaktadır.

Yabancı devletlerin Türkiye’yi parçalama planları

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    25.04.2019
MİSAK yazarlarından Ömer Lütfi Taşçıoğlu'nun "Yabancı devletlerin Türkiye’yi parçalama planları" başlıklı yeni kitabının önsözüdür. Kitapta ülkemizi ve milletimizi bekleyen tehditler ve tehditlerin önlem yöntemleri incelenmektedir.

Günümüzde Ermeni emelleri ve işbirlikçileri

Gürbüz Mızrak    11.04.2019
Gürbüz Mızrak bu yazısında Ermeni diasporası ve hükümetinin Türkiye’ye yönelik emellerine, Türkiye’deki işbirlikçilerine, yayılmacı planlar yapan Ermeni grupların Türkiye’yi zayıflatmak için bölücülerle kurduğu ortaklığa değiniyor.

Kafkaslarda Ermeniler tarafından yapılan katliamlar

Gürbüz Mızrak    09.04.2019
Bir asrı aşkın süredir devam eden Ermeni yalanları ve Rus kışkırtmaları... Kafkasya'nın dinmeyen kanaması, kapanmayan vatan davası geniş bir bakış açısıyla kaleme alındı.